W poszukiwaniu solidarności. Unia Europejska wobec kryzysu migracyjnego 2015
PDF

Słowa kluczowe

uchodźcy
imigranci
kryzys migracyjny
Unia Europejska
koalicja niechętnych

Jak cytować

Potyrała, A. (2015). W poszukiwaniu solidarności. Unia Europejska wobec kryzysu migracyjnego 2015. Przegląd Politologiczny, (4), 33–52. https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.4.3

Abstrakt

Kryzys migracyjny, z jakim zetknęła się Unia Europejska następstwie wydarzeń tzw. Arabskiej wiosny, nasilił się w 2015 r. w związku z konfliktem w Syrii i zapowiedziami rządu niemieckiego o udzieleniu ochrony wszystkim Syryjczykom, którzy wjadą na terytorium RFN. W konsekwencji presja migracyjna zwiększyła się i dotknęła przede wszystkim państwa tranzytowe Grecję i Węgry. Od tego momentu dało się zauważyć pogłębiające się różnice w podejściu do problemu imigrantów na tle propozycji Komisji Europejskiej z maja i września 2015 r. dotyczących tzw. systemu kwotowego.
https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.4.3
PDF

Bibliografia

Annual Risk Analysis 2013 (2013), FRONTEX, Warsaw.

Asylum applicants and fir s t instance décisions on asylum applications: 2014 (2015), EUROSTAT. Population and social conditions - Data in focus, Brussels.

Bielecki J. (2015), Merkel dzieli się uchodźcami, „Rzeczpospolita”, nr 202, 31.08.2015.

Boisson de Chazournes L. (2010), Responsibility to Protect: Reflecting Solidarity?, w: Solidarity: A Structural Principle o f International Law, eds. R. Wolfrum, C. Kojima, Berlin.

Cameron R. (2015), Migrant crisis: Why Central Europe resists refugee quota, BBC News, 22.09.2015, http://www.bbc.com/news/world-europe, 3.10.2015.

Castles S., Miller M. J. (2011), Migracje we współczesnym świecie, Warszawa.

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee o f the Regions. A European Agenda on Migration (2015a), C0M(2015) 240 final, 13.05.2015, Brussels.

Communication to the European Parliament, the European Council and the Council. Managing the refugee crisis: immediate operational, budgetary and legal measures under the European Agenda on Migration (2015b), C0M(2015) 490 final, 23.09.2015, Brussels.

Council approves more money to tackle refugee crisis (2015), Press Release, 8.10.2015, http://concilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/10/08, 10.10.2015.

Czarnecki M. (2015), Europa granicami podzielona?, „Gazeta Wyborcza”, nr 200, 28.08.2015.

Czech PM: Europe cannot escape migration crisis (2015), „Prague Daily Monitor”, 25.08.2015, http://praguemonitor.com/2015/08/25, 6.10.2015.

Czech PM says EU needs ‘real so lu tio n ’ to migrant crisis (2015), „Reuters” , 17.09.2015, http://reuters.com/article/2015/09/17, 6.10.2015.

de Vattel E. (2008), The Law of Nations; or Principles o f the Law of Nature, Applied to the Conduct and Affairs of Nations and Sovereigns, with Three Early Essays on the Origin and nature of Natural Law and on Luxury, Indianapolis.

Elgot J. (2015), Austria defends border check amid migration crisis, „The Guardian”, 31.08.2015.

EU calls emergency immigration summit (2015), „The Telegraph”, 31.08.2015, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe, 3.10.2015.

Europe migrant crisis: Austria, Slovakia introduce border checks after German move to control flow (2015), ABC News, 14.09.2015, http://www.abc.net.au/news/2015-09-14, 4.10.2015.

EU-Turkey joint action plan (2015), European Commission - Fact Sheet, Brussels, 15.10.2015.

Ewa Kopacz o kryzysie imigracyjnym UE: nie godzimy się na automatyzm ws. kwot (2015), 14.09.2015, http://www.premier.gov.pl/multimedia/wideo, 3.10.2015.

