Polityka administracji George’a W. Busha wobec Bliskiego Wschodu - o planach demokratyzacji i stabilizacji gospodarczej regionu
PDF

Słowa kluczowe

Stany Zjednoczone
George W. Bush
Bliski Wschód
bezpieczeństwo
demokracja

Jak cytować

Waśko-Owsiejczuk, E. (2015). Polityka administracji George’a W. Busha wobec Bliskiego Wschodu - o planach demokratyzacji i stabilizacji gospodarczej regionu. Przegląd Politologiczny, (2), 21–35. https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.2.2

Abstrakt

Za rządów prezydenta George’a W. Busha, Stany Zjednoczone zaangażowały się w szereg inicjatyw na rzecz demokratyzacji i stabilizacji gospodarczej Bliskiego Wschodu. Zakładano, iż zmiana ustroju, szerzenie wolności politycznych oraz ekonomicznych zmniejszy ekstremizm i antyamerykanizm w regionie, co miało przełożyć się na zwiększenie bezpieczeństwa zarówno na Bliskim Wschodzie, jak i w USA. W niniejszym artykule autorka przeanalizowała założenia kluczowych inicjatyw uruchomionych podczas pierwszej kadencji G. W. Busha, uwzględniając wady i zalety programów, problemy przy ich realizacji. Przedstawiono również opinie krytyczne oraz reakcję krajów arabskich i państw europejskich na propozycje USA.
https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.2.2
PDF

Bibliografia

A bold vision for the Middle East, 7.11.2003, „The Economist”, www.economist.com/node/2202949, 18.11.2014.

Achcar G. (2004), Fantasy of a Region that Doesn’t Exist. Greater Middle East: the US Plan, „Le Monde Diplomatique”, http://mondediplo.com/2004/04/04world, 13.10.2014.

Arab Democracy. Plenty of Seeds, But Still a Long Way to Fruition, 18.11.2005, „The Economist”, www.economist.com/node/5134844, 13.10.2014.

Arab Human Development Report (2002), The United Nations Development Program, Arab Fund for Economic and Social Development.

Bilateral Investment Treaties, Office of the United States Trade Representative, www.ustr.gov/trade-agreements/bilateral-investment-treaties, 6.11.2014.

BMENA, U.S. Department of State, http://mepi.state.gov/bmena.html, 14.11.2014.

Bolle M.J. (2005), Middle East Free Trade Area: Progress Report, 8.02.2005, Congressional Research Service Report for Congress.

Broader Middle East/N. Africa Partnership, 9.06.2004, Office of the Press Secretary, http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2004/06/20040609-49.html, 14.11.2014.

Cofman Wittes T. (2004), The New U.S. Proposal for a Greater Middle East Initiative: An Evaluation, 10.05.2004, Saban Center for Middle East Policy at the Brookings Institution, www.brookings.edu/research/papers/2004/05/10middleeast-wittes, 7.11.2014.

Czornik K. (2012), Bliski Wschód w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w latach 1945-2012, Remar, Katowice.

Empowering Women, MEPI, http://photos.state.gov/libraries/tunis/5/PDFs/Women_FACT_SheetFINAL0513.pdf, 15.10.2014.

Generalized System of Preferences, Office of the United States Trade Representative, www.ustr.gov/trade-topics/trade-development/preference-programs/generalized-system-preference-gsp, 6.11.2014.

George Bush's speech to the American Enterprise Institute, 27.02.2003, „The Guardian”, www.theguardian.com/world/2003/feb/27/usa.iraq2, 15.10.2014.

Hassan O. (2013), Constructing America's Freedom Agenda for the Middle East: Democracy or Domination, Routledge, New York.

Lewis S. (2004), The Greater Middle East Initiative: Implications for Transatlantic Relations, 5.03.2004, CSIS Europe Program, http://csis.org/files/media/csis/events/040305_lewissummary.pdf, 7.11.2014.

Momani B., A Middle East Free Trade Area: Economic Interdependence and Peace Considered, http://www.arts.uwaterloo.ca/~bmomani/Documents/WE_Revised_MEFTA.pdf, 6.11.2014.

Ottaway M., Carothers T. (2004), The Greater Middle East Initiative: Off to a False Start, Carnegie Endowment for International Peace, Washington, D.C.

Partnership for Progress and a Common Future with the Region of the Broader Middle East and North Africa, 9.06.2004, Office of the Press Secretary, http://georgewbushwhitehouse.archives.gov/news/releases/2004/06/20040609-30.html, 14.11.2014.

