Konsekwencje agresji Rosji na Ukrainę dla Afryki
PDF

Słowa kluczowe

Afryka
Ukraina
Rosja
wojna

Jak cytować

Kaczmarek, F. (2023). Konsekwencje agresji Rosji na Ukrainę dla Afryki. Przegląd Politologiczny, (4), 51–68. https://doi.org/10.14746/pp.2023.28.4.4

Abstrakt

Celem badawczym jest ukazanie w jakich obszarach i w jaki sposób wojna na Ukrainie wpływa na Afrykę. Niektóre aspekty oddziaływania konfliktu na ten region są szeroko komentowane (dyplomacja, bezpieczeństwo żywnościowe). Inne są analizowane rzadziej. Należą do nich takie zagadnienia, jak: zmiany na rynku handlu bronią, polityka energetyczna Afryki, wpływ na pomoc rozwojową czy ewolucja aktywności militarnej mocarstw w Afryce. Pytania badawcze, na które próbowano odpowiedzieć to: na czym polegały ewentualne zmiany w tych obszarach i jakie mogą być konsekwencje tych zmian dla Afryki w przyszłości? W badaniach wykorzystano m.in. metodę analizy instytucjonalnej, systemowej i statystycznej. W badaniu wykorzystano dane wtórne dostępne do połowy lutego 2022 r.

https://doi.org/10.14746/pp.2023.28.4.4
PDF

Bibliografia

Abu Hatab A. (2022), Africa’s Food Security under the Shadow of the Russia-Ukraine Conflict, “Strategic Review for Southern Africa”, vol. 44, nr 1, https://doi.org/10.35293/srsa.v44i1.4083, 21.02.2023. DOI: https://doi.org/10.35293/srsa.v44i1.4083

African Economic Outlook 2022 (2022), https://www.afdb.org/en/documents/african-economic-outlook-2022, 20.02.2023.

Aggression against Ukraine: resolution/adopted by the General Assembly (2022), https://digitallibrary.un.org/record/3959039, 11.02.2023.

Agricultural Market Information System (AMIS) (2023), https://www.amis-outlook.org/index.php?id=48513, 16.02.2023.

Ajala O. (2022), The Case for Neutrality: Understanding African Stances on the Russia-Ukraine Conflict, “Journal of Military and Strategic Studies”, vol. 22, issue 2, https://jmss.org/article/view/76591, 21.02.2023.

Commodity Markets Outlook. Pandemic, war, recession: drivers of aluminum and copper prices, October 2022 (2022), World Bank, Washington, DC, https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/813e7ba3-332f-55f0-a857-85c2cc773d7a/content, 16.02.2023.

Detsch J. (2022), Ukraine Has Ground Down Russia’s Arms Business, https://foreignpolicy.com/2022/07/21/ukraine-russia-arms-business-weapons-exports-africa/, 18.02.2023.

Direct investment position of the U.S. in Africa 2000–2021 (2022), https://www.statista.com/statistics/188594/united-states-direct-investments-in-africa-since-2000/#:~:text=Direct%20investment%20position%20of%20the%20U.S.%20in%20Africa%202000-2019&text=After%20a%20peak%20in%202014,inflows%20than%20any%20other%20region, 12.02.2023.

Europe-Africa relations in a multi-crises world. Turning the page after COVID-19, the EU-AU Summit and the war against Ukraine (2023), https://ettg.eu/wp-content/uploads/2023/01/The-future-of-EU-Africa-relations-in-a-multi-crises-world.pdf, 20.02.2023.

Food Security Update (2023), https://thedocs.worldbank.org/en/doc/40ebbf38f5a6b68bfc11e5273e1405d4-0090012022/related/Food-Security-Update-LXXVIII-February-09-2023.pdf, 16.02.2023.

General Assembly vote on Ukraine (2022), https://www.bing.com/videos/search?q=Un+Assembly+Vote&&view=detail&mid=6E138606DEFA8E05EE596E138606DEFA8E05EE59&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3F%26q%3DUn%2BAssembly%2BVote%26FORM%3DVDMHRS, 12.02.2023.

Global Economic Prospects, January 2023 (2023), World Bank, Washington, DC, DOI: 10.1586/978-1-4648-1906-3.

Impact of the Ukraine-Russia conflict on global food security and related matters under the mandate of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (2022), https://www.fao.org/3/ni734en/ni734en.pdf, 16.02.2023.

Jones G. (2023), Lavrov, back from Africa, says West has failed to ‘isolate’ Russia, https://www.reuters.com/world/europe/lavrov-back-africa-says-west-has-failed-isolate-russia-2023-02-10/, 19.02.2023.

Kaczmarek F. (2022), Chiny jako aktor bezpieczeństwa w Afryce, „Przegląd Politologiczny”, nr 1, s. 19–33. DOI: https://doi.org/10.14746/pp.2022.27.1.2

Kaczmarek F. (2019a), Konsekwencje upadku ZSRR dla Afryki Subsaharyjskiej, w: Dezintegracja i upadek ZSRR. W perspektywie ćwierćwiecza, red. E. Lesiewicz, P. Stachowiak, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, Poznań.

