Polityka Niemiec wobec Europy Wschodniej: Russia first?
PDF

Słowa kluczowe

Niemcy
polityka wschodnia
Rosja
Ukraina

Jak cytować

Malinowski, K. (2015). Polityka Niemiec wobec Europy Wschodniej: Russia first?. Przegląd Politologiczny, (4), 19–32. https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.4.2

Abstrakt

Agresywne zachowania Rosji w trakcie konfliktu na Ukrainie w 2014 r. podważyły strategiczne założenia polityki Niemiec. Powiązania gospodarcze nie doprowadziły do przemian wewnętrznych w Rosji oraz nie ograniczyły jej nastawienia na rewindykowanie wpływów imperialnych. Gotowość Niemiec do poparcia Ukrainy w reformach wewnętrznych i jej zbliżenia do UE oznaczała, że są one skłonne bardziej zniuansować założenia swojej strategii wobec Europy Wschodniej i tym samym ograniczyć priorytet Russia first.
https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.4.2
PDF

Bibliografia

Barabasz A., Piechocki M. (2012), Partnerstwo Wschodnie jako instrument polityki wschodniej UE?, „Rocznik Integracji Europejskiej”, nr 6.

Buras P. (2007), Europa uda się wspólnie? Polska polityka europejska w okresie przewodnictwa Niemiec w UE, Warszawa.

Buras P. (2014), Die ukrainische Krise, die polnische Außenpolitik und die polnisch-deutschen

Beziehungen, „Polen-Analysen” nr 146, 3.06.

Buras P. (2014), Partnerschaft auf dem Prüfstand. Deutschland, Polen und die Zukunft der europäischen Ostpolitik, „Internationale Politik”, Juli/August.

Cziomer E. (2009), Międzynarodowe implikacje partnerstwa strategicznego Niemcy-Rosja w XXI wieku, w: Zrozumieć współczesność, red. G. Babiński, M. Kapiszewska, Kraków.

Cziomer E. (2009), Europejski wymiar polityki Niemiec wobec Rosji i Ukrainy oraz je j implikacje dla Polski, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, nr 4.

Cziomer E. (2011), Geneza, struktura oraz przesłanki wdrażania Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej w latach 2008-2010, w: Partnerstwo Wschodnie. Wielka szansa Europy. Eastern Partnership. Great chance fo r Europe, red. J. Sawczuk, Poznań-Chorzów.

Drzewicki A. (2012), Współczesny wymiar stosunków niemiecko-rosyjskich, „Biuletyn Niemiecki”, nr 26, 26.04.

Gemeinsam fü r Deutschland - mit Mut und Menschlichkeit (2005), Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, 11.11.

Gotkowska J. (2010), Niemcy wobec Partnerstwa Wschodniego, „Komentarze OSW”, nr 37,17.06.

Kaca E., Łada A. (2011), Główne wnioski, w: E. Kaca, A. Łada, Razem czy osobno? Partnerstwo Wschodnie w polityce Polski i Niemiec, Warszawa.

Koszel B. (2010), Polacy i Niemcy w Unii Europejskiej (2004-2009). Główne problemy i wyzwania, IZ Policy Papers nr 4.

Kwiatkowska-Drożdż A., Popławski K., Frymark K. (2014), Niemcy wobec konfliktu rosyjsko-ukraińskiego - szok i niedowierzanie, „Komentarze” OSW, nr 132, 2.04.

Lang K.-O., Eine Partnerschaft fü r den Osten, SWP-Aktuell 66, Juli 2008

Lang K. O. (2011), Jak to robili Niemcy, „Nowa Europa Wschodnia”, nr 3-4.

Łada A. (2011), Stanowisko Niemiec wobec Partnerstwa Wschodniego, w: E. Kaca, A. Łada, Razem czy osobno? Partnerstwo Wschodnie w polityce Polski i Niemiec, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Maull H. W. (2015), Deutsche Außenpolitik nach der „Review 2014”: Zivilmacht 2.0?, „Zeitschrift für Politik” 62. Jg. 3.

Meister S. (2011), Deutsche Ostpolitik. Ist eine Partnerschaft mit Polen möglich?, DGAP-Analyse kompakt, 7.

Meister S. (2013), Germany’s Russia Policy under Angela Merkel: A Balance Sheet, „The Polish

Quarterly of International Affairs”, nr 2. Meister S. (2014), Reframing Germany’s Russia Policy - An Opportunity fo r the EU, Brief Policy

ECFR, April.

Merkel A. (2006), Rede von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel zur Eröffnung des Internationalen Bertelsmann Forums „Die Zukunft der Europäischen Union” am 22. September 2006 in Berlin, „Bulletin der Bundesregierung”, nr 90, 24.09.

Merkel A. (2014), Rede von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel zum Haushaltsgesetz 2015 vor dem Deutschen Bundestag am 26. November 2014 in Berlin, „Bulletin der Bundesregierung”, nr 136-1 vom 26. November.

Olechowski A., Rotfeld A. D., Steenblock R., Süssmuth R., Voigt K. D. (2013), Po Wilnie. Jak Polska i Niemcy mogą wzmocnić politykę wschodnią UE, „DGAPstandpunkt”, November, nr 8.

Sawczuk J. (2011), Narodziny Partnerstwa wschodniego w świetle gry interesów Francji i Niemiec w UE, w: Partnerstwo wschodnie wielka szansa dla Europy, red. J. Sawczuk, Poznań-Chorzów.

Schweiger Chr. (2014), Poland, Variable Geometry and the Enlarged EU, „Europa - Asia Studies” vol. 66, nr 3, May.

Steinmeier F. W. (2014), Rede von Außenminister Frank-Walter Steinmeier an der Ural Federal University, Jekaterinburg: Deutsche und Russen - Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, 9.12.2014, http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Infoservice/Presse/Reden/2008/080513-BM-Russland.html.

Steinmeier F. W. (2008), A u f dem Wege zu einer europäischen Ostpolitik. Die Beziehungen Deutschlands zu Russland und den östlichen Nachbarn, Rede anlässlich der Podiumdiskussion bei der Willy-Brandt-Stiftung 4. Marz 2008, http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Infoservice/Presse/Reden/2008/080304-BM-Ostpolitik html.

Steinmaier F. W. (2015), Sicherheit mit und nicht gegen Russland, Muenchener Sicherheitskonferenz, 8.02.2015, http://www.faz.net/aktuell/politik/muenchner-sicherheitskonferenz-steinmeier-sicherheit-nur-mit-nicht-gegen russland-13416627.html.

Spanger H.-J. (2011), Die deutsche Rußlandpolitik, w: Deutsche Außenpolitik. Sicherheit, Wohlfahrt, Institutionen und Normen, red. Th. Jäger, A. Höse, K. Oppermann, Wiesbaden.

Wagstyl S. (2015), Crash ofMH17pushed business to back sanctions, „Financial Times”, 2.02.

Żurawski vel Grajewski P. (2008), Polityka Unii Europejskiej wobec Rosji a interesy Polski 1991-2004, Kraków-Warszawa.