Pomiędzy splendid isolation a integracją. Relacje Wielkiej Brytanii z Europą Zachodnią w czasach Schumana
PDF

Słowa kluczowe

Integracja
Schuman
Zjednoczone Królestwo
Europa Zachodnia
izolacja

Jak cytować

Jaskulski, A. (2015). Pomiędzy splendid isolation a integracją. Relacje Wielkiej Brytanii z Europą Zachodnią w czasach Schumana. Przegląd Politologiczny, (4), 53–64. https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.4.4

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest analiza polityki i stanowiska brytyjskiego oraz ich ewolucji, w kontekście aktywności Roberta Schumana, jako premiera i ministra spraw zagranicznych Francji. Ramy analizy należy zakreślić na rok 1947, kiedy to Robert Schuman obejmuje stanowisko premiera Francji. Natomiast jako ichkoniec należy wskazać zasadniczo rok 1950, czyli moment zaprezentowania planu Schumana. Tylko w ograniczonym zakresie analiza jest prowadzona do roku 1954, czyli upadku projektu Europejskiej Wspólnoty Obronnej.
https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.4.4
PDF

Bibliografia

Churchill W. (1974), Address given by Winston Churchill (Edinburgh, 19 May 1950), w: Winston S. Churchill, His complete speeches: 1897-1963, vol. VIII: 1950-1963, red. R. James, London-New York.

Deklaracja z 9 maja 1950 roku wygłoszona przez Roberta Schumana, pobrano ze strony: http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/europe-day/schuman-declaration/index_pl.htm, dnia 19 grudnia 2014 r.

Diebold W. (1950), Imponderables o f the Schuman Plan, „Foreign Affairs”, October.

Geraud A. (1954), Rise and Fall of the Anglo-French Entente, „Foreign Affairs”, Apr.

Lipgens W., Loth W. (1988), Documents on the History of European Integration: The Struggle for European Union by Political Parties and Pressure Groups in Western European Countries 1945-1950, Florencja.

Łastawski K. (2009), Historia integracji europejskiej, Toruń.

Memorandum by Sir I. Kirkpatrick on the political implications o f the Schuman Plan (11 May 1950) (1986), w: Documents on British Policy Overseas, Series II, vol. I: The Schuman Plan, the Council o f Europe and Western European Integration May 1950-December 1952, red. R. Bullen, M. E. Pelly, Her Majesty’s Stationery Office, London, s. 1023.

Memorandum from the French Government to the British Government (25 May 1950).

Message from Oliver Harvey to Kenneth Younger on the Schuman Plan question (Paris, 31 May 1950),

The National Archives of the United Kingdom, [s. l], Kew, Richmond, Surrey, TW9 4DU, http://www.nationalarchives.gov.uk/, Records created and inherited by the Foreign Office, FO. Foreign Office: Legation and Consulate, Luxembourg: General Correspondence, FO 982. Schuman plan: coal and steel; French proposals 1950, FO 982/24.

Message from the British Embassy in Paris to the French Government (26 May 1950).

Note from Roger Makins to Ernest Bevin (19 May 1950), w: Documents on British Policy Overseas, Series II, vol. I: The Schuman Plan, the Council o f Europe and Western European Integration May 1950-December 1952, red. R. Bullen, M. E. Pelly, Her Majesty’s Stationery Office, London, s. 1023.

Popowicz K. (2006), Historia integracji europejskiej, Warszawa.

Record of a meeting at the Foreign and Commonwealth Office: extract on the Schuman Plan (London, 10 May 1950).

Schuman R. (2009), Dla Europy, Krakow.

„The Manchester Guardian”, Crossed wires’, (30 May 1950).

„The Spectator”, The debate on the Schuman Plan, 29 June 1950.

United States Department of State, Foreign relations of the United States, 1950. Western Europe, red. S. E. Gleason, F. Aandahl, vol. III.

Young H. (1999), This Blessed Plot: Britain and Europe from Churchill to Blair, Londyn.