Polska wobec wyborów parlamentarnych na Ukrainie w 2012 r.
PDF

Słowa kluczowe

wybory parlamentarne
Ukraina
stanowisko polskiej elity politycznej
stanowisko polskich publicystów

Jak cytować

Kowalczyk, K. (2014). Polska wobec wyborów parlamentarnych na Ukrainie w 2012 r. Przegląd Politologiczny, (2), 149–166. https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.2.10

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest zanalizowanie stanowiska polskiej elity politycznej i publicystów wobec wyborów parlamentarnych na Ukrainie w 2012 r. Odwołano się do wypowiedzi decydentów uczestniczących w kształtowaniu polskiej polityki zagranicznej: Prezydenta RP, premiera, ministra spraw zagranicznych, parlamentarzystów zajmujących się kwestią ukraińską oraz komentatorów i analityków politycznych. Szeroko rozumiana problematyka wyborów na Ukrainie była podejmowana w ograniczonym zakresie przez „Rzeczpospolitą”, „Gazetę Wyborczą”, „Dziennik” i niektóre portale internetowe. Zawiedzone nadzieje na demokratyzację ukraińskiego państwa po pomarańczowej rewolucji spowodowały, że Polska przestała popierać określoną opcję polityczną na Ukrainie. Polscy politycy i publicyści wyrażali niewielkie zainteresowanie wyborami parlamentarnymi na Ukrainie w 2012 r. Na tym tle ewenementem były działania dyplomatyczne Prezydenta RP B. Komorowskiego. Generalnie ukraińską elekcję postrzegano w kontekście przestrzegania praw człowieka, standardów demokratycznych i przyszłości geopolitycznej Ukrainy. Od uczciwego przeprowadzenia wyborów uzależniano dalsze poparcie Polski dla podpisania przez Ukrainę układu stowarzyszeniowego z UE. Polscy politycy i publicyści dostrzegali przy tym, że polityka zagraniczna Ukrainy jest niejednoznaczna, „zawieszona” między Brukselą a Moskwą. Nie do końca uczciwe zwycięstwo Partii Regionów nie oznaczało, że Polska zamierza zablokować integrację Ukrainy z Zachodem. Uznawano, iż mimo występowania tendencji autorytarnych na Ukrainie, Polska powinna być promotorem zbliżenia wschodniego sąsiada z państwami Unii. Przyjęcie takiej optyki uzasadniano polską racją stanu, potrzebą kształtowania na Ukrainie prozachodnio i demokratycznie zorientowanego społeczeństwa.
https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.2.10
PDF

Bibliografia

Apele o bojkot Euro 2012 na Ukrainie nieadekwatne (2.05.2012), http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta/wywiady/art,99,apele-o-bojkot-euro-2012-na-ukrainie-nieadekwatne.html, 9.12.2012.

Carothers T. (2002), Debating the Transition Paradigm: A Reply to My Critics, „Journal of Democracy”, July 2002, Vol. 13, Issue 3, s. 33-38.

Diamond L. (2002), Elections Without Democracy: Thinking about Hybrid Regimes, Vol. 13, Issue 2, s. 21-35.

Haszczyński J. (26.10.2012), Nie zatrzaskujmy drzwi przed Ukrainą, http://www.rp.pl/artykul/946489Nie-zatrzaskujmy-drzwi-przed-Ukraina.html, 13.01.2013.

Janke i Romaszewska komentują wezwanie PiS do bojkotu Euro na Ukrainie (4.05.2012), http://www.rp.pl/artykul/16,869905-Janke-i-Romaszewska-komentuja-wezwame-PiS-do-bojkotu-Euro-na-Ukrainie.html, 5.01.2013.

Komorowski przyjął jednego z liderów ukraińskiej opozycji (4.06.2012), http://www.rp.pl/artykul/23,886886-Komorowski-spotkal-sie-z-Jaceniukiem.html, 13.01.2013.

Komorowski spotkał się z Kliczkiem i Juszczenką (1.10.2012), http://www.rp.pl/artykul/938275-Komorowski-spotkal-sie-z-Kliczka-i-Juszczenka.html, 13.01.2013

Komorowski w Kijowie, Mazowiecki u Tymoszenko. Surowa ocena polityki Janukowycza (20.09.2012), http://wyborcza.pl/1,75477,12524628,Komorowski_w_Kijowie__Mazowiecki_u_Tymoszenko__Surowa.html, 9.12.2012.

Komorowski: Wybory na Ukrainie, to nie tylko kłopot (9.11.2012), http://www.euractiv.pl/rozszerzeme/artykul/komorowski-wybory-na-ukramie-to-nie-tylko-kopot-004159, 9.12.2012.

Konończuk W. (15.10.2012), Ukraina bez lidera, http://www.rp.pl/artykul/942656-Ukraina-bez-lidera.html, 13.01.2013.

Kościński P. (2.11.2012), Za wszelką cenę, http://www.rp.pl/artykul/948457-Za-wszelka-cene.html,27.01.2013.

Kościński P. (26.10.2012), Bandera czy Stalin, http://www.rp.pl/artykul/946526.html?prmt=tak&p=0, 10.01.2013.

Kościński P. (27.10.2012), Nacjonaliści czarnym koniem wyborów?, http://archiwum.rp.pl/wydanie/artykul/1169140_Nacjonalisci_czarnym_koniem_wyborow.html, 10.01.2013.

Kościński P., SerwetnykT. (18.11.2012), Nie ma spokoju po wyborach na Ukrainie, http://www.rp.pl/artykul/40,952727-Nie-ma-spokoju-po-wyborach.html?p=2, 10.01.2013.

Kowal P. (6.05.2012), Warianty Julii, warianty Ukrainy, http://www.rp.pl/artykul/870904-Warianty-Julii--warianty-Ukrainy.html?p=2, 12.01.2012.

Koziński A. (28.10.2012), Polityków polskich Ukraina nie interesuje. To dowód niedojrzałości, http://www.polskatimes.pl/artykul/686833,polskich-politykow-ukraina-nie-interesuje-to-dowod,1,id,t,sa.html, 23.01.2013.

Kto się boi Ukrainy (4.05.2012), http://www.rp.pl/artykul/118801,869725-Kto-sie-boi-Ukrainy.html, 8.01.2013.

Michalski C. (29.10.2012), Co nam zostało z polityki wschodniej, http://www.krytykapolityczna.pl/CezaryMichalski/Conamzostalozpolitykiwschodniej/menuid-291.html, 9.12.2012.

Migalski M. (28.10.2012), Nie ważne kto, ważne jak. O wyborach na Ukrainie, http://marekmigalski.nowyekran.pl/post/78103,niewazne-kto-wazne-jak-o-wyborach-na-ukrainie, 9.12.2012.

Migalski M. (30.10.2012), Konferencja „Europejska perspektywa Ukrainy?, http://marekmigalski.nowyekran.pl/post/78296,konferencja-europejska-perspektywa-ukrainy, 9.12.2012.

Olczyk E., Wybranowski W. (4.05.2012), Kaczyński wzywa do bojkotu, http://www.rp.pl/artykul/869105,869722-Kaczynski-wzywa-do-bojkotu.html, 5.01.2013.

Oświadczenie (3.05.2012), http://www.pis.org.pl/article.php?id=20197, 9.12.2012.

Paradowska J. (3.05.2012), Piramidy głupstw, http://paradowska.blog.polityka.pl/2012/05/03/piramidy-glupstw, 5.01.2013.

Parafianowicz Z. (29.10.2012), Nauczmy się żyć z Janukowyczem i Ukrainą na jego modłę, http://wiadomosci.dziennik.pl/opime/artykuly/408918,nauczmy-sie-zyc-z-janukowyczem-i-ukraina-na-jego-modle-zreszta-nie-mamy-innego-wyjscia.html, 27.01.2013.

