Wpływ cen ropy naftowej na kurs korony norweskiej
PDF

Słowa kluczowe

choroba holenderska
Norwegia
kurs walutowy
model VAR

Jak cytować

Gędek, S. (2015). Wpływ cen ropy naftowej na kurs korony norweskiej. Przegląd Politologiczny, (4), 145–157. https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.4.11

Abstrakt

Wydobycie i eksport ropy naftowej jest podstawą gospodarki Norwegii i stanowi podstawowe źródło jej wysokiego poziomu rozwoju gospodarczego. Takie uzależnienie może być powodem pojawienia się zespołu niekorzystnych zjawisk gospodarczych określanych mianem „choroby holenderskiej”. Norwegia uniknęła większości negatywnych efektów „choroby holenderskiej” na skutek prowadzenia skutecznej polityki gospodarczej w tym zakresie. Przedmiotem opracowania była weryfikacja hipotezy, iż nie w pełni udało się jej uniknąć oddziaływania kanału walutowego tej „choroby holenderskiej” polegającego na aprecjacji waluty krajowej i tym samym pogarszaniu konkurencyjności na rynku międzynarodowym. Weryfikacja tej hipotezy dokonana została w oparciu o badanie współzależności pomiędzy  szeregami czasowymi kursu NOK/EUR i cen ropy Brent obejmującymi przedział czasowy maj 2003 – styczeń 2015. W analizie tej wykorzystany został model ekonometryczny zbudowany zgodnie z metodologią Engla-Grangera. Wyniki tej analizy wykazały, że kanał walutowy „choroby holenderskiej” był w gospodarce norweskiej aktywny, aczkolwiek z różną intensywnością w poszczególnych okresach badanego przedziału czasowego.

https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.4.11
PDF

Bibliografia

Auty R. M.( 1994), Industrial policy reform in six large newly industrialising countries: The resource curse, „World Development” 22, s. 11-26.

Auty R. M. (2001a), Resource abundance and economic development, Oxford University Press, Oxford.

Auty R. M. (2001b), The political economy o f resource-driven growth, „European Economic Review”, vol. 45, s. 839-846.

Bresser-Pereira L. C. (2013), The value o f the exchange rate and the Dutch disease, „Brazilian Journal of Political Economy”, vol. 33, s. 371-387.

Budnikowski A. (2006), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa.

Brückner M., Lederman D. (2012), Trade Causes Growth in Sub-Saharan Africa, The World Bank Policy Research Working Paper 6007.

Charemza W. W., Deadman D. F. (1997), Nowa ekonometria, PWE, Warszawa.

Corden M. W., Neary P. J. (1982), Booming Sector and De-Industrialization in a Small Open Economy, „The Economic Journal”, vol. 92, s. 825-848.

Davidson P. (2009), The Keynes Solution: The Path to Global Economic Prosperity, Palgrave Macmillan, New York.

Dietz S., Neumayer E., Dessoysa I. (2007), Corruption, the resource curse and genuine saving, „Environment and Development Economics”, vol. 12, s. 33-53.

Fiedorczuk J. (2014), Rola rządowego funduszu emerytalnego na tle problemów rozwoju spoleczno-gospodarczego Norwegii, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, tom 2 (68), s. 59-74.

Granger C. J. W., Newbold P. (1974), Spurious Regression in Econometrics, „Journal of Econometrics”, vol. 2, s. 111-120.

Gurbanov S., Merkel E. (2010), Avoiding The Dutch Disease: A Comparative Study o f Three Successfu l Countries, „Journal of Qafqaz University, Economics and Administration”, vol. 29, s. 21-27.

Gylfason T., Herbertsson T., Zoega G. (1999), A Mixed Blessing: Natural Resources and Economic

Growth, „Macroeconomic Dynamics”, vol. 3, s. 204-225.

Gylfason T., Zoega G. (2001), Natural Resources and Economic Growth: The Role o f Investment, CEPR Discussion Paper No. 2743, University of Copenhagen.

Harvey A. C., Collier P. (1997), Testing fo r Functional Misspecification in Regression Analysis, „Journal of Econometrics”, 6, s. 103-119.

Hesse H. (2008), Export Diversification and Economic Growth, Commission on Growth and Development Working Paper 21.

Ismail K. (2010), The Structural Manifestation o f the ‘Dutch Disease’: The Case of Oil Exporting Countries, IMF Working Paper WP/10/103.

Johansen S. (1988), Statistical Analysis o f Cointegration Vectors, „Journal of Economic Dynamics and Control”, vol. 12, s. 231-254.

Kusideł E. (2000), Modele wektorowo - autoregresyjne VAR. Metodologia i zastosowania, ABSOLWENT, Łódź.

Lama R., Medina J. P. (2010), Is Exchange Rate Stabilization an Appropriate Cure for the Dutch Disease?, IMF Working Paper WP/10/182.

Lartey E. K. K., Mandelman F. S., Acosta P. A. (2008), Remittances, Exchange Rate Regimes, and the Dutch Disease: A Panel Data Analysis, Federal Reserve Bank of Atlanta Working Paper 2008/12.

Ljung G. M., Box G. E. P. (1978), On a measure o f lack o f fit in time series models, „Biometrika”, vol. 65, s. 297-303.

Love R. (1994), Drought, Dutch Disease and Controlled Transition in Botswana Agriculture, „Journal of Southern African Studies”, vol. 20, s. 71-83.

Maddala G. S. (2006), Ekonometria, PWN, Warszawa.

Magud N., Sosa S. (2010), When and Why Worry About Real Exchange Rate Appreciation? The

Missing Link between Dutch Disease and Growth, IMF Working Paper WP/10/27.

Rafindadi A. A., YusofZ. (2014), An Econometric Estimation and Prediction o f the Effects of Nominal Devaluation on Real Devaluation: Does the Marshal-Lerner (M-L) Assumptions Fits in Nigeria?, „International Journal of Economics and Financial Issues”, vol. 4, s. 819-835.

Rybczynski T. M. (1955), Factor Endowment and Relative Commodity Prices, „Economica”, vol. 22, s. 336-341.

Rynarzewski T. (1992), Międzynarodowa stabilizacja cen surowców a dochody eksportowe krajów rozwijających się, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu - Seria 2, Prace Doktorskie i Habilitacyjne, zeszyt 107.

Sachs J. (2007), How to handle the macroeconomics o f oil wealth, w: Escaping the Resource Curse, red. M. Humphreys, J. Sachs, J. Stiglitz, Columbia University Press, New York, s. 185-206.

Sachs J. D., Warner A. M. (1995), Natural Resource Abundance and Economic Growth, National Bureau of Economic Research Working Paper 5398, Cambridge, MA.

Sachs J. D., Warner A. M. (2001), Natural Resources and Economic Development: The Curse o f Natural

Resources, „European Economic”, vol. 5, s. 827-838.

Saibu O. M. (2012), Energy Resources, Domestic Investment and Economic Growth: Empirical Evidence from Nigeria, „Iranica Journal of Energy & Environment”, vol. 3, s. 320-328.

Sim P. (2013), Natural Resources and Economic Growth: The Conditional Curse, „The International Journal of Economic Policy Studies”, vol. 8, s. 113-145.

Sims C. A. (2001), Macroeconomics and Reality, „Econometrica”, 49, s. 1-48.

Stevens P. (2006), „Resource curse” and how to avoid it?, „The Journal of Energy and Development”, vol. 31, s. 1-20.

Tornell A., Lane P. R. (1998), The Voracity Effect, „American Economic Review”, vol. 89, s. 22-46.