Stosunek mniejszości etnicznych, narodowych i religijnych do wydarzeń Arabskiej Wiosny w Syrii
PDF

Słowa kluczowe

Syria
mniejszość
etniczne
religijne
konflikt

Jak cytować

Jomma, F. (2014). Stosunek mniejszości etnicznych, narodowych i religijnych do wydarzeń Arabskiej Wiosny w Syrii. Przegląd Politologiczny, (1), 273–281. https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.1.17

Abstrakt

Syria w porównaniu do innych państw arabskich ma skomplikowaną strukturę etniczno-religijną. Można wyróżnić: Arabów, Kurdów, Ormian, Asyryjczyków, Turkmenów oraz inne grupy etniczne. Mimo, że dominującą religiąjest islam, można także zaobserwować różne odmiany chrześcijaństwa czy judaizmu. W artykule przeanalizowany zostanie wpływ konfliktu sannicko-alawickiego i jego wpływ na inne grupy etniczne i religijne w Syrii.
https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.1.17
PDF

Bibliografia

Abu al-Alaa A. (2012), Państwo alawickie, ostatni azyl Asada (Al-dawla al.-al-awiya we melazal-Asad al-ahir) 20.12.2012, http://www.aljazeera.net/news/pages/91051023-ac35-4c5c-af99-1408ac0d4276, 25.12.2013.

Abu Zeyd A. (2012a), Dzieci syryjskie: Nie będziemy się bawić z alawickimi dziećmi, nawet je zabijemy (Atfal suriyun: len nelaab maa atrabina alalawiyn bel seneqtuluhom), 6.12.2012, http://www.elaph.com/Web/NewsPapers/2012/9/759560.html?entry=editorchoice, 25.12.2013.

Abu Zeyd A. (2012b), Plan Asada: Utworzenie państwa alawickiego mającego dostęp do szyitów w Libanie (Hutatat al-Assad: inkifa ila dawla alawiya wesiqet alsila bi Sziet Lubna), http://www.elaph.com/Web/NewsPapers/2012/9/759809.html, 25.12.2013.

Abu Zeyd A. (2012c), Państwo alawickie w Syrii kształtuje się ze stolicą w Latakii (Al-dawlaal-alawiya teteszekkel fi suria we asimetuha al-lazyqia), 15.11.2012, http://www.elaph.com/Web/NewsPapers/2012/6/744188.html?entry=editorchoice, 25.12.2013.

Broka H. (2012), Syryjscy Kurdowie: Naród odroczony w odroczonej Syrii, 03.12.2012, http://www.elaph.com/Web/opinion/2012/12/777645.html?entry=opinion, 25.12.2013.

Dane ONZ dotyczące liczby zabitych w Syrii, styczeń 2013, http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2013/01/130102_syria_un.shtml, 25.12.2013.

Druzowie z prowincji al-suwayda a reżim Assada (Druz al-suwayda we nizam al-Assad), „Asharq

Alawsat”, nr 12214, 7.05.2012, http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=676141&issueno=12214#.UQrm0vLdhss, 25.12.2013.

Estih P. (2012), Syryjska Rada Narodowa wzywa chrześcijan do zaangażowania się w syryjską rewolucję (Al-majlees al-watani al-suri yahis mesihiyi suria Ala al-inhirat fi al-sawra), „Asharq Alawsat” nr 12358, 28.09.2012, http://aawsat.com/details.asp?section=4&article=697339&issueno=12358#.UQrYxPLdhss, 25.12.2013.

FerhanL. (2012), Chrześcijanie w Syrii są zaniepokojeni i brakuje im bezpieczeństwa (Mesihiyu suria y uaanune a l-q e leq we inaaidam al-amem), http://www.elaph.com/Web/news/2012/5/735413.html, 25.12.2013.

Ferhan L. (2013), Wojna religijna między alawitami i sunnitami szaleje w syryjskich wioskach (Al-harb al-diniye beine al-alawiyn we As-sunna testair fi al-qura al-suriya), 7.01.2013, http://www.elaph.com/Web/news/2013/ 1/784777.html?entry=Syria, 25.12.2013.

Friedman Th. (2013), Iron Empires, Iron Fists, Iron Domes, http://www.nytimes.com/2012/12/05/opinion/iron-empires-iron-fists-iron-domes.html?_r=0, 25.12.2013.

Hayder R. (2012), Kim są alawici? (Men hom alalawiyun?), 15.12.2012. http://www.pydrojava.net/ara/index.php?option=com_content&view=article&id=1800:2011-11-07-09-33-09&catid=41:2011-07-10-19-20-19&Itemid=62, 25.12.2013.

Hwaudża S. (2012), Mniejszości w Syrii i zróżnicowanie stanowiska wobec powstania ludowego (Al-eqeliyat fi suria we tebayen al-almawqif mni al-intifada al-szabiya), 15.09.2012, http://www.globalarabnetwork.com/studies/6405-2011-11-24-11-13-50, 25.12.2013.

Jomma F. (2001), Kurdowie i Kurdystan, Gdańsk.

Konflikty religijne w Syrii przeniosły się do wiosek (Al-siraat al-diniye fi suriya tenteqil ila al-qura), 6.01.2013. http://www.moheet.com, 25.12.2013.

MacFarquhar N. (2012), Rozłam w drodze wśród alawitów w Syrii (Al-inqisam yuwasil tariquh beyne al-alawiyin fi surya), „Asharq Alawsat”, nr 12249, 11.06.2012, http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=681336&issueno=12249#.UQWV3PLdhss, 25.12.2013.

Majeed A. (2012a), Syryjscy chrześcijanie czują wymiar islamskiego ekstremizmu, który odstrasza ich od przyszłości (Al-mesihiyum al-suriyun yelmisun buaadan islamiyen mutatarifen yuhayifihm min al-mustaqbal), 23.08.2012, http://www.elaph.com/Web/news/2012/8/756786.html?entry=Syria, 25.12.2013.

Majeed A. (2012b), Emigracja Ormian grozi zniknięciu jednego z najważniejszych elementów syryjskiego społeczeństwa (Nzuh al-armen yuhadid bi ihtifa ahed ehm mukewinat al-mudżtamaa al-suri), 13.09.2012, http://www.elaph.com/Web/news/2012/12/779709.html?entry=Syria, 25.12.2013.

Majeed A. (2012c), Asadstoiprzed opcjami wszystkie noszą smak goryczy (Al-asedyuwadżehheyarat kuluha tamil taam al-marara), 26.09.2012, http://www.elaph.com/Web/news/2012/12/782177.html?entry=Syria, 25.12.2013.

Petrosian P. (2012), Wzywam do organizowania i uzbrojenia chrześcijan w Syrii pod hasłem „wolności i demokracji” (Utalibu tanim we tesli al-mesihiyin fi suriatahte si’ar „al-hurriya we al-dimokratiya), 24.08.2012, http://www.elaph.com/Web/opinion/2012/8/757004.html?entry=asdaa, 25.12.2013.

Sheterian F. (2013), Kurdowie syryjscy i geografia, która nimi rządzi (Akrad suria we al-gografia al-latitahkumuhom), „Al-Hayat”, 6.01.2013, http://alhayat.com/Details/469457,25.12.2013.

Syryjskie mniejszości i społeczności (Al-tawaif we al-eqeliyat fi suria), 12.09.2012.

Van Dam N. (1995), Rywalizacja o władzę w Syrii (Al-siraa ala al-sulta fi suria), Kair.