On any topic? Topics of publications of investigative journalism and journalistic intervention in the local press (on the examples of Poland and the USA)
PDF (English)

Słowa kluczowe

prasa lokalna
dziennikarstwo śledcze
dziennikarstwo interwencyjne
tematyka publikacji

Jak cytować

Adamczyk, W. (2015). On any topic? Topics of publications of investigative journalism and journalistic intervention in the local press (on the examples of Poland and the USA). Przegląd Politologiczny, (3), 119–137. https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.3.9

Abstrakt

Autor podjął ciekawy, chociaż do tej pory niezbadany kompleksowo na gruncie amerykańskiego i polskiego medioznawstwa problem tematyki poruszanej w publikacjach dziennikarstwa śledczego i interwencyjnego na poziomie lokalnych wydawnictw prasowych. Podobnie jak w mediach ogólnokrajowych ujawnianie afer i nagłaśnianie niewłaściwych zachowań władzy zdarza się dosyć rzadko w mediach lokalnych, a działalność kontrolna w ramach watchdog function of the press występuje w polskich realiach tylko w nielicznych lokalnych mediach komercyjnych, niezależnych od organów samorządowych. Autor omawia wpływ funkcji kontrolnej mediów na dobór tematyki przez lokalnych dziennikarzy śledczych oraz charakter działań lokalnych decydentów politycznych i biznesowych ograniczających tematykę podejmowaną przez reporterów dochodzeniowych. Analizie porównawczej poddano problemy funkcjonowania organów samorządowych oraz społeczności lokalnych nagłaśniane w publikacjach demaskatorskich i interwencyjnych. Do porównania wykorzystano artykuły o tematyce lokalnej nagrodzone Pulitzer Prize za dziennikarstwo śledcze w latach 1926-2015 oraz materiały nadesłane i nagrodzone w latach 2012-2013 w konkursie ,,Local Press”, organizowanym przez Stowarzyszenie Gazet Lokalnych.

https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.3.9
PDF (English)

Bibliografia

Adamczyk W. (1999), Media masowe w procesie budowania demokracji w Polsce, Poznań.

Adamczyk W. (2008), Amerykańskie archetypy dziennikarstwa śledczego, Poznań.

Adamczyk W. (2011), W krzywym zwierciadle: propagandowa funkcja biuletynów samorządowych. “Przegląd Politologiczny”, no. 1.

AM (2015), Czytelnictwo prasy lokalnej w badaniach, Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, 22.01.2015, http://gazetylokalne.pl.

Barć-Krupińska A. (2006), Wolność wypowiedzi prasy lokalnej a samorząd terytorialny, in: Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją-public relations -promocja jednostek samorządu terytorialnego, eds. S. Michałowski, W. Mich, Lublin.

Begoyan A. (2009), State versus private ownership: A look at the implications for local media free dom, ARTICLE 19, paper submitted by ARTICLE 19 to a conference on freedom of expression

in the local press, the rules of free competition and media pluralism in October 2009, convened under the Observatory of the Freedom o f Media in Poland.

Brennan E. A., Clarage E. C. (1999), Who’s who of Pulitzer Prize Winners, Greenwood Publishing Group.

Chorązki W. (1994), Obraz niezależnej prasy lokalnej w Polsce w I połowie 1994 roku, Kraków.

Czym jest pogotowie dziennikarskie (2014), Pogotowie Dziennikarskie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, 09.07.2014, www.pogotowiedziennikarskie.pl.

Dzierżyńska-Mielczarek J. (2013), Polityczne aspekty prasy lokalnej - analiza prasy częstochowskiej, “Media i Społeczeństwo”, no. 3.

Dzierżyńska-Mielczarek J. (2012), Modele biznesowe w prasie lokalnej, “Journalism Research Review Quarterly”, no. 4, Kraków.

Fischer H-D. (1989), History and Development of the Pulitzer Prize for Local Reporting, in: The Pulitzer Prize Archive. Part A: Reportage Journalism, Vol. 3: Local Reporting 1947-1987. From a County Vote Fraud to a Corrupt City Council, ed. Fischer H-D., et al., München-London-New York-Paris.

Fischer H-D., Fischer E. J. (2003), Complete Historical Handbook o f the Pulitzer Prize System 1917-2000: Decision-Making Processes in all Award Categories based on unpublished Sources, München, Walter de Gruyter.

Goban-Klas T. (1989), Prasa lokalna i środowiskowa w Stanach Zjednoczonych. W cieniu gigantów, Wrocław.

Greenslade R. (2009), Council papers are bad for local journalism - and democracy, 22 April 2009, http://www.standard.co.uk/business/council-papers-are-bad-for-local-journalism-and-democracy-6716630.html.

Heider D., McCombs M., Poindexter P. M. (2005), What the Public Expects o f Local News: Views on Public and Traditional Journalism, “Journalism & Mass Communication Quarterly”, vol. 82, no. 4, Winter.

Jakubowicz K. (1981), Raport Komisji MacBride’a o komunikowaniu światowym, “Przekazy i Opinie”, no. 4.

Kosmaty P. (2014), Śledztwo dziennikarskie - zarys problemu, “Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”, vol. 1(11), March.

Kotlarz D. (2006), Dlaczego media i samorząd prowadzą wojnę?, in: Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją - public relations - promocja jednostek samorządu terytorialnego, eds. S. Michałowski, W. Mich, Lublin.

Kowalczyk R. (2003), Prasa lokalna w systemie komunikowania społecznego, Poznań.

Logan B., Sutter D. (2004), Newspaper Pulitzer Prizes, and Newspapers Circulation, “Atlantic Economic Journal”, vol. 32, no. 2.

McChesney R. W. (1999), Rich Media, Poor Democracy, University of Illinois Press.

McQuail D. (1987), Mass Communication Theory. An Introduction, Sage Publications.

Mauret J. (2012), Watchdog Journalism and Role o f Media, 27.05.2012, https://virginauthor.wordpress.com.

Marder M. (1999/2000), This is Watchdog Journalism, “Nieman Reports” , vol. 53/54, Winter 1999-Spring 2000.

Merritt D., McCombs M. (2004), The Two W’s of Journalism: The Why and What ofPublic Affairs Reporting,

Mahwah, Lawrence Erlbaum Associates, NJ.

Oniszczuk Z. (1988), Pojęcie funkcji w badaniach nad społecznym oddziaływaniem prasy, “Zeszyty Prasoznawcze”, no. 2.

Palczewski M., Worsowicz M. (eds.) (2006), Dziennikarstwo śledcze. Teoria i praktyka w Polsce, Europie i Stanach Zjednoczonych, Łódź.

Palczewski M., Worsowicz M. (eds.) (2009), O dziennikarstwie śledczym. Normy, zagrożenia, p e rspektywy, Łódź.

Palczewski M., Worsowicz M. (eds.) (2010), News i dziennikarstwo śledcze wobec wyzwań XXIwieku, Łódź.

Pilger J. (2000), Interview with Hugo de Burgh, 29.06.1999, in: Investigative journalism. Context and practice, ed. Hugo de Burgh, London-New York.

Piechota G. (2012), Media lokalne w procesie kreacji lokalnej rzeczywistości, in: Media w Polsce,

Polska w mediach, eds. J. Bierówka, Z. Pucek, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.

Pisarek W. (1995), Czwarta władza czy czwarty stan?, in: Czwarta władza? Jak polskie media wpływają na opinię publiczną, ed. W. Nentwig, Poznań.

Pisarek W. (2008), Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa.

Pitera J. (2006), Samorząd - media: wzajemne relacje i ich granice, in: Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją - public relations - promocja jednostek samorządu terytorialnego, eds. S. Michałowski, W. Mich, Lublin.

Polacy chętnie czytają tygodniki lokalne (2005), Wirtualnemedia.pl, 18.11.2005, http://www.wirtualnemedia.pl.

PS (2015), Tegoroczny laureat Pulitzera odszedł z dziennikarstwa do PR, bo nie starczało mu na rachunki, Wirtualnemedia.pl, 22.04.2015, http://www.wirtualnemedia.pl.

Russ-Mohl S., Fengler S. (2005), Media Frenzies, Bird Flu and Locust Alarm, “Neue Zürcher Zeitung”, December 03, 2005, http://en.ejo.ch/ethics-quality/media-frenzies-over-bird-flu-and-locust-alarm.

Schulz W. (1995), Polityczne skutki działania mediów, “Zeszyty Prasoznawcze”, no. 1-2.

Schultz J. (1998), Reviving the Fourth Estate: Democracy, Accountability, and the Media, University Press, Cambridge.

Shapiro B. (ed.) (2003), Shaking the Foundations. 200 Years of Investigative Journalism in America, New York.

Shaw D. (2006), The Pulitzer Cartel, “American Journalism Review”, October/November.

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich (2014), Konkurs dla mediów lokalnych rozstrzygnięty, “Pogotowie Dziennikarskie” SDP, 27.09.2014, http://www.pogotowiedziennikarskie.pl.

O Stowarzyszeniu Gazet Lokalnych (2011), Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, http://gazetylokalne.pl.

Szymański C. K. (2012), Lokalne elity i media -przejawy współpracy i walki o postawy elektoratu, prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, seria: “Res Politicae” .

Weaver D., Beam R., Brownlee B., Voakes P. S., Wilhoit G. C. (2003), The American Journalist in the 21st Century: Key Findings, paper presented at the annual convention ofAEJMC, Kansas City.

Weinberg A., Weinberg L. (ed.) (2001), The Muckrakers, University o f Illinois Press, Theodore Roosev e lt’s speech called The Man with the Muck Rake, April 15, 1906.

Wójcikowski G. (2006), Dlaczego lokalne media są krytycznie nastawione do władzy samorządowej?, in: Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją-public relations -promocja jednostek samorządu terytorialnego, eds. S. Michałowski, W. Mich, Lublin.

YT (2002), Czwarta władza powiatowa, “Newsweek” (Polish edition), 23.06.2002.