Nr 2 (2015)
Przegląd Politologiczny

Artykuły

Ryszard Zięba
7-20
Implikacje stosunków polsko-amerykańskich dla polityki zagranicznej Polski
https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.2.1
Ewelina Waśko-Owsiejczuk
21-35
Polityka administracji George’a W. Busha wobec Bliskiego Wschodu - o planach demokratyzacji i stabilizacji gospodarczej regionu
https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.2.2
PDF
Krzysztof Trzciński
37-47
Czym jest stabilność polityczna państwa?
https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.2.3
PDF
Mariusz Ruszel
49-57
Wpływ rosyjsko-ukraińskich kryzysów gazowych na politykę energetyczną UE - ujęcie teoretyczne
https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.2.4
PDF
Agnieszka Nitszke, Monika Ślufińska
59-73
Wpływ ośrodków eksperckich na kształtowanie polityki bezpieczeństwa w Polsce
https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.2.5
PDF
Szymon Ossowski
75-86
Błędy i wypaczenia czyli o przyczynach porażki Ryszarda Grobelnego w poznańskich wyborach samorządowych w 2014 roku
https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.2.6
PDF
Maria Nowina Konopka
87-100
Czy Andrzej Duda wygrał dzięki internetowi?
https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.2.7
PDF
Michał Radecki
101-116
Przyczyny zmian przywódców w partiach politycznych. Przypadek Polski
https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.2.8
PDF
Katarzyna M. Cwynar
117-130
Środki masowego przekazu w kulturze współczesnej - informacja i oświecenie czy manipulacja?
https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.2.9
PDF
Ryszard Kowalczyk
131-146
Kulturowa funkcja samorządu terytorialnego a rozwój czasopiśmiennictwa regionalistycznego w Polsce
https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.2.10
PDF
Małgorzata Kołodziejczak
147-159
Rocznicowe rytuały smoleńskie w perspektywie neodurkheimizmu
https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.2.11
PDF
Paweł Antkowiak
161-170
Decentralizacja władzy publicznej jako efekt przemian ustrojowych w Polsce
https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.2.12
PDF