Polacy największą grupą obserwatorów na Ukrainie, 22.10.2012, http://www.rp.pl/artykul/40,944905-Polacy-najwieksza-grupa-obserwatorow-wyborow-na-Ukrainie.html, 9.12.2012.

Polacy wobec politycznego bojkotu Euro 2012 na Ukrainie. Komunikat z badań (2012), CBOS, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_073_12.PDF, 5.01.2013.

Polscy obserwatorzy na Ukrainie: wybory przebiegają spokojnie (28.10.2012), http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Polsce-obserwatorzy-na-Ukrainie-wybory-przebiegaja-spokojnie,wid,15046207,wiadomosc.html?ticaid=1ff5a&_ticrsn=3, 27.01.2013.

Polska przekonuje do podpisania stowarzyszenia z Ukrainą (19.11.2012), http://www.rp.pl/artykul/40,953306-Polska-przekonuje-do-podpisania-stowarzyszenia-z-Ukrama.html, 29.01.2013.

Polska wspiera aspiracje europejskie Ukrainy (20.09.2012), http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-zagraniczne/art,186,polska-wspiera-aspiracje-europejskie-ukrainy.html, 9.12.2012.

Prezydent o wyborach w USA i na Ukrainie (8.11.2012), http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta/wywiady/art,151,prezydent-o-wyborach-w-usa-i-na-ukrainie.html, 9.12.2012.

Prezydent rozmawiał z ekspertami o Ukrainie (6.06.2012), http://www.rp.pl/artykul/887946-Prezydent-rozmawial-z-ekspertami-o-sytuacji-na-Ukrainie.html, 13.01.2013.

Prezydent rozmawiał z Wiktorem Janukowyczem (26.09.2012), http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-zagraniczne/art,197,prezydent-rozmawial-z-wiktorem-janukowyczem.html, 9.12.2012.

Prezydent w Kijowie (1.07.2012), http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-zagraniczne/art,183,prezydent-w-kijowie.html, 9.12.2012.

Prezydent: Uczestnicy szczytu nie są zwolennikami bojkotu Euro 2012 (6.05.2012), http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-zagraniczne/art,175,prezydent-uczestnicy-szczytu-nie-sa-zwolennikamibojkotueuro-2012.html, 9.12.2012.

Prezydent: ważny proeuropejski kurs Ukrainy (31.10.2012), http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,2352,prezydent-wazny-proeuropejski-kurs-ukrainy.html, 23.0.12013.

Radziwinowicz W. (27.10.2012), Żelazny uścisk Janukowycza, „Gazeta Wyborcza”, s. 1.

Romaszewska A. (19.05.2012), Między Polską a Rosją, http://www.rp.pl/artykul/877852-Miedzy-Polska-a-Rosja.html?p=1, 13.01.2013.

Rozmowa prezydentów Polski i Ukrainy (8.06.2012), http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,2233,rozmowa-prezydentow-polski-i-ukrainy.html, 23.01.2013.

Rozmowa telefoniczna z prezydentem Janukowyczem (4.11.2012), http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,2355,rozmowa-telefoniczna-z-prezydentem-janukowyczem.html, 9.12.2012.

Rozmowa z prezydentem Ukrainy po wyborach (6.11.2012), http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,2360,rozmowa-z-prezydentem-ukrainy-o-sytuacji-po-wyborach.html,

12.2012.

Senatorowie: wybory na Ukrainie zgodne z demokratycznymi standardami, http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,1404,senatorowie-wybory-na-ukrainie-zgodne-z-demokratycznymi-standardami. html, 9.12.2012.

Serwetnyk T. (30.10.2012), Kościński P., Ukraińskie cuda nad urną, http://www.rp.pl/artykul/40,947228-Ukrainskie-cuda-nad-urna.html?p=1, 10.01.2013.

