Sport a komunikowanie w sferze publicznej: współuczestniczenie
PDF

Słowa kluczowe

sport
słownictwo z zakresu piłki nożnej i sportu
komunikowanie polityczne
dyskurs publiczny
dyskurs polityczny

Jak cytować

Godzich, A. (2015). Sport a komunikowanie w sferze publicznej: współuczestniczenie. Przegląd Politologiczny, (4), 131–144. https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.4.10

Abstrakt

Artykuł wpisuje się w część badań z zakresu leksyki piłki nożnej we współczesnym języku włoskim i polskim, które prowadzę. Celem niniejszego artykułu jest analiza wybranych zwrotów i wyrażeń  zaczerpniętych przez uczestników życia publicznego, nadawców medialnych lub polityków ze słownictwa z zakresu sportu i piłki nożnej by skomentować sytuację polityczną w kraju. Sięganie po słownictwo sportowe stanowi w opinii autorki ważny element współczesnego funkcjonowania środków komunikowania masowego: pod wpływem globalizacji oraz za sprawą rosnących wpływów kultury popularnej język środków komunikowania masowego, w tym słownictwo z zakresu sportu, a w szczególności z zakresu piłki nożnej wdziera się nie tylko do życia codziennego, do naszej codzienności, ale również zadomawia się w dyskursie publicznym i politycznym.

https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.4.10
PDF

Bibliografia

Bartmiński J. (2006), Językowe podstawy obrazu świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Bauman Z., Gajewska G. (2005), Nadzieje i obawy płynnej nowoczesności, w: Nadzieje i obawy płynnej nowoczesności: rozmowa przeprowadzona 3 grudnia 2005 roku, red. Z. Bauman, G. Gajewska, Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu, Fundacja Collegium Europaeum Gnesnense, Gniezno.

Beszterda I. (2007), La questione della norma nel repertorio verbale della comunita lingüistica italiana: tra lingua e dialetti, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Bonomi I. (2003), La lingua dei quotidiani, w: La lingua italiana e i mass media, red. I. Bonomi, A. Masini, S. Morgana, Carocci, Roma.

Buschmann J., Bellinghausen M. (2009), Sport and Language in Germany, „Studies in Physical Culture and Tourism”, vol. 16 (1).

Dąbrowska A., Anusiewicz J. (2000), Język a kultura, vol. 13, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Dobek-Ostrowska B. (2006), Komunikowanie polityczne i publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Faustini G. (2006), Il linguaggio sportivo, w: Le tecniche del linguaggio giornalistico, red. G. Faustini, Carocci, Roma.

Giętka E. (2012), (Nie)zbędnik kibica, „Polityka” z dnia 30.05.2012 r.

Il pressing su Follini e l ’ipotesi «centrista», 5.03.2007, „Corriere della Sera”, http://www.corriere.it/Primo_Piano/Politica/2007/02_Febbraio/22/follini.shtml, 31.05.2013.

Jerzy Janowicz: Jerzykomania? Zwisa mi to, 6.02.2013, „Wprost”, http://www.wprost.pl/ar/387074/

Janowicz-Jerzykomania-Zwisa-mi-to/, 14.06.2013.

Kamińska-Szmaj I. (2007), Agresja językowa w życiu publicznym. Leksykon inwektyw politycznych 1918-2000, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Lakoff G., Johnson M. (1988), Metafory w naszym życiu, PIW, Warszawa.

Malinowski M. (2007), Co z tą polszczyzną?, Wydawnictwo Promo, Kraków.

Markowski A. (2012a), Leksyka jako podsystem języka. Leksyka a gramatyka. Przejawy systemowości leksyki. Słownictwo nienacechowane i słownictwo nacechowane. Typy nacechowania wyrazów, w: Wykłady z leksykologii, A. Markowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Markowski A. (2012b), Słownictwo nacechowane środowiskowo i zawodowo, w: Wykłady z leksykologii, A. Markowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Markowski A. (2012c), Ile mamy wyrazów wpolszczyźnie?, w: Wykłady z leksykologii, A. Markowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Miodunka W. (1989), Norma leksykalna. Norma a grupy społeczne, w: Podstawy leksykologii i leksykografii, W. Miodunka, PWN, Warszawa.

