Pressto.

Nagłowek strony

Nr 2 (2014)

Spis treści

Spis treści i strona redakcyjna PDF
  1-6

Artykuły

Europeizacja czy transformacja - ewolucje systemów politycznych Europy Środkowej i Wschodniej PDF
Jacek Wojnicki 7-20
Węgierska droga do i od demokracji PDF
Beata Pająk-Patkowska, Krzysztof Patkowski 21-35
Ugrupowania polityczne mniejszości narodowych w Rumunii. Przykład Węgrów i Niemców PDF
Krzysztof Koźbiał 37-52
Idea samorządności w Polsce - próba aksjologicznej systematyzacji w ujęciu politologicznym PDF
Ewa Ganowicz 53-66
Czasopiśmiennictwo regionalistyczne w Polsce – pojęcie, ideowe podstawy, cechy, zadania, typy PDF
Ryszard Kowlaczyk 67-92
Dziennikarstwo śledcze w formule non profit: ryzykowny eksperyment czy naturalna alternatywa? PDF
Wojciech Adamczyk 93-110
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako przedmiot zainteresowania polityków PDF
Maria Wąsicka 111-121
Media elektroniczne w polskich kampaniach wyborczych do Parlamentu Europejskiego PDF
Małgorzata Adamik-Szysiak 123-136
Inauguracyjne orędzia prezydenckie jako przedmiot interpretacji politologicznej PDF
Małgorzata Kołodziejczak 137-148
Polska wobec wyborów parlamentarnych na Ukrainie w 2012 r. PDF
Krzysztof Kowalczyk 149-166
Instytucja Ombudsmana jako czynnik demokratyzacji systemów państwowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej PDF
Monika Kowalska 167-182
Nowy feminizm – teoria i praktyka PDF
Natalia Klejdysz 183-193
Karta Różnorodności i jej znaczenie dla polityki równościowej PDF
Elżbieta Lesiewicz 195-208
Female terrorism w Stanach Zjednoczonych PDF
Aleksandra Zięba 209-224
A United States of Europe? Amerykańscy ojcowie zjednoczonej Europy u progu zimnej wojny (1945-1957) PDF
Piotr Podemski 225-244
Czy system edukacji w Polsce odpowiada na potrzeby współczesnego rynku pracy? PDF
Magdalena Kacperska 245-257

Recenzje/dyskusje

Marceli Kosman, Wojciech Jaruzelski - mąż stanu w czasach przełomu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, ss. 227. PDF
Maciej Kijowski 259-261
Wielkie rocznice w dyskursie publicznym i pamięci społecznej, pod red. Marcelego Kosmana, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2011, s. 345. PDF
Dariusz Skalski 262-264
Konstytucja Księstwa Liechtensteinu, tł. z jęz. niem. Radosław Grabowski, wstęp Sabina Grabowska; Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013, ss. 108. PDF
Marek Śmigasiewicz 264-266

Wydarzenia/informacje

Sprawozdanie z I Kongresu Towarzystw Naukowych pt. Towarzystwa naukowe w Polsce - dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie. Warszawa 17-18 września 2013 r. PDF
Andrzej Kansy 267-270
Noty o autorach PDF
. . 271-274


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo