Female terrorism w Stanach Zjednoczonych
PDF

Słowa kluczowe

terroryzm
terroryzm kobiet
zwalczanie terroryzmu
USA
WASP
dżihad

Jak cytować

Zięba, A. (2014). Female terrorism w Stanach Zjednoczonych. Przegląd Politologiczny, (2), 209–224. https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.2.14

Abstrakt

Zasadniczym tematem artykułu jest problem terroryzmu wewnętrznego z udziałem kobiet (female terrorism) w Stanach Zjednoczonych. Dodatkowo poruszono kwestie związane z próbą znalezienia odpowiedzi na pytania, czy system przeciwdziałania terroryzmowi powinien uwzględniać specyfikę płci członków organizacji terrorystycznych oraz czy wzrastające zagrożenie terroryzmem kobiecym może być jednym z katalizatorów zmian instytucjonalno-prawnych. Celem scharakteryzowania zjawiska ukazano również rozwój terroryzmu kobiecego w innych regionach świata.
https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.2.14
PDF

Bibliografia

AEPA Animal Enterprise Protection Act, Pub. L. 102-343 Aug, 26, 1992.

AETA Animal Enterprise Terrorism Act, Pub. L. 109-374 Nov. 27, 2006.

Associated Press (2000), Woman with alleged terrorist ties gets plea deal, „Los Angeles Times” z dn. 6 lutego 2000 r.

Bazylow L. (1960), Działalność narodnictwa rosyjskiego w latach 1878-1881, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Berko A. (2010), Droga do raju: świat wewnętrzny zamachowców samobójców, Wydawnictwo Replika, Zakrzewo.

Bjelopera J. P. (2013), The domestic terrorist threat: background and issues fo r Congress, „CRS Reports for Congress”, January 17, 2013, http://www.fas.org/sgp/crs/terror/R42536.pdf, 18.11.2013.

Blee K. M. (2005), Women and organized racial terrorism in the USA, „Studies in Conflicts and Terrorism”, Vol. 28, nr 25, s. 428-430.

Bloom M. (2011), Bombshell: women and terrorism, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.

Bloom M. (2005), Terror’s stealth weapon: women, „The LA Times” z dn. 29 listopada 2005 r.

Bolechów B. (2010), Terroryzm: aktorzy, statyści, widownie, PWN, Warszawa.

Brym R., Araj B. (2012), Are suicide bomber suicidal?, „Studies in Conflicts and Terrorism”, nr 35, s. 432-443.

Cook D., Women lighting in jihad, w: Female terrorism and militancy. Agency, utility and organization, red. C. D. Ness, Routledge, New York-London, s. 37-48.

Cunningham K. J. (2003), Cross-regional trends in female terrorism, „Studies in Conflict and Terrorism”, Vol. 26, nr 3, s. 171-195.

Cunningham K. J. (2012), Countering female terrorism, w: J. Horgan, K. Braddock, Terrorism studies: a reader, Routledge, London-New York, s. 439-453.

Department of Justice (2012), National Crime Victimization Survey 2012, October 2013, http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/cv12.pdf, 2.12.2013.

Doan A. E. (2007), Opposition and intimidation: the abortion wars and strategies o f political harassment, The University of Michigan Press, Ann Arbor.

El Saaraj E. (2002), Suicide bombers: dignity, despair, and the need o f hope, „Journal of Palestine Studies”, nr 4, s. 71-76.

EPA Ecoterrorism Prevention Act, HR 4454 IH, 108th Congress, May 20, 2004, https://www.govtrack.us/congress/bills/108/hr4454/text, 1.12.2013.

Erez E. (2008), Martyrs or murders? Victims or victimizers?, w: C. D. Ness, Female terrorism and militancy. Agency, utility and organization, Routledge, New York-London, s. 146-166.

Eubank W. L., Weinberg L. (1994), Does democracy encourage terrorism, „Terrorism and Political Violence”, Vol. 6, nr 4, s. 417-435.

FBI (2012), Uniform Crime Reports 2012, http://www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/ucr, 2.12.2013.

FBI (2013a), The most wanted terrorists, May 5, 2013, http://www.fbi.gov/news/stories/2013/may/joanne-chesimard-first-woman-named-most-wanted-terrorists-list, 10.11.2013.

FBI (2013b), Wanted by the FBI: domestic terrorism, http://www.fbi.gov/wanted/dt, 1.12.2013.

FBI (2014), What we investigate, http://www.fbi.gov/albuquerque/about-us/what-we-investigate, 1.01.2014.

Gazzola L. (2012), Animal-Rights Activists Like Me A ren’t Terrorists, January 9, 2012, http://otherwords.org/animal-rights_activists_like_me_arent_terrorists/, 2.12.2013.

Global Terrorism Database (2013), http://www.start.umd.edu/gtd/ (2.01.2014).

Horgan J. (2008), Psychologia terroryzmu, PWN, Warszawa.

Irving S. (2012), Leila Khaled: icon o f Palestinian Liberation, Pluto Press, New York-London.

Jacobs R. (1997), The way the wind blew: a history o f the Weather Underground, Verso, London-New York.

