Deliberatywne mini-publiki jako odpowiedź na kryzys demokracji przedstawicielskiej: pierwsze próby instytucjonalizacji w europejskich miastach
PDF (English)

Słowa kluczowe

innowacje demokratyczne
deliberatywne mini-publiki
panele obywatelskie
samorząd lokalny

Jak cytować

Podgórska-Rykała, J. (2023). Deliberatywne mini-publiki jako odpowiedź na kryzys demokracji przedstawicielskiej: pierwsze próby instytucjonalizacji w europejskich miastach. Przegląd Politologiczny, (4), 149–167. https://doi.org/10.14746/pp.2023.28.4.11

Abstrakt

Rosnący kryzys demokracji przedstawicielskiej i związane z nim niezadowolenie obywateli pobudziło innowacyjne myślenie o demokracji. W ciągu ostatnich dwóch dekad pojawił się szeroki wachlarz demokratycznych innowacji, które mają na celu zwiększenie zaangażowania „zwykłych ludzi” w politykę, łącząc bezpośrednie masowe uczestnictwo z pogłębionym dialogiem na temat pilnych kwestii polityki publicznej. Innowacje szybko rozprzestrzeniają się terytorialnie, stają się coraz bardziej zinstytucjonalizowane i dostosowane do konkretnych kontekstów politycznych, kulturowych i społecznych. Na uwagę zasługują szczególnie mini-publiki, będące forami debaty na małą skalę. W obliczu niezadowolenia obywateli z praktyki funkcjonowania sfery publicznej pojawiają się próby instytucjonalizacji jednorazowych forów deliberatywnych i uczynienia ich częścią szerszego systemu politycznego. Wyzwanie to podjęła najpierw niemieckojęzyczna wspólnota Belgii (Ostelbelgien), a za nią poszły inne władze publiczne. Próby włączenia w przestrzeń decyzyjną mini-publik podjęły też władze lokalne – Paryża, Newham i Akwizgranu. W artykule twierdzę, że panele obywatelskie są najbardziej zaawansowaną metodą instytucjonalizacji demokracji deliberatywnej. Dowodzę, że choć pierwsze zrealizowane na świecie panele obywatelskie były jednorazowe, to za ich przykładem, szczególnie za przyczyną sukcesu unikalnego modelu Ostelbelgien, kolejne władze publiczne zaczęły postrzegać tę innowację jako szansę na stałe (a nie tylko jednorazowe) zasilenie demokracji i uczynienie jej bardziej odporną na kryzysy. Wykazuję też, że władze lokalne mogą odgrywać wiodącą rolę we wzmacnianiu i instytucjonalizacji procesów deliberatywnych z wykorzystaniem mini-publik.

https://doi.org/10.14746/pp.2023.28.4.11
PDF (English)

Finansowanie

The work was created as part of the research project Sonata Bis UMO-2021/42/E/HS5/00155, funded by the National Science Centre.

Bibliografia

Almond G. A., Verba S. (1965), The civic culture: political attitudes and democracy in five nations, MA: Little, Brown and Company, Boston.

Bedock C., Pilet J. (2021), Who Supports Citizens Selected by Lot to be the Main Policymakers? A Study of French Citizens, “Government and Opposition”, 56(3), pp. 485–504. DOI: https://doi.org/10.1017/gov.2020.1

Blais A., Gidengil E., Nevitte N., et al. (2004), Where Does Turnout Decline Come from?, “European Journal of Political Research”, 43(2), pp. 221–236. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.2004.00152.x

Campbell A., Gurin G., Miller W. E. (1954), The voter decides, Evanston, Row, Peterson.