Feher M., Thomas A. (2015), Austria Toughens Controls Amid European Migrant Crisis, „The Wall Street Journal”, 31.08.2015.

Franco A. (2011), EU moots new Schengen rules, http://www.swissinfo.ch, 25.10.2014.

Gawina M. (2015), Premier: Przyjmiemy tylu uchodźców, na ilu nas stać, „Głos Koszaliński. Dziennik Pomorza”, nr 216, 16.09.2015.

Gersz A. (2015), Uchodźcy walczą z policją i zaporami, „Głos Koszaliński. Dziennik Pomorza”, nr 218, 18.09.2015.

Haraszti M. (2015), Behind Viktor Orban ’s War on Refugees in Hungary, „The World Post”, 9.08.2015, http://www.huffingtonpost.com/miklosz-haraszti/viktor, 4.10.2015.

Hungary PM Orban: Europe borders threatened by migrants (2015), BBC News, 21.09.2015, http://www.bbc.com/news/world-europe, 3.10.2015.

Joint Communication to the European Parliament and the Council. Addressing the Refugee Crisis in Europe: The Role o f EU External Action (2015), JOIN (2015) 40 final, 9.09.2015, Brussels.

Khan A. (1992), The Extinction of Nation-States, „American Journal of International Law and Policy”, vol. 7, nr 197.

Morgenthau H. J. (1985), Politics among Nations. The Struggle for Power and Peace, New York.

Pomorski M. (2015), Dżihadyści mogą być w fali uchodźców, „Głos Koszaliński. Dziennik Pomorza”, nr 216, 16.09.2015.

Pop V., Norman L., Fidler S. (2015), EU Leaders Agree to Modest Measures for Handling Growing Migrant Crisis, „The Wall Street Journal”, 23.09.2015.

Potyrała A. (2015a), Implications of the Arab Spring forth eEU Immigration Policy, w: Relations between the European Union and Egypt after 2011 - Determinants, Areas of Co-operation and Prospects, red. A. Potyrała, B. Przybylska-Maszner, S. Wojciechowski, Berlin.

Potyrała A. (2015b), Organizacja Narodów Zjednoczonych wobec problemu uchodźstwa. Geneza, istota i praktyka aktywności, Warszawa.

Potyrała A. (2005), Współczesne uchodźstwo. Próby rozwiązania międzynarodowego problemu, Poznań.

Program polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. 1 lipca 2011-31 grudnia 2011 (2011), Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa.

Rotfeld A. D. (2008), Dokąd zmierza świat? Determinanty zmian w systemie międzynarodowym, w: Dokąd zmierza świat?, red. A. D. Rotfeld, Warszawa.

Rząd o uchodźcach podczas nadzwyczajnej debaty w Sejmie (2015), http://www.premier.gov.pl/multimedia/wideo, 3.10.2015.

Refugees. Human rights have no borders (1997), London.

Sikorski K. (2015), Węgry uderzą nowym prawem w uchodźców, „Głos Koszaliński. Dziennik Pomorza”, nr 214, 14.09.2015.

Special meeting of the European Council, 23 April 2015 - Statement (2015), http://concilium.europa.eu/en/press/press-release, 30.04.2015.

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2008), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 115, tom 51, 9.05.2008.

Uchodźców będzie przybywać. Czy i ilu ich przyjmiemy? Jak my pomagamy? (2015), „Głos Koszaliński. Dziennik Pomorza - Magazyn”, nr 218, 18.09.2015.

Update No. 1 on the Humanitarian Situation in Libya and in the Neighbouring Countries (2011), http://www.unhcr.org, 5.06.2015.

Update No. 8 on the Humanitarian Situation in Libya and in the Neighbouring Countries (2011), http://www.unhcr.org, 5.06.2015.

Update No. 26 on the Humanitarian Situation in Libya and in the Neighbouring Countries (2011), http://www.unhcr.org, 5.06.2015.

Wystąpienie premier Ewy Kopacz (2015), 20.09.2015, http://www.premier.gov.pl/multimedia/wideo, (3.10.2015).