Pressto.

Nagłowek strony

Nr 4 (2015)

Spis treści

Spis treści i strona redakcyjna PDF
  1-6

Artykuły

Niemcy wobec greckiego kryzysu finansowego (2009-2015)' PDF
Bogdan Koszel 7-18
Polityka Niemiec wobec Europy Wschodniej: Russia first? PDF
Krzysztof Malinowski 19-32
W poszukiwaniu solidarności. Unia Europejska wobec kryzysu migracyjnego 2015 PDF
Anna Potyrała 33-52
Pomiędzy splendid isolation a integracją. Relacje Wielkiej Brytanii z Europą Zachodnią w czasach Schumana PDF
Adam Jaskulski 53-64
Przyczyny oraz przebieg procesu zmian politycznych w Egipcie w latach 2011-2014 PDF
Przemysław Osiewicz 65-78
Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych wobec regionów o niskim stopniu zainteresowania na przykładzie wybranych krajów Afryki Północnej w latach 1989-2001 PDF
Rafał Wordliczek 79-91
Partycypacja obywatelska na poziomie lokalnym - formy i ograniczenia PDF
Krzysztof Łabędź 93-106
Gminna pomoc społeczna – ćwierć wieku transformacji PDF
Tadeusz Kamiński 107-118
Sukces czy porażka społeczności lokalnych? - funkcjonowanie jednostek pomocniczych, na przykładzie miasta Gdańska PDF
Beata Słobodzian 119-130
Sport a komunikowanie w sferze publicznej: współuczestniczenie PDF
Anna Godzich 131-144
Wpływ cen ropy naftowej na kurs korony norweskiej PDF
Stanisław Gędek 145-157
Contemporary Comparative Politics and Revival of Regime Analysis Contra Reviving Aristotle’s Regime Science* PDF (English)
Clifford A. Bates, Jr. 159-176
Skinner and Rosanvallon: Reconciling the History of Political Thought with Political Philosophy* PDF (English)
Ferenc Horcher 177-189
Relationalism in Political Theory and Research: The Challenge of Networked Politics and Policy-Making PDF (English)
Volker Schneider 191-206
Polish Aristocratic Identity as a Discourse of Ideology: A Critical Discourse Analysis Approach* PDF (English)
Jan Kvetina 207-219

Recenzje/dyskusje

Bronisław Władysław Pasierb, Historyk wobec dylematów polskich i własnych. Przyczynki i szkice, Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2014, ss. 355. PDF
Marceli Kosman 221-223

Wydarzenia/informacje

Zapisy ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym a oczekiwania Ślązaków - dyskusja panelowa zapis z wprowadzeniem PDF
Cezary Trosiak 225-243
Noty o autorach PDF
. . 245-248


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo