Nr 1 (2016)

Artykuły

Agnieszka Turska-Kawa
7-20
Nadzieja podstawowa oraz orientacja pozytywna jako predyktory zaangażowania politycznego młodych
PDF
Marcin Rachwał
21-34
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w Polsce w świetle prawa – wybrane zagadnienia
PDF
Łukasz Scheffs
35-48
Socjotechnika władzy
PDF
Marcin Płoski
49-62
Socjologiczny portret upadku aktora politycznego na przykładzie Ligi Polskich Rodzin
PDF
Tomasz Kaczmarek
63-80
Gminny podział administracyjny w świetle 25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce
PDF
Maciej Drzonek
81-90
Wielokadencyjność bez afiliacji partyjnej? Spostrzeżenia po reelekcjach „wiecznych prezydentów” w 2014 r.
PDF
Grzegorz Piwnicki
91-106
Dylematy wprowadzenia euro w Polsce przez pryzmat polityczny i gospodarczy
PDF
Michał Marcin Kobierecki
107-122
Upolitycznienie sportu jako następstwo konfrontacji politycznej państw
PDF
Bartosz Hordecki
123-142
Motyw nieokreśloności Rosji jako element dziewiętnastowiecznych narracji politycznych
PDF
Wojciech Adamczyk
143-164
Od indywidualizmu do zespołowości: I-Teamy jako element ewolucji w sposobie prowadzenia dochodzeń przez reporterów śledczych
PDF
Remigiusz Rosicki
165-176
Poland’s internal security as exemplified by the tasks and activities of the Internal Security Agency in the period 2007–2015
PDF (English)
Keerthi Sampath Kumar
177-192
The Democratic Republic of Congo – elections 2016. Road to democracy?
PDF (English)
Mordechai Levy
193-204
Changes in Israeli collective identity as a source of tension in the political arena
PDF (English)

Wydarzenia/informacje

219-221
Noty o autorach
PDF