Sukces czy porażka społeczności lokalnych? - funkcjonowanie jednostek pomocniczych, na przykładzie miasta Gdańska
PDF

Słowa kluczowe

samorząd
jednostki pomocnicze
partycypacja

Jak cytować

Słobodzian, B. (2015). Sukces czy porażka społeczności lokalnych? - funkcjonowanie jednostek pomocniczych, na przykładzie miasta Gdańska. Przegląd Politologiczny, (4), 119–130. https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.4.9

Abstrakt

Jednostki pomocnicze miasta Gdańska stały się trwałym elementem w jego przestrzeni. Przyjęte rozwiązania prawne nie obligują władz miasta do tworzenia jednostek pomocniczych (np. w Gdyni jest obowiązek powoływania jednostek pomocniczych), ale kwestie te są wynikiem  oddolnego działania mieszkańców. Mechanizm kształtowania instytucji jednostek pomocniczych stał się formą partycypacji obywateli w życiu gminy. Specyficzne funkcjonowanie  gdańskich jednostek pomocniczych polega na ich ciągłej przemianie, spowodowanej zmianami prawa lokalnego, poszukiwaniem „idealnych” rozwiązań.  Zadawalające jest to, iż wiele poczynań władz miasta zmierza do ustabilizowania i poprawy jakości funkcjonowania jednostek pomocniczych.

https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.4.9
PDF

Bibliografia

„Dziennik Bałtycki Polska” (2003-2008)

Słobodzian B. (2007), Współczesny system samorządu terytorialnego w Polsce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Uchwała 1992, XLI/348 Rady Miasta Gdańska z 30.07.1992 r. w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych Miasta Gdańska w postaci dzielnic/osiedli.

Uchwała 1992, XLIX/350 Rady Miasta Gdańska z 30.07.1992 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania wyborów do rad dzielnic/osiedli.

Uchwała 1992, LV/396 Rady Miasta Gdańska z 21.11.1992 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/348/92 Rady Miasta Gdańska z 30.07.1992 r. w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych Miasta Gdańska w postaci dzielnic/osiedli.

Uchwała 1993, LIX/436 Rady Miasta Gdańska z 16.02.1993 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/348/92 Rady Miasta Gdańska z 30.07.1992 r. w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych Miasta Gdańska w postaci dzielnic/osiedli.

Uchwała 1995, XXIII/232 Rady Miasta Gdańska z 27.07.1995 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/348/92 Rady Miasta Gdańska z 30.07.1992 r. w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych Miasta Gdańska w postaci dzielnic/osiedli.

Uchwała 1997, XLV/542/97 Rady Miasta Gdańska z 20.02.1997 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/348/92 Rady Miasta Gdańska z 30.07.1992 r. w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych Miasta Gdańska w postaci dzielnic/osiedli.

Uchwała 1998, LXII/848 Rady Miasta Gdańska z 16.06.1998 r. w sprawie określenia organizacji zakresu działania oraz trybu przeprowadzania wyborów do jednostek pomocniczych Miasta Gdańska w postaci dzielnic/osiedli.

Uchwała 1999, LX/319 Rady Miasta Gdańska z 29.04.1999 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXII/848/98 Rady Miasta Gdańska z 16.06.1998 r w sprawie określenia organizacji zakresu działania oraz trybu przeprowadzania wyborów do jednostek pomocniczych Miasta Gdańska w postaci dzielnic/osiedli.

Uchwała 2002, XLIX/1488 Rady Miasta Gdańska z 23.05.2002 r. w sprawie określenia organizacji, zasad finansowania oraz zakresu działania jednostek pomocniczych Miasta Gdańska.

Uchwała 2003, VIII/191 Rady Miasta Gdańska z 24.04.2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania wyborów do rad jednostek pomocniczych.

Uchwała 2003, VIII/192/03 Rady Miasta Gdańska z 2.04.2003 r. w sprawie ustalenia wysokości diet służbowych dla przewodniczących rady, przewodniczących zarządu rady jednostek pomocniczych Gdańska.

Uchwała 2010, LII/1462/10 Rady Miasta Gdańska z 28.10.2010 r. zmieniająca Uchwałę nrXLIX/348/92 Rady Miasta Gdańska z 30.07.1992 r. w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych Miasta Gdańska w postaci dzielnic/osiedli.

Uchwała 2011, VII/89/11 Rady Miasta Gdańska z 17.02.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania wyborów do rad jednostek pomocniczych.

Uchwała 2014, XLVIII/1073/14 Rady Miasta Gdańska z 16.01.2014 r. w sprawie zmian Statutu Miasta Gdańska.

Wyniki wyborów do rad jednostek pomocniczych miasta Gdańska, www.mojemiasto.pl, 27.11.2012, 29.03.2015.

Zarządzenie 2010, 528/10 Prezydenta Miasta Gdańska z 19.04.2010 r. w sprawie powołania Pełnomocników ds. współpracy z jednostkami pomocniczymi Miasta Gdańska.

Uchwała 2014, XLVIII/1073/14 Rady Miasta Gdańska z 16.01.2014 r. w sprawie zmian Statutu Miasta Gdańska.

Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity Dz. U. 2013, Nr 594, poz. 1318 ze zm.