Nr 2 (2014)

Artykuły

Jacek Wojnicki
7-20
Europeizacja czy transformacja - ewolucje systemów politycznych Europy Środkowej i Wschodniej
https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.2.1
PDF
Beata Pająk-Patkowska, Krzysztof Patkowski
21-35
Węgierska droga do i od demokracji
https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.2.2
PDF
Krzysztof Koźbiał
37-52
Ugrupowania polityczne mniejszości narodowych w Rumunii. Przykład Węgrów i Niemców
https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.2.3
PDF
Ewa Ganowicz
53-66
Idea samorządności w Polsce - próba aksjologicznej systematyzacji w ujęciu politologicznym
https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.2.4
PDF
Ryszard Kowlaczyk
67-92
Czasopiśmiennictwo regionalistyczne w Polsce – pojęcie, ideowe podstawy, cechy, zadania, typy
https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.2.5
PDF
Wojciech Adamczyk
93-110
Dziennikarstwo śledcze w formule non profit: ryzykowny eksperyment czy naturalna alternatywa?
https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.2.6
PDF
Maria Wąsicka
111-121
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako przedmiot zainteresowania polityków
https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.2.7
PDF
Małgorzata Adamik-Szysiak
123-136
Media elektroniczne w polskich kampaniach wyborczych do Parlamentu Europejskiego
https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.2.8
PDF
Małgorzata Kołodziejczak
137-148
Inauguracyjne orędzia prezydenckie jako przedmiot interpretacji politologicznej
https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.2.9
PDF
Krzysztof Kowalczyk
149-166
Polska wobec wyborów parlamentarnych na Ukrainie w 2012 r.
https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.2.10
PDF
Monika Kowalska
167-182
Instytucja Ombudsmana jako czynnik demokratyzacji systemów państwowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej
https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.2.11
PDF
Natalia Klejdysz
183-193
Nowy feminizm – teoria i praktyka
https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.2.12
PDF
Elżbieta Lesiewicz
195-208
Karta Różnorodności i jej znaczenie dla polityki równościowej
https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.2.13
PDF
Aleksandra Zięba
209-224
Female terrorism w Stanach Zjednoczonych
https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.2.14
PDF
Piotr Podemski
225-244
A United States of Europe? Amerykańscy ojcowie zjednoczonej Europy u progu zimnej wojny (1945-1957)
https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.2.15
PDF
Magdalena Kacperska
245-257
Czy system edukacji w Polsce odpowiada na potrzeby współczesnego rynku pracy?
https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.2.16
PDF