Wpływ ośrodków eksperckich na kształtowanie polityki bezpieczeństwa w Polsce

Main Article Content

Agnieszka Nitszke
Monika Ślufińska

Abstrakt

Rolą ośrodków eksperckich jest obiektywne przedstawianie sytuacji w różnych aspektach funkcjonowania państwa, w tym na arenie międzynarodowej, i tworzenie scenariuszy rozwoju sytuacji tak dla konkretnych przypadków, jak też generalizowanie. Partie polityczne, a co za tym idzie także decydenci polityczni, coraz częściej sięgają po wiedzę ekspertów. W tym miejscu rodzi się pytanie, kto stanowi zaplecze eksperckie dla partii i jaki jest wpływ, teoretycznie obiektywnych, ekspertów na politykę państwa. Punktem wyjścia dla podjętych rozważań jest opublikowany w styczniu 2015 r. raport Global Go to Think Tank Ranking Index (VII edycja), w którym w kategorii Bezpieczeństwo i Obrona Narodowa zabrakło polskich ośrodków. Czy to oznacza, że takie nie istnieją, czy może raczej ich dorobek nie kwalifikuje ich do tego prestiżowego rankingu. Celem artykułu jest przedstawienie głównych polskich ośrodków eksperckich podejmujących w swych badaniach kwestie bezpieczeństwa oraz próba odpowiedzi na pytanie czy decydenci polityczni mają świadomość istnienia takich ośrodków i czy korzystają z ich usług.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły
Biogramy autorów

Agnieszka Nitszke, Kraków

AGNIESZKA NITSZKE - dr, politolożka, adiunkt w Katedrze Studiów nad Procesami Integracyjnymi w INPiSM UJ. W pracy naukowej zajmuje się integracją europejską, w tym politykami UE, a także procesami integracyjnymi na świecie. Drugim obszarem zainteresowań naukowych są partie polityczne i ich wpływ na proces decyzyjny.

Monika Ślufińska, Kraków

MONIKAŚLUFIŃSKA-dr hab., politolożka, historyczka zajmuje się między innymi problematyką mediów i komunikowania społecznego. A także autorka publikacji z zakresu historii myśli politycznej i najnowszej historii politycznej oraz analiz dotyczących funkcjonowania i działalności polskiej i francuskiej sceny politycznej.

Bibliografia

 1. Abelson D., Lindquist E, (2000), Think Tanks in North America, [w:] Think Tanks and Civil Societies, red. J. McGann, R. Weaver, New Brunswick.
 2. Archambault E. (2001), Foundations in France, in Foundations in Europe, Society, Management and Law, The Directory of Social Change, Berlin.
 3. Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej (2013), Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa.
 4. Buzan B. (1991), People, States and Fear: the National Security Problem in International Relations, Brighton.
 5. Buzan B., Waever O., De Wilde J., (1998), Security. A New Framework for Analysis, Boulder.
 6. Chaouad R., (2010), Les Frontières de la sécurité [w:] Société contemporaines et sécurité, red. H. L'Heuillet, T. Zuppinger http://www.implications-philosophiques.org/bibliotheque/EBook%20_securite.pdf 26.04.2015.
 7. Garnett M., Stone D. (1988), Think Tanks of the World: Globale Perspectives on Ideas, Policy and Governance, New York.
 8. McGann J., 2014 Global Go to Think Tank Index Report, http://wiiw.ac.at/files/news/2014-global-go-to-think-tank-index-report-n-71.pdf, 15.04.2015.
 9. McGann J. (2004), Scholars, Dollars, and Policy Advice, Philadephia.
 10. McGann J., Weaver R. (2002) (red.), Think Tanks and Civil Societies: Catalyst for Ideas and Action, New Brunswick.
 11. Ołtowski T., Bil I. (2007), Amerykański projekt systemu obrony przeciwrakietowej (Missile Defense). Implikacje dla Polski, Raport Fundacji Amicus Europae, http://fae.pl/raport-fundacji-amicus-europae-amerykanski-projekt-systemu-obrony-przeciwrakietowej-missile-defense.-implikacje-dla-polski.pdf. 20.04.2015.
 12. Pawłuszko T. (2014), Bezpieczeństwo międzynarodowe w badaniach polskich think tanks, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, vol. 8, nr 2.
 13. Pisarska K., Pisarski Z. red., (2004), Polska w NATO i Unii Europejskiej. Nowe priorytet polskiej polityki zagranicznej, Wyd. Forum Młodych Dyplomatów, Warszawa.
 14. Pomoc Zagraniczna – Doświadczenia, Wyzwania, Trendy. Raport końcowy (2008), http://eid.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=49. 20.04.2015.
 15. Ruszel M. (2009), Dostawy LNG wzmocnieniem polskiego bezpieczeństwa energetycznego, Biuletyn „OPINIE”, nr 21, http://fae.pl/biuletynopinielngdlapolski.pdf. 1=20.04.2015.
 16. Ruszel M. (2010), Geopolityczne skutki eksploatacji gazu łupkowego, Biuletyn „OPINIE”, nr 24, http://fae.pl/biuletynopiniefaegeopolityczneskutkiekslpoatacjigazulupkowegowpolsce.pdf. 20.04.2015.
 17. Sołtysiak G. (2008), Historia Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w latach 1947-1993 - pierwsze przybliżenie, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, nr 2.
 18. Stone D., Denham A., Garnett M. (1988), Think Tanks Across Nations. A Comparative Approach, Manchester.
 19. Stowarzyszenie Euroatlantyckie. O nas, http://sea.org.pl/?q=pl/node/792, 20.04.2015.
 20. Zybała A., (2012) Polityki publiczne. Doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w Polsce i w innych krajach. Jak działa państwo, gdy zamierza/chce/musi rozwiązać zbiorowe problemy swoich obywateli. http://ksap.gov.pl/ksap/sites/default/files/publikacje/polityki_publiczne.pdf, 26.04.2015
 21. Strony internetowe badanych think tanków:
 22. Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas, http://www.cbnt.collegium.edu.pl/, 20.04.2015.
 23. Centrum Stosunków Międzynarodowych, http://csm.org.pl/pl/, 20.04.2015.
 24. Europejski Instytut na rzecz Demokracji, http://www.eid.org.pl/, 20.04.2015.
 25. Fundacja Amicus Europae, http://fae.pl/, 20.04.2015.
 26. Fundacja demosEUROPA – Centrum Strategii Europejskiej, http://www.demoseuropa.eu/, 20.04.2015.
 27. Fundacja „Dyplomacja i Polityka”, http://www.dyplomacja.org/index.php/pl/, 20.04.2015.
 28. Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, http://pulaski.pl/, 20.04.2015.
 29. Fundacja im. Stefana Batorego, http://www.batory.org.pl/, 20.04.2015.
 30. Fundacja Instytut Lecha Wałęsy, http://www.ilw.org.pl/, 20.04.2015.
 31. Instytut Sobieskiego, http://www.sobieski.org.pl/, 20.04.2015.
 32. Instytut Studiów Strategicznych, http://www.iss.krakow.pl/, 20.04.2015.
 33. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, http://www.pism.pl/pl#1, 20.04.2015.
 34. Stowarzyszenie Euroatlantyckie, http://sea.org.pl/, 20.04.2015.