Serwetnyk T. (6.11.2012), Rewolucyjne hasła opozycji, http://www.rp.pl/artykul/949123-Rewolucyjne-hasla-opozycji.html, 27.01.2013.

Sikorski zatroskany o przyszłość Gruzji i Ukrainy (2.10.2012), http://www.rp.pl/artykul/938493-Sikorski-zatroskany-o-przyszlosc-Gruzji-i-Ukrainy.html, 13.01.2013.

Siwiec M. (17.08.2012), Ukraina: przyspieszenie i koloryt, http://mareksiwiec.natemat.pl/27593,ukraina-przyspieszenie-i-koloryt, 27.01.2013.

Talaga A. (28.10.2012), Ukraina wybrała, czas na nas, http://www.rp.pl/artykul/946911-Ukraina-wybrala--czas-na-nas.html, 13.01.2013.

Talaga A. (4.05.2012), Bojkot Ukrainy tylko zaszkodzi, http://www.rp.pl/artykul/61991,869866-Bojkot-Ukrainy-tylko-zaszkodzi.html, 8.01.2013.

Tusk: Dzisiejsze wezwanie do bojkotu to gol samobójczy (3.05.2012), http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103087,11656044,Tusk__Dzisiejsze_wezwanie_do_bojkotu_to_gol_samobojczy.html, 9.12.2012.

Ukraiński wybór: między Wschodem a Zachodem (26.10.2012), http://natemat.pl/36951,ukrainski-wybor-miedzy-wschodem-a-zachodem, 27.01.2013.

Wojciechowski M. (1.07.2012), Prezydent Komorowski w Kijowie: cudem uniknął spotkania z dyktatorem Łukaszenką, pomógł prezydent Gruzji Saakaszwili, http://wyborcza.pl/1,75478,12052108,Komorowski__Ukraino__naprzod_na_Zachod_.html, 9.12.2012.

Wojciechowski M. (10.05.2012), Prezydent apeluje do Ukrainy, „Gazeta Wyborcza”, s. 4.

Wojciechowski M. (21.09.2012), Ukraina celebruje Komorowskiego, „Gazeta Wyborcza”, s. 21.

Wojciechowski M. (6.11.2012), Ukraina do połowy pełna, „Gazeta Wyborcza”, s. 9.

Wóycicki K. (30.10.2012), Po wyborach Ukrainę czeka burzliwy okres, http://woycicki.na.liberte.pl/po-wyborach-ukraine-czeka-burzliwy-okres/, 9.12.2012.

Wybory na Ukrainie nie w pełni zgodne ze standardami demokracji (29.10.2012), depesza PAP, http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/msz_w_med/msz__wybory_na_ukrainie_me_w_pelni_zgodne_ze_standardami_demokracji__depesza_pap_29_10_2012, 27.01.2013.

Zalewski P. (26.10.2012), Siła Ukrainy to ludzie, „Gazeta Wyborcza”, s. 10.

Zbigniew Ziobro: Tusk powinien wystąpić do UE (6.05.2012), http://www.rp.pl/artykul/749258,870869-Zbigniew-Ziobro-Tusk-powinien-w-sprawie-bojkotu-Euro-2012.html, 8.01.2013.

Ziobro: Kaczyński o bojkocie Euro mówi zupełnie ja k Erika Steinbach (6.05.2012), http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114884,11667546,Ziobro__Kaczynski_o_bojkocie_Euro_mowi_zupelnie_jak.html, 5.01.2013.

Bh6oph-2012: peHTHHra, MOTHBaqia Ba6opy, 3aBflaHHa rpoMa^CBKoCTi, HepBeHt 2012 poKy, http://dif.org.ua/ua/polls/2012-year/vybory_parlament_reytyngy_2_2012.htm, 9.12.2012.

TpoMaflCŁKa flyMKa npo niflcyMKH 2011 poKy, 27 rpyflH? 2011 poKy, http://www.razumkov.org.ua/ukr/news.php?news_id=386, 9.12.2012.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.