Chambers S. (2009), Rhetoric and the public sphere: Has deliberative democracy abandoned mass democracy?, “Political Theory”, 37, 3, pp. 323–350. DOI: https://doi.org/10.1177/0090591709332336

Chappell Z. (2011), Justifying deliberative democracy: Are two heads always wiser than one?, “Contemporary Political Theory”, 10(1), p. 78. DOI: https://doi.org/10.1057/cpt.2010.8

Curato N., Farrel D. M., Geissel B., Grönlund K., Mockler P., Pilet J-B., Renvick A., Rose J., Setälä M., Suiter J. (2021), Deliberative mini-publics. Core Design Features, Bristol University Press, Bristol. DOI: https://doi.org/10.46692/9781529214123

Dalton R. J. (2004), Democratic Challenges, Democratic Choices: The Erosion of Political Support in Advanced Industrial Democracies, Oxford University Press. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199268436.001.0001

Dryzek J. (2010), Foundations and Frontiers of Deliberative Governance, Oxford University Press. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199562947.001.0001

Elstub S. (2014), Mini-publics: Issues and cases, in: Deliberative democracy: Issues and cases, eds. S. Elstub, P. McLaverty, Edinburgh University Press, Edinburgh–Scotland, pp. 166–188.

Elstub S., McLaverty P. (eds.) (2014), Deliberative Democracy: Issues and Cases, Edinburgh University Press, Edinburgh–Scotland. DOI: https://doi.org/10.1515/9780748643509

Ercan S. A., Hendriks C. M., Boswell J. (2017), Studying public deliberation after the systemic turn: the crucial role for interpretive research, “Policy & Politics”, 45(2), pp. 195–212. DOI: https://doi.org/10.1332/030557315X14502713105886

Escobar O., Elstub S. (2017), Forms of Mini-publics: An introduction to deliberative innovations in democratic practice, Research and Development Note, newDemocracy, Sydney.

Farrell D. M. (2014), The 2013 Irish Constitutional Convention: A bold step or a damp squib?, in: 75 Years of the Constitution of Ireland: An Irish-Italian Dialogue, eds. F. Ferrari, J. O’Dowd, Clarus Press, Dublin.

Farrell D. M., Suiter J. (2019), Reimagining Democracy: Lessons in Deliberative Democracy from the Irish Front Line, Cornell University Press, Ithaca–London. DOI: https://doi.org/10.7591/9781501749346

Farrell D. M., Suiter J., Cunningham K., Harris C. (2020), When Mini-Publics and Maxi-Publics Coincide: Ireland’s National Debate on Abortion, Representation. DOI: https://doi.org/10.1080/00344893.2020.1804441

Fishkin J. (1996), The Televised Deliberative Poll: An Experiment in Democracy, “Annals of the American Academy of Political and Social Science”, 546, pp. 132–40. DOI: https://doi.org/10.1177/0002716296546001012

Fishkin J. S. (1997), The Voice of the People: Public Opinion and Democracy, Yale University Press, Yale.

Flanigan B., Gölz P., Gupta A., Hennig B., Procaccia A. D. (2021), Fair algorithms for selecting citizens’ assemblies, “Nature”, 596, pp. 548–552. DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-021-03788-6

Fournier P., van der Kolk H., Carty R. K., et al. (2011), When Citizens Decide: Lessons from Citizen Assemblies on Electoral Reform, Oxford University Press, Oxford. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199567843.001.0001

Friedman M. (1953), Comments on Monetary Policy, in: Essays in Positive Economics, University of Chicago Press, Chicago.

Fung A. (2003), Recipes for public spheres: Eight institutional design choices and their consequences, “Journal of Political Philosophy” 11(3), pp. 338–367. DOI: https://doi.org/10.1111/1467-9760.00181

Gerwin M. (2018), Panele obywatelskie. Przewodnik po demokracji, która działa, Kraków.

Giraudet L. G., Apouey B., Arab H. et al. (2022), “Co-construction” in deliberative democracy: lessons from the French Citizens’ Convention for Climate, “Humanities, and Social Sciences Communications”, 9, 207. DOI: https://doi.org/10.1057/s41599-022-01212-6

Goodin R. E., Dryzek J. S. (2006), Deliberative Impacts: The Macro-Political Uptake of Mini-Publics, “Politics & Society”, 34(2), pp. 219–244. DOI: https://doi.org/10.1177/0032329206288152

Grönlund K., Bächtiger A., Setälä M. (eds.) (2014), Deliberative mini-publics: Involving citizens in the democratic process, ECPR Press, Colchester.

