Pressto.

Nagłowek strony

Nr 2 (2015)

Spis treści

Spis treści i strona redakcyjna PDF
  1-6

Artykuły

Implikacje stosunków polsko-amerykańskich dla polityki zagranicznej Polski
Ryszard Zięba 7-20
Polityka administracji George’a W. Busha wobec Bliskiego Wschodu - o planach demokratyzacji i stabilizacji gospodarczej regionu PDF
Ewelina Waśko-Owsiejczuk 21-35
Czym jest stabilność polityczna państwa? PDF
Krzysztof Trzciński 37-47
Wpływ rosyjsko-ukraińskich kryzysów gazowych na politykę energetyczną UE - ujęcie teoretyczne PDF
Mariusz Ruszel 49-57
Wpływ ośrodków eksperckich na kształtowanie polityki bezpieczeństwa w Polsce PDF
Agnieszka Nitszke, Monika Ślufińska 59-73
Błędy i wypaczenia czyli o przyczynach porażki Ryszarda Grobelnego w poznańskich wyborach samorządowych w 2014 roku PDF
Szymon Ossowski 75-86
Czy Andrzej Duda wygrał dzięki internetowi? PDF
Maria Nowina Konopka 87-100
Przyczyny zmian przywódców w partiach politycznych. Przypadek Polski PDF
Michał Radecki 101-116
Środki masowego przekazu w kulturze współczesnej - informacja i oświecenie czy manipulacja? PDF
Katarzyna M. Cwynar 117-130
Kulturowa funkcja samorządu terytorialnego a rozwój czasopiśmiennictwa regionalistycznego w Polsce PDF
Ryszard Kowalczyk 131-146
Rocznicowe rytuały smoleńskie w perspektywie neodurkheimizmu PDF
Małgorzata Kołodziejczak 147-159
Decentralizacja władzy publicznej jako efekt przemian ustrojowych w Polsce PDF
Paweł Antkowiak 161-170

Recenzje/dyskusje

Z AKADEMICKIEGO PODWÓRKA O „luzakach”, „zajączkach” „pacjentach” i „kaskaderach” PDF
Andrzej Niczyperowicz 171-172

Wydarzenia/informacje

Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Partycypacja obywateli w procesie podejmowania decyzji politycznych. Aktywność vs. bierność polityczna w Polsce i w Europie” (Collegium Polonicum w Słubicach, 28-29 maja 2015 roku) PDF
Ewa Karczewska 173-175
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji „Między lękiem a nadzieją. 10 lat obowiązywania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym” PDF
Anita Adamczyk 176-182
Noty o autorach PDF
. . 183-186


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo