Nr 4 (2015)
Przegląd Politologiczny

Artykuły

Bogdan Koszel
7-18
Niemcy wobec greckiego kryzysu finansowego (2009-2015)'
https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.4.1
PDF
Krzysztof Malinowski
19-32
Polityka Niemiec wobec Europy Wschodniej: Russia first?
https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.4.2
PDF
Anna Potyrała
33-52
W poszukiwaniu solidarności. Unia Europejska wobec kryzysu migracyjnego 2015
https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.4.3
PDF
Adam Jaskulski
53-64
Pomiędzy splendid isolation a integracją. Relacje Wielkiej Brytanii z Europą Zachodnią w czasach Schumana
https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.4.4
PDF
Przemysław Osiewicz
65-78
Przyczyny oraz przebieg procesu zmian politycznych w Egipcie w latach 2011-2014
https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.4.5
PDF
Rafał Wordliczek
79-91
Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych wobec regionów o niskim stopniu zainteresowania na przykładzie wybranych krajów Afryki Północnej w latach 1989-2001
https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.4.6
PDF
Krzysztof Łabędź
93-106
Partycypacja obywatelska na poziomie lokalnym - formy i ograniczenia
https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.4.7
PDF
Tadeusz Kamiński
107-118
Gminna pomoc społeczna – ćwierć wieku transformacji
https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.4.8
PDF
Beata Słobodzian
119-130
Sukces czy porażka społeczności lokalnych? - funkcjonowanie jednostek pomocniczych, na przykładzie miasta Gdańska
https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.4.9
PDF
Anna Godzich
131-144
Sport a komunikowanie w sferze publicznej: współuczestniczenie
https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.4.10
PDF
Stanisław Gędek
145-157
Wpływ cen ropy naftowej na kurs korony norweskiej
https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.4.11
PDF
Clifford A. Bates, Jr.
159-176
Contemporary Comparative Politics and Revival of Regime Analysis Contra Reviving Aristotle’s Regime Science*
https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.4.12
PDF (English)
Ferenc Horcher
177-189
Skinner and Rosanvallon: Reconciling the History of Political Thought with Political Philosophy*
https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.4.13
PDF (English)
Volker Schneider
191-206
Relationalism in Political Theory and Research: The Challenge of Networked Politics and Policy-Making
https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.4.14
PDF (English)
Jan Kvetina
207-219
Polish Aristocratic Identity as a Discourse of Ideology: A Critical Discourse Analysis Approach*
https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.4.15
PDF (English)