Pressto.

Nagłowek strony

Socjologiczny portret upadku aktora politycznego na przykładzie Ligi Polskich Rodzin

Marcin Płoski

DOI: https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.1.4

Abstrakt


Niniejszy artykuł jest próbą rozważań teoretycznych i empirycznych nad osobliwym zjawiskiem w polityce, a mianowicie upadkiem aktora politycznego. W związku z tym zostały ukazane fragmenty badań socjologicznych przeprowadzonych w 2007 roku, zarówno ilościowych i jakościowych z pracy doktorskiej pt. Liga Polskich Rodzin jako aktor społeczny (por. Płoski, 2013). Przedstawione badania odpowiadają na zasadnicze pytanie: jakie były przyczyny upadku partii narodowo-patriotycznej Liga Polskich Rodzin w 2007 roku? Niewątpliwie na jej upadek miały wpływ nie tylko błędy w funkcjonowaniu struktur partyjnych, ale także brak zaplecza intelektualnego, które spowodowałoby, iż program Ligi Polskich Rodzin byłby konkurencyjny w odniesieniu do innych aktorów polskiej sceny politycznej.


Słowa kluczowe


aktor polityczny; polska scena polityczna; Liga Polskich Rodzin

Pełny tekst:

Bibliografia


Antoszewski A. (2012), System polityczny RP, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Cybulska A. (2007), Opinie o koalicji PiS–Samoobrona–LPR po roku sprawowania władzy, Komunikat CBOS nr 94 z czerwca 2007 r., Warszawa.

Dobek-Ostrowska B. (2004), Media masowe i aktorzy polityczni w świetle studiów nad komunikowaniem politycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Fiszer J. (2014), Polska po dziesięciu latach członkostwa w Unii Europejskiej. Próba bilansu (2004–2014), „Studia Politologiczne”, nr 4.

Grabowska M. (2008), Słuchacze Radia Maryja, Komunikat CBOS nr 3992 z sierpnia 2008 r., Warszawa.

Koziełło T. (2015), Liga Polskich Rodzin wobec wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku, „Polityka i Społeczeństwo”, nr 1(13).

Płoski M. (2013), Liga Polskich Rodzin jako aktor społeczny, Wrocław (maszynopis pracy doktorskiej).

Podemski K. (2013), Badania polskiego dyskursu publicznego II RP, PRL i III RP. Przegląd zagadnień, „Kultura i Społeczeństwo”, tom LVII, nr 2.

Słodkowska I., Dołbakowska M. (2011), Wybory 2007: Partie i ich programy, Wydawnictwo ISP PAN, Warszawa.

Słodkowska I., Dołbakowska M. (2013), Wybory 2011: Partie i ich programy, Wydawnictwo ISP PAN, Warszawa.

Smolik, B. (2015), Współczesny nacjonalizm w Europie – próba charakterystyki wybranych aspektów, „Wrocławskie Studia Politologiczne”, nr 19.

Uważam Rze 2012, nr 40(87).

Winczorek P. (1975), Miejsce i rola SD w strukturze politycznej PRL, Wydawnictwo Epoka, Warszawa.

Ziemkiewicz R. (2012), Upadek myśli narodowej w Polsce, „Uważam Rze” z dnia 1.10.2012 r.

Zagórski Z. (2002), Socjologiczne portrety grup społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Zagórski Z. (2004), Wojsko Polskie a procesy współczesności, w: Transformacja instytucjonalna wojska na progu XXI wieku, red. W. Chojnacki, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa.

Zagórski Z. (2005), Integracja europejska a struktura zdystansowanego społeczeństwa, w: Współczesne społeczeństwo polskie a wyzwania integracji europejskiej, red. J. Leoński, R. B. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Zagórski Z. (2010), Podmiotowość a demokracja „spóźnionego” społeczeństwa narodowo-obywatelskiego. Przypadek Polski a wyzwania demokracji cywilizacyjnej, w: Okolice socjologicznej tożsamości, red. Z. Kurcz, I. Taranowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Zawiślak M. (2015), Stabilizacja za wszelką cenę? Negocjacje koalicyjne po wyborach parlamentarnych w 2005 roku, „Polityka i Społeczeństwo”, nr 2(13).

Zięba P. (2015), „Opoka w Kraju” wobec referendum przedakcesyjnego oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego w latach 2003–2004, „Polityka i Społeczeństwo”, nr 1(13).

Żebrowski W. (2003), Stronnictwo Demokratyczne w warunkach demokratyzacji ustroju politycznego, Wydawnictwo Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, Olsztyn.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 0 PDF - 0

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.