Nr 4 (2023)

Artykuły

Zbigniew Czachór
7-18
Instytucjonalizacja aktywności parlamentów narodowych w systemie Unii Europejskiej. Analiza deterministyczna
https://doi.org/10.14746/pp.2023.28.4.1
PDF
Adam Jaskulski
19-35
Równowaga międzyinstytucjonalna jako kategoria analityczna w badaniach nad systemem politycznym Unii Europejskiej
https://doi.org/10.14746/pp.2023.28.4.2
PDF
Tomasz Browarek
37-49
Podmioty administracji rządowej w zakresie polityki migracyjnej współczesnej Polski
https://doi.org/10.14746/pp.2023.28.4.3
PDF
Filip Kaczmarek
51-68
Konsekwencje agresji Rosji na Ukrainę dla Afryki
https://doi.org/10.14746/pp.2023.28.4.4
PDF
Bartłomiej Secler
69-78
Uchwały rocznicowe Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej jako przedmiot badań politologicznych
https://doi.org/10.14746/pp.2023.28.4.5
PDF (English)
Marcin Rachwał
79-90
Rola edukacji obywatelskiej we współczesnym państwie demokratycznym. Wybrane zagadnienia
https://doi.org/10.14746/pp.2023.28.4.6
PDF
Krzysztof Koźbiał
91-105
Wymieranie dinozaurów czeskiej sceny politycznej? Komunistyczna Partia Czech i Moraw w świetle wyborów z 2021 i 2022 roku
https://doi.org/10.14746/pp.2023.28.4.7
PDF
Krzysztof Malinowski
107-121
Wydatki na obronność kluczem do przemian niemieckiej polityki bezpieczeństwa
https://doi.org/10.14746/pp.2023.28.4.8
PDF
Bartosz Mazurkiewicz, Hubert Pachciarek
123-134
Pozapolityczne czynniki wielokadencyjności w procesie zarządzania utrzymaniem władzy w Polsce. Wybrane przypadki burmistrzów
https://doi.org/10.14746/pp.2023.28.4.9
PDF (English)
Jolanta Kaczmarek
135-147
Zjednoczona Prawica a prawa polskich kobiet
https://doi.org/10.14746/pp.2023.28.4.10
PDF (English)
Joanna Podgórska-Rykała
149-167
Deliberatywne mini-publiki jako odpowiedź na kryzys demokracji przedstawicielskiej: pierwsze próby instytucjonalizacji w europejskich miastach
https://doi.org/10.14746/pp.2023.28.4.11
PDF (English)
Agnieszka Stępińska
169-183
Wybory w czasie kryzysu: medialny obraz przełożonych wyborów prezydenckich w Polsce w 2020 roku
https://doi.org/10.14746/pp.2023.28.4.12
PDF (English)
Szymon Ossowski; Dagmara Kendzior
185-200
Polityzacja audycji informacyjnych w Polsce. Analiza porównawcza głównych wydań „Wiadomości” TVP1, „Faktów” TVN i „Wydarzeń” Polsatu z 2014 i 2021 roku
https://doi.org/10.14746/pp.2023.28.4.13
PDF
Alina Balczyńska-Kosman
201-212
Wizerunki medialne Ukrainek w dobie wojny z Rosją w tygodniku „Newsweek Polska” – obraz zmian reprezentacji prasowych kobiet w perspektywie roku wojny
https://doi.org/10.14746/pp.2023.28.4.14
PDF
Paweł Łokić
213-227
Zjawisko phubbingu jako konsekwencja mediatyzacji życia społecznego
https://doi.org/10.14746/pp.2023.28.4.15
PDF