A United States of Europe? Amerykańscy ojcowie zjednoczonej Europy u progu zimnej wojny (1945-1957)
PDF

Słowa kluczowe

Stany Zjednoczone Europy
dyplomacja USA
integracja europejska
Truman
Eisenhower

Jak cytować

Podemski, P. (2014). A United States of Europe? Amerykańscy ojcowie zjednoczonej Europy u progu zimnej wojny (1945-1957). Przegląd Politologiczny, (2), 225–244. https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.2.15

Abstrakt

Już George Waszyngton miał wyrazić często przywoływane później przez Amerykanów życzenie, by na wzór Stanów Zjednoczonych Ameryki powstały również Stany Zjednoczone Europy. W rzeczywistości idea ta narodziła się zapewne wśród europejskich federalistów w XIX w., realne kształty mogła zaś przybrać dopiero u progu zimnej wojny. Dokonana wówczas przez administrację Harry’ego Trumana redefinicja globalnych interesów USA oraz ich roli w świecie prowadziła w konsekwencji nie tylko do wsparcia, ale wręcz zdecydowanego promowania koncepcji ekonomicznej, politycznej i militarnej integracji europejskiej. Kierując się mieszanką pobudek idealistycznych i pragmatycznych waszyngtońska elita oceniała, że zjednoczona w oparciu o amerykańskie wzorce Europa federalna z jednej strony przezwycięży w ten sposób swe odwieczne problemy (rywalizacja narodowa i marnotrawienie potencjału ekonomicznego), z drugiej zaś - odciąży USA od części odpowiedzialności za losy świata zachodniego. W miarę normalizacji sytuacji w Europie Zachodniej po II wojnie światowej jej przywódcy wykazywali jednak coraz mniejszy entuzjazm wobec amerykańskich planów federacji, na co Waszyngton reagował coraz bardziej stanowczymi groźbami pozbawienia Europy swego parasola ochronnego. Dopiero ostateczna klęska projektów EWO i EWP spowodowała zmianę polityki administracji Eisenhowera, oznaczającą pogodzenie się ze zmierzchem idei federalistycznej oraz triumfem funkcjonalizmu.
https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.2.15
PDF

Bibliografia

Brands H. W. (1999), The Idea o f National Interest, w: The Ambiguous Legacy. U.S. Foreign Relations in the „American Century”, red. M. J. Hogan, Cambridge University Press, Cambridge.

Bruyning L. (1990), The United States o f Europe: An Italian Invention?, „Yearbook of European Studies”, t. 3: Italy - Europe.

Charmley J. (1996), Britain and the Prehistory o f „Europe”, w: The United States and the Integration of Europe, red. F. H. Heller, J. R. Gillingham, St. Martin’s Press, New York.

Coudenhove-Kalergi R. (1948), Europe seeks unity, Institute of Public Affairs and Regional Studies, New York.

Dussen van der J., Wilsons K. (2005), The History o f the Idea o f Europe, Routledge, London.

Ferrell R. H. (1996), The Truman Era and European Integration, w: The United States and the Integration of Europe, red. F. H. Heller, J. R. Gillingham, St. Martin’s Press, New York.

Gaines J. R. (2007), For Liberty and Glory. Washington, Lafayette and Their Revolutions, Norton&Company, New York-London.

Gerbet P. (1996), European Integration as an Instrument o f French Foreign Policy, w: The United States and the Integration o f Europe, red. F. H. Heller, J. R. Gillingham, St. Martin’s Press, New York.

Giauque J. G. (2002), Grand Designs and Visions o f Unity: The Atlantic Powers and the Reorganization of Western Europe, 1955-1963, The University of North Carolina Press, Chapel Hill.

Harper J. L. (1994), American Visions o f Europe, Cambridge University Press, Cambridge.

Heise M. (2013), Emerging from the Euro Debt Crisis: Making the Single Currency Work, Springer, Heidelberg-London-New York.

Kaplan L. S. (2007), NATO 1948. The Birth o f the Transatlantic Alliance, Rowman&Littlefield, New York.

Kennedy R. A. (2013), A Companion to Woodrow Wilson, Wiley-Blackwell, London.

LaFeber W. (2003), The United States and Europe in an Age o f American Unilateralism, w: The American Century in Europe, red. Laurence Moore, M. Vaudagna, Cornell University Press, Ithaca-London 2003.

Lundestad G. (1998), „Empire” by Integration. The United States and European Integration, 1945-1997, Oxford University Press, Oxford.

Lundestad G. (1999), „Empire by Invitation” in the American Century, w: The Ambiguous Legacy. U.S. Foreign Relations in the „American Century”, red. M. J. Hogan, Cambridge University Press, Cambridge.

Milward A. S. (1984), The Reconstruction o f Western Europe 1945-1951, University of California Press, Berkeley.

Miscamble W. D. (1992), George F Kennan and the Making o f American Foreign Policy, 1947-1950, Princeton University Press, Princeton.

Murray P., Rich P. (1996), Visions o f European Unity, Westview Press, Boulder.

Podemski P. (2011), Giuseppe Mazzini - zapomniany apostoł jedności europejskiej, w: Człowiek w Europie. Człowiek - Przewodnik - Mędrzec, red. M. Franz, P. Semków, Wydawnictwo A.Marszałek, Toruń.

Podemski P. (2012), Włoscy ojcowie-założyciele Wspólnoty Europejskiej w kontekście transformacji Włoch od faszyzmu do demokracji (1941-1954), Centrum Europejskie Natolin, Warszawa.

Rich P. (1996), The Transformation o f the European Ideal Since World War II, w: Visions ofEuropean Unity, red. P. Murray, P. Rich, Westview Press, Boulder.

Romero F. (1996), U.S. Attitudes towards Integration and Interdependence: The 1950s, w: The United States and the Integration of Europe, red. F. H. Heller, J. R. Gillingham, St. Martin’s Press, New York.

Schwabe K. (1999), Do Personalities Make a Difference? Washington Working with Europeans, w: The United States and the European Alliance since 1945, red. K. Burk, M. Stokes, Berg, Oxford.

Shelton J. (1994), Money Meltdown. Restoring Order to the Global Currency System, Macmillan, New York.

Slomp H (2010), Europe. A Political Profile. An American Companion to European Politics, ABC-CLIO, Santa Barbara.

Urwin D. W. (1995), The Community o f Europe. A History o f European Integration since 1945, Longman, London-New York.

Wilson P. (1996), The New Europe Debate in Wartime Britain, w: Visions o f European Unity, red. P. Murray, P. Rich, Westview Press, Boulder.

Winand P. (1993), Eisenhower, Kennedy, and the United States o f Europe, Palgrave Macmillan, New York.

Wistrich E. (1994), The United States o f Europe, Routledge, London-New York.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.