Jacques K., Taylor P. J. (2013), Myths and realities o f female-perpetrated terrorism, „Law and Human Behavior”, Vol. 37, s. 35-44.

Khaled L. (1973), My People shall live: the autobiography of a revolutionary, Hodder and Stoughton, London.

Levin J. (2006), Domestic terrorism, Chelsea House Pub., New York.

McCauley C., Moskalenko S. (2008), Mechanisms of political radicalization: pathways toward terrorism, „Terrorism and Political Science”, Vol. 20, Issue 3, s. 415-433.

MacDonald E. (1992), Shoot the women first, Random House, London.

Nacos B. L. (2008), The portrayal o f female terrorists in the media, w: Female terrorism and militancy. Agency, utility and organization, red. C. D.Ness, Routledge, New York-London, s. 217-233.

Nance M. W. (2014), Terrorist recognition handbook: a manualfor predicting and identifying terrorist activities, wyd. 3, Taylor & Francis, Boca Raton.

National Strategy on Empowering Local Partners to Prevent Violent Extremism, Aug. 3, 2011, http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/empowering_local_partners.pdf, 1.02.2013.

NARAL Pro-choice America Foundation, Anti-choice violence and intimidation, http://www.prochoiceamerica.org/assets/files/abortion-access-to-abortion-violence.pdf, 2.01.2014.

Ness C. D. (2008), In the name o f the cause. Women’s work in secular and religious terrorism, Female terrorism and militancy. Agency, utility and organization, red. eadem, Routledge, New York-London, s. 11-36.

Nordstrom C. (2008), (Gender) war, w: Female terrorism and militancy. Agency, utility and organization, red. C. D. Ness, Routledge, New York-London, s. 69-83.

Novak M. (1988), Przebudzenie etnicznej Ameryki, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

O’Gorman E., Jabri V. (1999), Locating differences in feminist international relations, w: Women, culture, international relations, red. E. O’Gorman, V. Jabri, Lynne Rienner Publishers, London,

s. 1-16.

Peck A. (2005), Teleewangelizm, apokalipsa i polityka: współczesna prawica protestancka w Stanach Zjednoczonych, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza, Tyczyn.

Peck A. (2007), W poszukiwaniu tożsamości: rasizm w amerykańskich koncepcjach religijnych, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków.

Peck A. (2010) Trzecia Świątynia jerozolimska w koncepcjach chrześcijańskiego syjonizmu w Stanach Zjednoczonych, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków.

Peterka-Benton D., Benton B. (2014), Effects o f cultural collectivism on terrorism favorability, „Journal of Applied Security Research”, Vol. 9, Issue 1, s. 17-40.

Phillips P. J. (2013), Female lone wolf terrorism: the economic analysis o f uniquely gendered lived experiences, October 31, 2013, https://papers.ssrn.co/sol3/papers.cfm?abstract_id=2347881,

12.2013.

Plumer B. (2013), Nine facts about terrorism in the United States since 9/11, „Washington Post” (on-line) z dn. 11 września 2013 r.

Posłuszna E. (2012), Ekstremizm ekologiczny: źródła - przejawy - perspektywy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Primoratz I. (1997), Czym jest terroryzm?, w: Filozofia moralności. Postanowienie i odpowiedzialność moralna, wyb. J. Hołówka, Spacja, Warszawa, s. 245-259.

Rapoport D. C. (2004), The Four Waves o f modern terrorism, w: Attacking terrorism: Elements of a grand strategy, red. A. K. Cronin, J. Ludes, Georgtown University Press, Washington DC, s. 48-73.

Schmidt A. (1992), Terrorism and democracy, „Terrorism and Political Violence”, Vol. 4, nr 4, s. 14-25.

Simon J. D. (2013), Lone Wolf Terrorism: understanding the growing threat, Prometheus Books, New York.

Sinnott-Armstrong W. (1997), O Primoratza definicji terroryzmu, w: Filozofia moralności. Postanowienie i odpowiedzialność moralna, wyb. J. Hołówka, Spacja, Warszawa, s. 261-269.

Smith H. L., Carroll B. A. (2000), Women'spolitical & social thought: an anthology, Indiana University Press, Bloomington.

United States Code (2013), http://uscode.house.gov/, 1.12.2013.

USA PATRIOT Act, Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Acts of 2001, Pub. L 107-56, 26 październik 2001.

Wesley J. K. (2006), Considering the context of women's violence: gender lived experiences and cumulative victimization, „Feminist Criminology”, Vol. 1, nr 4, październik, s. 303-328.

Victor B. (2003), Army ofRoses: Inside the world of Palestinian women suicide bombers, PA Rodale Emmaus.

Ziębą A. (2013), Europa nigdy nie będzie bezpieczna, 23 września 2013 r., http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/438659,europa-nigdy-me-bedzie-bezpieczna-po-ataku-terrorystow-w-nairobi.html, 23.09.2013.

Zimbardo P. G. (2008), Efekt Lucyfera: dlaczego dobrzy ludzie czynią zło, PWN, Warszawa.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.