Polityzacja audycji informacyjnych w Polsce. Analiza porównawcza głównych wydań „Wiadomości” TVP1, „Faktów” TVN i „Wydarzeń” Polsatu z 2014 i 2021 roku
PDF

Słowa kluczowe

analiza zawartości mediów
media publiczne
media komercyjne
polski system medialny
polityzacja mediów

Jak cytować

Ossowski, S., & Kendzior, D. (2023). Polityzacja audycji informacyjnych w Polsce. Analiza porównawcza głównych wydań „Wiadomości” TVP1, „Faktów” TVN i „Wydarzeń” Polsatu z 2014 i 2021 roku. Przegląd Politologiczny, (4), 185–200. https://doi.org/10.14746/pp.2023.28.4.13

Abstrakt

W niniejszym artykule podjęto próbę analizy zawartości głównych wydań audycji informacyjnych trzech największych nadawców telewizyjnych w Polsce – publicznego i dwóch komercyjnych. Łącznie autorzy przeanalizowali 42 główne wydania „Wiadomości” TVP1, „Faktów” TVN i „Wydarzeń” Polsatu w latach 2014 i 2021 (po dwa środkowe dni z każdego tygodnia sierpnia). W badaniu szczególną uwagę zwrócono na przemiany w telewizji w ostatnich latach, zwłaszcza w kontekście sposobu relacjonowania polityki w mediach i respektowania zasady pluralizmu, który zmienił się po wyborach w 2015 roku. Pod tym kątem skupiono się najbardziej na sprawdzeniu, jak nadawca publiczny realizuje wymogi zawarte w art. 21 ustawy o radiofonii i telewizji.

https://doi.org/10.14746/pp.2023.28.4.13
PDF

Bibliografia

World Press Freedom Index, https://rsf.org/en/country/poland, 10.07.2023.

World Press Freedom Index, https://rsf.org/en/country/poland, 10.07.2023.

Dobek-Ostrowska B. (2010), System partyjny a media w Polsce – zależności i relacje, „Studia Medioznawcze”, nr 2(41), s. 18–19, http://studiamedioznawcze.pl/Numery/2010_2_41/pelny.pdf, 8.07.2023.

Dopierała W., Ossowski S. (2018), Polityzacja audycji informacyjnych w Polsce na przykładzie „Wiadomości” TVP i „Faktów” TVN, Com.press, 2(1).

Erling B. (2021), Wielotysięczne protesty przeciw „Lex-TVN”. „Tu chodzi o wolne media”, 19 grudnia 2021 r., https://www.press.pl/tresc/68583,trwaja-wielotysieczne-protesty-przeciwko-_lex-tvn__-w-warszawie-przemawia-miszczak_-Zakowski-i-kurski, 10.07.2023.

Freedom of the press 2015, Freedom House, kwiecień 2015, https://freedomhouse.org/sites/default/files/FreedomofthePress_2015_FINAL.pdf, 8.07.2023.

Freedom of the press 2017, Freedom House, kwiecień 2017, https://freedomhouse.org/sites/default/files/2020-02/FOTP_2017_booklet_FINAL_April28_1.pdf, 8.07.2023.

Herbut R. (2002), Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych, Wrocław, s. 110.

Kopeć-Ziemczyk K. (2020), Polaryzacja mediów w Polsce. Analiza zawartości „Wiadomości” TVP i „Faktów” TVN w okresie kampanii samorządowej w 2018 roku, praca doktorska napisania pod kierunkiem dr. hab. Michała Głowackiego, Warszawa, s. 162–165.

Lisowska-Magdziarz M. (2004), Analiza zawartości mediów: przewodnik dla studentów, Kraków.

Mrozowski M., Popadiak-Kuligowska T. (2016), Ekspertyza programów informacyjnych głównych wydań TVP1 Wiadomości, TVN Fakty, Polsat Wydarzenia, z okresu 4.02.2016 r. do 11.02.2016 r. Raport końcowy, http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/komunikaty/12.04.2016/krrit_eksperyza.pdf, 10.07.2023.

Oniszczuk Z. (2011), Mediatyzacja polityki i polityzacja mediów. Dwa wymiary wzajemnych relacji, „Studia Medioznawcze”, nr 4(47), Warszawa, s. 18.

Oświadczenie: bronimy wolności słowa (2018), http://towarzystwodziennikarskie.pl/2016/10/28/oswiadczenie-bronmy-wolnosci-slowa/, 11.07.2023.

Pluralism Under Attack: The Assault on Press Freedom in Poland, https://freedomhouse.org/report/special-report/2017/pluralism-under-attack, 8.07.2022.

Postrzeganie telewizyjnych programów informacyjnych i publicystycznych, wrzesień 2021, Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej, https://cbos.pl/SPISKOM.POL/2021/K_106_21.PDF, 4.07.2023.

Rada Mediów Narodowych, https://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_Medi%C3%B3w_Narodowych, 27.10.2023.

Reporters Without Borders INDEX 2023, https://rsf.org/en/index, 24.08.2023.

Sokół W., Żmigrodzki M. (2005), Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, Lublin, s. 12.

Targeting the messenger: Journalists on the frontline of protests, Media Freedom Rapid Response, https://www.mappingmediafreedom.org/targeting-messenger-journalists-frontline-protest/, 12.07.2023.

TVP1 liderem w styczniu, TVN wyprzedził TVP2. „M jak miłość” hitem”, 7 lipca 2022 r. https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/ogladalnosc-telewizji-styczen-2022-tvp1-lider-hity, 11.02.2023.

Ustawa z dn. 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji, z późn zm., Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19930070034/U/D19930034Lj.pdf, 10.07.2023.

Ustawa z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji, Warszawa dnia 7 stycznia 2016 r., Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000025/O/D20160025.pdf, 7.07.2023.

Wielki słownik języka Polskiego PWN (1998), Warszawa.