Habermas J. (1996), Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy, trans. W. Rehg, Polity Press, Cambridge. DOI: https://doi.org/10.7551/mitpress/1564.001.0001

Hendriks C. M. (2005), Consensus Conferences and Planning Cells, Jossey-Bass, San Francisco.

Hendriks C. M. (2011), The politics of public deliberation: Citizen engagement and interest advocacy, Palgrave, London. DOI: https://doi.org/10.1057/9780230347564_1

Hibbing J. R., Theiss-Morse E. (2002), Stealth democracy: Americans’ beliefs about how government should work, Cambridge University Press, Cambridge. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511613722

Jacquet V. (2017), Explaining non-participation in deliberative mini-publics, “European Journal of Political Research”, 56(3), pp. 640–659. DOI: https://doi.org/10.1111/1475-6765.12195

Jacquet V., Niessen C., Reuchamps M. (2020), Sortition, its advocates and its critics: An empirical analysis of citizens’ and MPs’ support for random selection as a democratic reform proposal, “International Political Science Review”, 1–22. DOI: https://doi.org/10.1177/0192512120949958

Körösényi A., Illés G., Gyulai A. (2020), The Orbán Regime. Plebiscitary Leader Democracy in the Making, Routledge/Taylor & Francis Group, London–New York. DOI: https://doi.org/10.4324/9780429053436

Landemore H. (2015), Inclusive Constitution-Making: The Icelandic Experiment, “Journal of Political Philosophy” 23(2), pp. 166–191. DOI: https://doi.org/10.1111/jopp.12032

Landemore H. (2020), Open democracy: reinventing popular rule for the twenty-first century, Princeton University Press, Princeton–New Jersey. DOI: https://doi.org/10.23943/princeton/9780691181998.001.0001

Lang A. (2007), But is it for real? The British Columbia Citizens’ Assembly as a model of state-sponsored citizen empowerment, “Politics and Society”, 35(1), pp. 35–70. DOI: https://doi.org/10.1177/0032329206297147

Levitsky S., Ziblatt D. (2018), How democracies die: what history reveals us about our future, Viking, Londyn.

Macq H., Jacquet V. (2023), Institutionalising participatory and deliberative procedures: The origins of the first permanent citizens’ assembly, “European Journal of Political Research”, 62(1), pp. 156–173. DOI: https://doi.org/10.1111/1475-6765.12499

Mansbridge J. (2012), A systemic approach to deliberative democracy, in: Deliberative systems: Deliberative democracy at the large scale, eds. J. Parkinson, J. Mansbridge, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 1–26. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781139178914.002

Mill J. S. (2010), Considerations on representative government, Cambridge University Press, Cambridge, Series: Cambridge Social Sciences eBooks.

Niemeyer S., Veri F., Dryzek J., Bächtiger A. (2023), How Deliberation Happens: Enabling Deliberative Reason, “American Political Science Review”, 1–18. DOI: https://doi.org/10.1017/S0003055423000023

Norris P. (2011), Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited, Cambridge University Press, Cambridge. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511973383

OECD (2020), Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions. Catching the Deliberative Wave.

Papadopoulos Y. (2012), On the embeddedness of deliberative systems: Why elistist innovations matter more, in: Deliberative systems: Deliberative democracy at the large scale, eds. J. Parkinson, J. Mansbridge, Cambridge University Press, Cambridge. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781139178914.007

Parkinson J. (2012), Democratizing deliberative systems, in: Deliberative systems: Deliberative democracy at the large scale, eds. J. Parkinson, J. Mansbridge, Cambridge University Press, Cambridge.

Parkinson J., Mansbridge J. (eds) (2012), Deliberative systems: Deliberative democracy at the large scale, Cambridge University Press, Cambridge. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781139178914

Paulis E., Pilet J.B., Panel S., Vittori D., Close C. (2020), The POLITICIZE Dataset: An Inventory of Deliberative Mini-publics (DMPs) in Europe, “European Political Science”. DOI: https://doi.org/10.1057/s41304-020-00284-9

Podgórska-Rykała J. (2020), Panele obywatelskie jako metoda deliberacji decyzyjnej, C.H. Beck, Warszawa.