Kaczmarek F. (2019b), „Obcy” w Afryce Subsaharyjskiej, w: Migranci i mniejszości jako obcy i swoi w przestrzeni polityczno-społecznej, red. A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, Poznań.

Kirichenko D. (2022), Morocco Breaks Africa’s Neutrality with Arms for Ukraine – Reports, https://cepa.org/article/morocco-breaks-africas-neutrality-with-arms-for-ukraine/, 18.02.2023.

Last French troops leave Central African Republic (2022), https://www.france24.com/en/live-news/20221215-last-french-troops-leave-central-african-republic, 19.02.2023.

Lynch C., Macklnnon A., Gramer R. (2022), Russia Flounders in Ukraine but Doubles Down in Mali, https://foreignpolicy.com/2022/04/14/russia-ukraine-mali-wagner-group-mercenaries/, 18.02.2023.

Macron calls Russia ‘one of the last imperial colonial powers’ on Africa visit (2022), https://www.france24.com/en/africa/20220728-marcon-calls-russia-one-of-last-imperial-colonial-powers-in-benin-visit, 12.02.2022.

Mali strengthens ties with Russia, receives six more Soviet-era warplanes (2022), https://www.rfi.fr/en/africa/20220810-mali-strengthens-ties-with-russia-receives-six-more-soviet-era-warplanes, 21.02.2023.

Nair Ch. (2022), The Emerging World Order is Post-Western and Pre-Plural, https://www.institutmontaigne.org/en/analysis/emerging-world-order-post-western-and-pre-plural, 19.02.2023.

President Buhari Calls for Tighter Security Around Borders in Lake Chad Basin with the Proliferation of Weapons from Russia-Ukraine War (2022), https://statehouse.gov.ng/news/president-buhari-calls-for-tighter-security-around-borders-in-lake-chad-basin-with-the-proliferation-of-weapons-from-russia-ukraine-war/, 19.02.2023.

Press release on Foreign Minister Sergey Lavrov’s visit to the Republic of the Sudan (2023), https://mid.ru/en/foreign_policy/news/1853276/, 19.02.2023.

Roger B., Coulibaly N. (2023), France and Burkina Faso, one step closer to diplomatic separation, https://www.theafricareport.com/278795/france-and-burkina-faso-one-step-closer-to-

diplomatic-separation/?utm_source=twitter.com&utm_campaign=post_articles_twitter_25_

_2023&utm_medium=social, 19.02.2023. DOI: https://doi.org/10.59009/ijlllc.2023.0030

Russian envoy says 1,890 Russian ‘instructors’ are in CAR (2023), https://www.aljazeera.com/news/2023/2/3/russian-envoy-says-1890-russian-instructors-in-central-african-republic-ria, 19.02.2023.

Russia’s war on Ukraine: Impact on global food security and EU response (2022), https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/733667/EPRS_BRI(2022)733667_EN.pdf, 16.02.2023.

Sabbe D. (2022), Africa and the Arms Trade, 2022, IPIS, Antwerpen, https://ipisresearch.be/weekly-briefing/africa-and-the-arms-trade-2022/, 18.02.2023.

Santeramo G. G., Kang M. (2022), Food Security Threats and Policy Responses in EU and Africa, “Sustainable Horizons”, vol. 4, https://doi.org/10.1016/j.horiz.2022.100044, 21.02.2023. DOI: https://doi.org/10.1016/j.horiz.2022.100044

Sall M. (2022), Macky Sall: Africa “does not want to be the breeding ground of a new Cold War”, https://www.voanews.com/a/voa60-africa---macky-sall-africa-does-not-want-to-be-the-breeding-ground-of-a-new-cold-war-/6757204.html, 20.02.2023.

Statista (2023), https://www.statista.com/statistics/473501/passenger-car-production-in-africa/, 16.02.2023.

Ukraine: UN General Assembly demands Russia reverse course on ‘attempted illegal annexation’ (2022), https://news.un.org/en/story/2022/10/1129492#:~:text=UN_News_Centre%20October%2012%2C%202022%20The%20resolution%20“defending%20the,violating%20Ukraine’s%20territorial%20integrity%2C%20sovereignty%20and%20political%20independence, 12.02.2023.

Wezeman P. D., Kuimova A., Wezeman S. T. (2022), Trends in international arms transfers, 2021, Stockholm International Peace Research Institute, Solna, https://www.sipri.org/sites/default/files/2022-03/fs_2203_at_2021.pdf, 18.02.2023. DOI: https://doi.org/10.55163/CBZJ9986

Yakovlyev M. (2022), European imperialism and colonialism in Africa: conceptual lessons for understanding the former Soviet Union and present-day Russia, “African Journal of Economics, Politics and Social Studies”, vol. 1.