Ormezzano G. P. (2008), La stampa sportiva, w: La stampa italiana nell’età della Tv. Dagli anni Settanta a oggi, red. V. Castronovo, N. Tranfaglia, Editori Laterza, Roma.

Ormezzano G. P. (2013), Sport, Cenerentola delle elezioni, 20.01.2013, „Famiglia cristiana”, http://www.famigliacristiana.it/informazione/sport/articolo/sport-cenerentola-delle-elezioni.aspx, 15.06.2013.

Rey A., Tomi M., Horde’ T. et al. (red.) (1993), Dictionnaire Historique de la Langue Française, t. 1, A-L, Dictionnaires Le Robert, Paris.

Rosłoń M. (2011), Mowa trawa. Słownik piłkarskiej polszczyzny, Wydawnictwo Bukowy Las, Wrocław.

Rossi F. (2003a), Come si è formata la lingua dello sport/I, „Italiano e Oltre”, vol. 2.

Rossi F. (2003b), La lingua dello sport, w: Sport e comunicazione nella società moderna, red. F. Rossi, A. Ghirelli, A. Grasso, F. Ciotti, treccani.it, http://www.treccani.it/enciclopedia/sport-e-comunicazione-nella-societa-moderna_(Enciclopedia-dello-Sport)/, 15.06.2013.

Schetyna: Palikot strzelił sobie samobójczego gola, 14.02.2013, tokfm.pl, http://www.tokfm.pl/ Tokfm/1,103087,13399848,Schetyna__Palikot_strzelil_sobie_samobojczego_gola.html, 15.06.2013.

Siwiec: To rząd dryfu, a ławka kadrowa jest krótka, 16.05.2013, tvn24.pl, http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraiu,3/siwiec-to-rzad-dryfu-a-lawka-kadrowa-iest-krotka,326258.html. 15.06.2013.

Słownik Języka Polskiego, http://www.sjp.pwn.pl/.

Sondaż dotyczący czytelnictwa prasy codziennej i periodyków we Włoszech (wł. Indagine sulla lettura dei quotidiani e dei periodici in Italia) (2013), Audipress, http://www.audipress.it/.

Szemberska A. (2010), Medializacja języka prasy codziennej na przykładzie włoskiej i polskiej kroniki piłkarskiej: zgubny wpływ innych mediów czy wymóg kultury popularnej? Postęp czy uproszczenie?, w: Kultura popularna w społeczeństwie współczesnym: teoria i rzeczywistość, red. M. Bernasiewicz, J. Drozdowicz, Impuls, Kraków.

Szemberska A. (2012), Foreign and Olympic Terminology in Football Italian, w: 18th International

Session on Olympic Studies for Postgraduate Students 2-30 September 2011 Proceedings, red. K. Georgiadis, The International Olympic Academy and the International Olympic Committee, Eptalofos S.A., Athens.

Tak Messi kiwa fiskusa, 14.06.2013, „Rzeczpospolita”, http://archiwum.rp.pl/artykul/1192025-Tak-Messi-kiwa-fiskusa.html, 14.06.2013.

Tusk pokazał Schetynie żółtą kartkę, 22.02.2011, interia.pl, http://fakty.interia.pl/polska/news-tusk-pokazal-schetynie-zolta-kartke,nId,895223, 15.06.2013.

Wilkowicz P. (2013), Jak oni kiwają, 14.06.2013, „Rzeczpospolita”, http://www.rp.pl/artykul/2,1019442-Jak-oni-kiwaja.html, 14.06.2013.

Wojan K. (2010), Przypadkowe i nieprzypadkowe wędrówki leksemów, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.