Podgórska-Rykała J. (2022), Mostar Citizens’ Assembly. The first deliberative process in Southeast Europe. Case study, in: Deliberation in the Public Policies Planning Process. Experiences and Future Challenges, eds. J. Podgórska-Rykała, J. Sroka, Libron, Kraków.

Przeworski A. (2008), Self-government in our Times, European University Institute, EUI working papers, MWP LS, 2008/07, Florence.

Rangoni S., Bedock C., Talukder D. (2021), More competent thus more legitimate? MPs’ discourses on deliberative mini-publics, “Acta Polit”. DOI: https://doi.org/10.1057/s41269-021-00209-4

Roberts J., Escobar O. (2015), Involving communities in deliberation: A study of three citizens’ juries on onshore wind farms in Scotland, ClimateXChange, Edinburgh.

Ryan M., Smith G. (2014), Defining Minipublics, in: Deliberative Mini-Publics: Practices, Promises, Pitfalls, eds. K. Grönlund, A. Bächtiger, M. Setälä, ECPR Press, Colchester, UK, pp. 9–17.

Setälä M. (2017), Connecting deliberative mini-publics to representative decision-making, “European Journal of Political Research”, vol. 56, no. 4, pp. 846–863. DOI: https://doi.org/10.1111/1475-6765.12207

Smith G. (2009), Democratic Innovations: Designing Institutions for Citizen Participation, Theories of Institutional Design, Cambridge University Press, Cambridge. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511609848

Steiner J. (1996), Conscience in politics: an empirical investigation of Swiss decision cases, Garland Publishing, Inc., London–New York.

Stroker G. (2000), Participation of citizens in local public life, Report by the Steering Committee on Local and Regional Democracy (CDLR), Council of Europe Publishing, Strasbourg.

Suiter J., Farrell D. M., O’Malley E. (2016), When do deliberative citizens change their opinions? Evidence from the Irish Citizens’ Assembly, “International Political Science Review”, 37(2), pp. 198–212. DOI: https://doi.org/10.1177/0192512114544068

Suiter J., Farrell D., Harris C. (2016), The Irish Constitutional Convention: A case of ‘high legitimacy’?, in: Constitutional deliberative democracy in Europe, eds. M. Reuchamps, J. Suiter, ECPR Press, Colchester.

Thompson D. (2008), Deliberative democratic theory and empirical political science, “Annual Review of Political Science”, 11. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.11.081306.070555

Urbinati N., Warren M. E. (2008), The concept of representation in contemporary democratic theory, “Annual Review of Political Science” 11, pp. 387–412. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.11.053006.190533

Warren M., Pearse H. (2008), Designing deliberative democracy: The British Columbia citizens’ assembly, Cambridge University Press, Cambridge. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511491177

Warren M. E. (2009), Governance-Driven Democratization, “Critical Policy Studies”, 3(1), pp. 3–13. DOI: https://doi.org/10.1080/19460170903158040

Yin R. K. (2012), Applications of case study research, SAGE, Thousand Oaks.

Citizens’ Assembly Report, 2022, https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/Demokratie_und_Partizipation_in_Europa_/Test-Democracy-R_D-Network-Annual-Meeting/TS_01-3.pdf, 21.06.2023.

Citizens’ Assembly website, https://www.buergerrat.de/en/news/permanent-citizens-assembly-in- aachen/; https://www.buergerrat-aachen.de/, 21.06.2023.

Citizens’ Assembly website, https://www.demsoc.org/projects/newham-permanent-citizens-assembly, 21.06.2023.

Citizens’ Assembly website, https://www.newham.gov.uk/council/citizens-assemblies, 21.06.2023.

Citizens’ Assembly website, https://www.newham.gov.uk/downloads/file/1882/climate-emergency-action-plan, 21.06.2023.

Citizens’ Assembly website, https://www.newham.gov.uk/public-health-safety/newham-climate-now/1, 21.06.2023.

Citizens’ Assembly website, https://www.paris.fr/pages/assemblee-citoyenne-20187, 21.06.2023.