Implikacje stosunków polsko-amerykańskich dla polityki zagranicznej Polski

Main Article Content

Ryszard Zięba

Abstrakt

Bliskie stosunki polsko-amerykańskie mają wpływ na określanie celów polskiej polityki zagranicznej, a także na dobór środków i metod tej polityki. Stosunki Polski z USA sprowadzają się głównie do kwestii bezpieczeństwa. W latach 90. widoczny był prymat środków polityczno-dyplomatycznych a Polska stopniowo stosowała strategię bandwagoning w stosunkach z USA. Z biegiem czasu ta strategia prowadziła do utożsamiania naszych interesów narodowych z interesami Stanów Zjednoczonych. To skłoniło Polskę do bezwarunkowego wsparcia interwencji wojskowej USA w Iraku oraz do udziału w wojnie w Afganistanie. Coraz wyraźniej, Polska zaczęła reprezentować oparte na realistycznym paradygmacie rozumienie bezpieczeństwa i preferowanie zasobów i instrumentów wojskowych, własnych, koalicyjnych (natowskich) i amerykańskich. Stosunki polsko-amerykańskie mają zasadniczy wpływ także na pozycję i role międzynarodowe Polski, wśród których wyróżnia się rola satelity USA.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły
Biogram autora

Ryszard Zięba, Warszawa

Ryszard Zięba - full professor, Jean MonnetChair, Head of the Section of History and Theory of International Relations at the Institute of Internal Relations of Warsaw University. He is the author,co-author and academic editor of books, handbooks and papers in the field of Poland's foreign policy, international security, European studies and the theory of international relations.

Bibliografia

 1. Czornik K., Lakomy M. (2014), Polityczny i wojskowy wymiar stosunków polsko-amerykańskich w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku, w: Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku XXI wieku, red. K. Czornik, M. Lakomy, M. Stolarczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 2. Deklaracja o stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi, Waszyngton, 20 marca 1991 r (1992), „Zbiór Dokumentów”, nr 1.
 3. Fryc M. (2014), »Doktryna Komorowskiego« - Próba scharakteryzowania. Idea, zakres, priorytety, realizacja, „Bezpieczeństwo Narodowe”, nr II-2014/30.
 4. Holsti O. R. (1995), Theories o f International Relations and Foreign Policy: Realism and Its Challengers, w: Controversies in International relations Theory: Realism and the Neoliberal Challenge, red. Ch. W. Kegley, St. Martin’s Press, New York.
 5. Jaki jest potencjał polskiej armii? Oto wszystko, co musisz o niej wiedzieć, Forsal.pl, 2.05.2014. http://forsaLpl/artykuly/793783,oto-najwazniejsze-fakty-i-statystyki-o-polskiej-armii.html?gclid=CNLdjoiK9sUCFST3cgodsJMAYg.
 6. Kukułka J. (1978), Problemy teorii stosunków międzynarodowych, PWN, Warszawa.
 7. Kuźniar R. (2012), Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 8. Major Problems o f US Foreign Policy 1950-1951 (1950), Staff of the International Studies Group of the Brookings Institution, Washington D.C.
 9. Mearsheimer J. (2014), Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault: The Liberal Delusions That Provoked Putin, „Foreign Affairs”, vol. 93, no. 5.
 10. Morgenthau H. (1954), Politics among Nations: The Struggle fo r Power and Peace, Knopf, New York.
 11. Organski A. F. K. (1958), Word Politics, Alfred A. Knopf, New York.
 12. Pietraś Z. J. (1986), Podstawy teorii stosunków międzynarodowych, UMCS, Lublin.
 13. Priorytety polskiej polityki zagranicznej 2012-2016 (2012), Warszawa.
 14. Stolarczyk M. (2014), Główne dylematy bezpieczeństwa zewnętrznego Polski w połowie drugiej dekady XXI wieku, w: Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku, red. K. Czornik, M. Lakomy, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, Katowice.
 15. Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (2014), Warszawa.
 16. Tillemann: Polska ma w regionie przywódczą rolę w promowaniu demokracji, depesza PAP 28.02.2013 r. http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/msz_w_mediach/tillemann__polska_ma_w_regionie_przywodcza_role_w_promowaniu_demokracji__depesza_pap_28_02_2013_r__.
 17. Walt S. M. (2015), Why Arming Kiev Is a Really, Really Bad Idea, „Foreign Policy”, February 9.
 18. Was haben wirdenn gewonnen?. Zum US-polnischen Abkommen uber Raketenabwehr - Interview mit Professor Ryszard Zięba (2008), „WeltTrends„, no. 63 (Jahrgang 16), November/Dezember, s. 17-26.
 19. Zając J. (2004), Środki i metody polityki zagranicznej, w: Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, red. R. Zięba, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 20. Zając J. (2009), »Bandwagoning« w stosunkach polsko-amerykańskich, „Przegląd Zachodni”, nr 3.
 21. Zając J. (2014), NATO w polityce bezpieczeństwa Polski, w: Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku, red. K. Czornik, M. Lakomy, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, Katowice.
 22. Zając J. (2015), Teoria ról międzynarodowych, w: Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych, red. R. Zięba, S. Bieleń, J. Zając, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Warszawa.
 23. Zięba R. (2004), Cele polityki zagranicznej, w: Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, red. R. Zięba, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 24. Zięba R. (2014), Międzynarodowe implikacje kryzysu ukraińskiego, „Stosunki Międzynarodowe - International Relations”, (t. 50), nr 2.