Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych wobec regionów o niskim stopniu zainteresowania na przykładzie wybranych krajów Afryki Północnej w latach 1989-2001
PDF

Słowa kluczowe

Maroko
Algieria
Sahara Zachodnia
Mauretania
Stany Zjednoczone

Jak cytować

Wordliczek, R. (2015). Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych wobec regionów o niskim stopniu zainteresowania na przykładzie wybranych krajów Afryki Północnej w latach 1989-2001. Przegląd Politologiczny, (4), 79–91. https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.4.6

Abstrakt

Przez okres zimnej wojny i bezpośrednio po jej zakończeniu, aż do wydarzeń z 11 września  2001 r. kraje Afryki Północnej, z wyjątkiem Egiptu, były traktowane marginalnie przez kolejne administracje amerykańskie. Artykuł dotyczy miejsca krajów Maghrebu w polityce zagranicznej USA w latach 90 – tych XX wieku. Do głównych problemów związanych z obszarem Afryki Północnej, które skupiały uwagę Waszyngtonu w ostatniej dekadzie ubiegłego wieku należały: konflikt między Algierią i Marokiem o Saharę Zachodnią oraz kryzys polityczny w Algierii i implikacje międzynarodowe wynikające z tego konfliktu. Autor podejmuje próbę odpowiedzi na dwa główne pytania: jakie były cele polityki zagranicznej USA wobec krajów Maghrebu w latach 90 – tych XX wieku? Jakie instrumenty polityki zagranicznej Stany Zjednoczone wykorzystywały w stosunkach z Algierią, Marokiem i Mauretanią?

https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.4.6
PDF

Bibliografia

Arms sales in North Africa and the conflict in the Western Sahara an assessment o f U.S. policy: hearing before the Subcommittees on International Security and Scientific Affairs and on Africa of

the Committee on Foreign Affairs, House o f Representatives, 97th Congress, 1st session, March 25, 1981 (1981), sygn. 4.F76/1:Ar 5/22, Washington D.C.

Current situation in the Western Sahara - 1980: hearing before the Subcommittee on Africa of the Committee on Foreign Affairs, House o f Representatives, 96th Congress, 2nd session, December

, 1980 (1981), sygn. 4.F76/1:W 52/6/980, Washington D.C.

Energy International Administration, Official Energy Statistics from the U.S. Government, Algeria

Energy Data, Statistics and Analysis - Oil, Gas, Electricity, Coal, http://www.eia.doe.gov/cabs/Algeria/NaturalGas.html.

Hume C. R. (2006), Mission to Algiers. Diplomacy by Engagement, Rowman & Littlefield Publishing Group, Oxford.

Johnston D. (1996), Foreign Policy into the 21st Century: The U.SLeadership Challenge, CSIS, Washington D. C.

Kamil L. (1987), Fueling thefire: U.S. Policy and Westeren Sahara Conflict, Red Sea Press, Trenton.

Luciano V. G. (2011), The Countries o f North Africa. Background and Issues, Nova, New York.

Nmoma V. (2000), Power and Force: Libya’s relations with the United States, „Journal of Third World Studies”, vol. 26, nr 4.

Otenyo E. E. (2009), American Promotion of Democracy in Africa, 1988-2000. A Comparision of the Presidential Administrations of George H. W. Bush and William J. Clinton, Edwin Melle Press, Lewiston-Queenston.

Patek A., Rydel J., Węc J. J. (2008), Najnowsza historia świata, Wydawnictwo Literackie, t. 4, Kraków.

Pierre A. J., Quandt W. B. (1996), The Algerian Crisis: Policy Options for the West, Carnegie Endowment for International Peace, Washington D.C.

Reagan Seen Missing Chance To Improve Links With Algeria, March 25,1981, „Washington Post”.

Recent developments in North Africa: hearing before the Subcommittee on Africa o f the Committee on Foreign Affairs, House o f Representatives, 103 rd Congress, 1st session, September 28, 1994 (1995), sygn. 4.F76/1:AF 8/40, Washington D.C.

Schraeder P. J. (1994), United States Foreign Policy toward Africa. Incrementalism, Crisis and Change, Cambridge University Press, Cambridge.

Segal A. (1986), The United Stataes and Northern Africa, „Current History”, vol. 80, nr 470.

The Crisis in Algeria: hearing before the Subcommittee on Africa of the Committee on Foreign Affairs, House o f Representatives, 103 rd Congress, 2nd session, March 22, 1994 (1995), sygn.

F76/1:AF 3/2, Washington D.C.

The future of the Western Sahara referendum: hearing before the Subcommittee on Africa o f the Committee on International Relations, House o f Representatives, 105th Congress, 2nd session, September 24, 1998 (1999), sygn. 4.IN8/16:SA1/2, Washington D.C.

U.N. Secretary Council, Reports o f the Secretary General on the Situation Concerning Western Sahara, S/2001/613, June 20, 2001, and S/2002/41, January 10, 2002, http://www.un.org.

U.S. Policy Toward the Conflict in the Western Sahara, Report of a Staff Study Mission to Morocco, Algeria, the Western Sahara, and France, August 25-September 6, 1982 to the Committee on Foreign Affairs U.S. House of Representatives (1983), Washington D.C.

Why the Maghreb Matters: Threats, Opportunities, and Options for Effective American Engagement in North Africa (2009), North Africa Policy Paper Project, Arlington.

Zoubir Y. H. (2009), The United States and Maghreb - Sahel Security, „International Affairs”, vol. 85, nr 1.