Bronisław Władysław Pasierb, Historyk wobec dylematów polskich i własnych. Przyczynki i szkice, Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2014, ss. 355.
PDF

Jak cytować

Kosman, M. (2015). Bronisław Władysław Pasierb, Historyk wobec dylematów polskich i własnych. Przyczynki i szkice, Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2014, ss. 355. Przegląd Politologiczny, (4), 221–223. https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.4.16
https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.4.16
PDF