Pincus W., Milbank D., Al Qaeda-Hussein Link Is Dismissed, 17.06.2004, ”The Washington Post”.

Powell C. (2002), The U.S.-Middle East Partnership Initiative: Building Hope for the Years Ahead,www.heritage.org/research/lecture/the-us-middle-east-partnership-initiative, 15.10.2014.

Powell J. (2006), Free Trade Agreements: The Quiet Economic Track of U.S. Middle East Policy, 13.02.2006, „The Washington Institute”, www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/free-trade-agreements-the-quiet-economic-track-of-u.s.-middle-east-policy, 6.11.2014.

President Bush: Monday "Moment of Truth" for World on Iraq, 16.03.2003, Office of the Press Secretary, www.georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2003/03/20030316-3.html,12.10.2014.

Radio Address of the President to the Nation, 6.10.2001, Office of the Press Secretary, http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/10/20011006.html, 12.10.2014.

Remarks by President George W. Bush at the 20th Anniversary of the National Endowment for Democracy, 6.11.2003, United States Chamber of Commerce, Washington, D.C.,www.ned.org/george-w-bush/remarks-by-president-george-w-bush-at-the-20th-anniversary, 12.10.2014.

Reynolds M. (2003), Bush Says U.S. Must Spread Democracy, 7.11.2003, „The Baltimore Sun”, www.baltimoresun.com/news/bal-te.bush07nov07-story.html#page=1, 13.10.2014.

Sharp J.M. (2005a), The Middle East Partnership Initiative: An Overview, 8.02.2005, Congressional Research Service Report for Congress.

Sharp J.M. (2005b), The Broader Middle East and North Africa Initiative: An Overview, 15.02.2005, Congressional Research Service Report for Congress.

Supporting Democracy in the Middle East, 15.04.2011, „The New York Times”, www.nytimes.com/imagepages/2011/04/15/world/15aid_graphic.html?ref=world, 17.10.2014.

The Greater Middle East Initiative, 20.05.2004, „Aljazeera", www.aljazeera.com/archive/2004/05/20084914585082787.html, 7.11.2014.

The US Greater Middle East Initiative, Institute of Policy Studies, Islamabad, www.ips.org.pk/the-muslim-world/1004-the-us-greater-middle-east-initiative.html, 7.11.2014.

The Middle East Partnership Initiative: Promoting Democratization In A Troubled Region, 19.03.2003, http://democrats.foreignaffairs.house.gov/archives/108/85842.pdf, 15.10.2014.

The Middle East Partnership Initiative Story, U.S. Department of State, http://2002-2009-mepi.state.gov/outreach/, 15.10.2014.

U.S. Initiates Ambitious Plan for Middle East Free Trade Area, 6.12.2003, www.globalization101.org/u-s-initiates-ambitious-plan-for-middle-east-free-trade-area/, 5.11.2014.

US-Middle East Free Trade Area, 9.06.2004, Office of the Press Secretary, http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2004/06/20040609-37.html, 5.11.2014.

Washington Post Poll: Saddam Hussein and the Sept. 11 Attacks, 6.09.2003, „The Washington Post”, www.washingtonpost.com/wp-srv/politics/polls/vault/stories/data082303.htm, 12.10.2014.

Waśko-Owsiejczuk E. (2013), Łamanie praw człowieka w imię ochrony bezpieczeństwa. Polityka USA wobec zagrożenia terroryzmem na początku XXI wieku, „Przegląd Strategiczny”, nr 2, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań.

Waśko-Owsiejczuk E. (2014), Polityka bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych Ameryki w latach 2001-2009, Avalon, Kraków.

Vaisse J. (2011), Neoconservatism: The Biography of a Movement, Harvard University Press, Cambridge.

Yacoubian M. (2004), The Broader Middle East and North Africa: Major Challenges Ahead, The United States Institute of Peace, www.usip.org/publications/the-broader-middle-east-and-north-africamajor-challenges-ahead, 14.11.2014.

Yacoubian M. (2005), Promoting Middle East Democracy II, Special Report, United States Institute of Peace, www.usip.org/sites/default/files/sr136.pdf, 17.10.2014.

Yerkes S.E., Cofman T. (2004), The Middle East Partnership Initiative: Progress, Problems, and Prospects, 29.11.2004, Brookings, www.brookings.edu/research/papers/2004/11/29middleeast-wittes, 17.10.2014.

Zając J. (2008), Koncepcja bezpieczeństwa USA, [w:] Ryszard Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.