Labour market flexibility v. job security – a comparative analysis of Swiss and Po- lish labour law regulations on fixed-term employment contracts
PDF (English)

Słowa kluczowe

elastyczność
bezpieczeństwo zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony
Polska
Szwajcaria Article submitted

Jak cytować

Ludera-Ruszel, A. (2015). Labour market flexibility v. job security – a comparative analysis of Swiss and Po- lish labour law regulations on fixed-term employment contracts. Przegląd Politologiczny, (3), 55–63. https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.3.4

Abstrakt

W dobie gospodarki opartej na wiedzy, elastyczność staje się istotna dla pracodawcy i pracownika. Dążenie do większej elastyczności na rynku pracy powoduje wzrost popularności atypowych form zatrudnienia, w tym także umowy o pracę na czas określony, które jednak są uważane za mniej bezpieczną formę zatrudnienia w porównaniu do umowy o pracę na czas nieokreślony. W tych warunkach istotnym wyzwaniem staje się zachowanie właściwej równowagi między elastycznością rynku pracy a bezpieczeństwem zatrudnienia. Opierając się na analizie regulacji prawnych o umowie o pracę na czas określony obowiązujących w Polsce i w Szwajcarii, przedmiotem niniejszego artykułu jest ustalenie jak powyższy stosunek został ukształtowany w odniesieniu do umowy o pracę na czas określony.
https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.3.4
PDF (English)

Bibliografia

Atkinson J. (1984), Manpower strategies for flexible organizations, in: Personal Management, August, pp. 28-81.

Balaneasa M.C. (2013), The Flexibility of the Labor Relationships through the Practice of Fixed-Term Employment Contracts, in: Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, Vol. 5, No. 2, Suplimentary 1, pp. 13-22.

Blanchard O., Tirole J. (2003), Contours of employment protection reforms, in: Essays in Honor of Jean Paul Fitoussi, V. Velupilai (ed.), Routledge, New York.

Brunner-Patthey O. (2007), Joindre exigence de la performance et idéal de la solidarité, Sécurité sociale CHSS, 2007 (1), pp. 5-8.

Calabres A., Dolado J.J., Mora R. (2014), Dual Labour Markets and (Lack of) on-the-job training: Evidence from Spain and other EU countries based on PIAAC, CEPR Discussion Paper Series 10246, November, pp. 1-30.

De Gobbi M.S., Nesporova A. (2005), Towards a new balance between labour market flexibility and employment security for Egypt, Employment Strategy Papers, Vol. 10, pp. 1-58.

De Grip A., Hoevenberg J., Willems E. (1997), Atypical employment in the European Union, in: International Labour Review, Vol. 136, No. 1, pp. 49-71.

Edmans A., Li L., Zhang Ch. (2014), Employee satisfaction, labour market flexibility, and stock returns around the world, NBER Working Paper 20300, July.

Emmenegger P. (2014), The Power to Dismiss: Trade Unions and the Regulation of Job security in Western Europe, Oxford University Press, United Kingdom.

European Labour Law Network Vol. 3, no. 1, p. 3, 2014.

Eurostat (2014). Labour Force Survey, Luxembourg, European Communities.

Greppi S., Lucchini M., Assi J., Marazzi Ch. (2010), The determinants of fixed-term contracts in contemporary Switzerland, FORS Working Paper Series, paper 2010-4, Lausanne: FORS.

HM Treasury (2003), EMU and Labour Market Flexibility, London: HMSO.

Jepsen M., Klammer U. (2004), “Editorial”, TRANSFER-European Review of Labour and Research, Vol. 10, No. 2, pp. 157-159.

Kahn-Freund O. (1979), Arbeit und Recht, Band Verlag.

Ludera-Ruszel A. (2014), Evaluation of the legal regulation concerning the fixed-term employment contract in the context of the implementation of the protective function of labour law – Poland case study, in: SGEM 2014 Conference Proceedings, Vol. I, pp. 595-600.

Łapiński K. (2011), Umowa o pracę na czas określony w polskim i unijnym prawie pracy, Warszawa 2011.

Matusik S.F., Hill C.W.L. (1998), The utilization of contingent work, knowledge creation, and competitive advantage, Academy of Management Review, 23, pp. 680-697.

Micco A., Pages C. (2007), The Economic Effects of Employment Protection: Evidence from international Industry-Level Data, Research Network Working Papers R-592, Inter-American Development Bank, New York.

Nandakumar M.K., Jharkharia S. and Nair A.S. (2014), Organisational Flexibility and Competitiveness, Springer.

OECD (2002), OECD Employment Outlook 2002, OECD Publishing.

OECD (2014), OECD Employment Outlook 2014, OECD Publishing.

Quiggin J. (2010), Zombie Economics: How Dead Ideas Still Walk Among Us, Princeton University Press, Princeton NJ.

Reilly P. (2001), Flexibility at Work: Balancing the interests of employers and employee, Gower Publishing Limited, Hampshire.

Sanchez R. (1995), Strategic flexibility in product competition, in: Strategic Management, Vol. 16, No. S1, pp. 135-159.

Standing G. (1989), Global feminization through flexible labor, in: World Development, Vol. 17, No. 7, pp. 1077-1095.

Volberta H.W. (1996), Toward the Flexible Form: How to Remain Vital in Hypercompetitive Environments, in: Organization Science, Vol. 7, No. 4, pp. 359-374.

Wallace C. (2003), Work Flexibility in Eight European countries: A cross-national comparison, in: Sociological Series 60, Institute for Advanced Studies, Vienna.

Weiss M. (2011). Re-inventing Labour Law?, in: The idea of Labour Law, G. Davidov, B. Langille (eds.), Oxford University Press, pp. 47; D. Hovenstone (2009). National Context and Atypical Employment, in: International Sociology Vol. 25, No. 3, p. 2.

WRR. (2007), Investeren in Werkzekerheid, Amsterdam University Press.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.