Od indywidualizmu do zespołowości: I-Teamy jako element ewolucji w sposobie prowadzenia dochodzeń przez reporterów śledczych
PDF

Słowa kluczowe

dziennikarstwo
dziennikarstwo śledcze
I-Teamy
ponadnarodowe śledztwa

Jak cytować

Adamczyk, W. (2016). Od indywidualizmu do zespołowości: I-Teamy jako element ewolucji w sposobie prowadzenia dochodzeń przez reporterów śledczych. Przegląd Politologiczny, (1), 143–164. https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.1.10

Abstrakt

Problematyka artykułu dotyczy ewolucji uprawiania zawodu dziennikarza śledczego na przestrzeni dwóch ostatnich wieków. Autor analizuje zmianę formuły prowadzenia dochodzeń dziennikarskich – od indywidualnych śledztw, poprzez tzw. tour-guide reporting aż do powstania I-Teamów, czyli zespołów muckrakerów. Wskazano liczne przykłady najbardziej znanych tego typu przedsięwzięć zarówno w Ameryce Północnej, jak i w Europie. Działania zachodnich mediów porównano z doświadczeniami polskich redakcji, w których taka formuła współpracy funkcjonuje od pierwszej połowy lat 90. XX wieku. Omówione zostały również przypadki ponadnarodowych śledztw dziennikarskich z ostatnich dwóch dekad. Stanowią one najnowszą formułę kooperacji, aktywizującą w dochodzeniach o najszerszym zasięgu nawet ponad stu reporterów.

https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.1.10
PDF

Bibliografia

About the ICIJ (2012), The International Consortium of Investigative Journalism, 13.02.2012, http://www.icij.org, 23.04.2012.

Adamczyk W. (2006), Ujawnianie korupcji i nadużyć władzy w działalności amerykańskich muckrakerów, w: Dziennikarstwo śledcze. Teoria i praktyka w Polsce, Europie i Stanach Zjednoczonych, red. M. Palczewski, M. Worsowicz, WSHE, Łódź.

Adamczyk W. (2007a), W poszukiwaniu tożsamości Deep Throat – ochrona informatorów dziennikarskich śledztw na przykładzie afery Watergate, „Media–Kultura–Społeczeństwo”, WSHE, Łódź.

Adamczyk W. (2007b), Skuteczność dziennikarskich śledztw prowadzonych metodą „undercover” (na przykładzie operacji „Bar Mirage”), w: Media dawne i współczesne, t. 2, red. B. Kosmanowa, Poznań.

Adamczyk W. (2008), Amerykańskie archetypy dziennikarstwa śledczego, Poznań.

Adamczyk W. (2010), Rzecz o kontynuacji: amerykańskie wzorce investigative reporting w praktyce polskich reporterów śledczych, w: News i dziennikarstwo śledcze wobec wyzwań XXI wieku, red. M. Palczewski, M. Worsowicz, Łódź.

Adamczyk W. (2013), „Gatemania” jako przykład tabloidyzacji śledztw dziennikarskich, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 1.

Adamczyk W. (2014), Dziennikarstwo śledcze w formule non profit: ryzykowny eksperyment czy naturalna alternatywa?, „Przegląd Politologiczny”, nr 2.

Adler J., Hill D. (2008), Doomed by Cartoon: How Cartoonist Thomas Nast and the New York Times Brought Down Boss Tweed and His Ring of Thieves, Morgan James Publishing.

Alfter B. (2011), News – Latvian brides story quoted across Europe (and beyond), 7.02.2011, http://www.journalismfund.eu, 6.01.2016.

Alfter B. (2011a), The Challenge of Cross-Border Reporting in Europe, „Nieman Reports” vol. 65, nr 1, Spring.

Anderson D., Benjaminson P. (1976), Investigative Reporting, Indiana University Press.

Aucoin J. L. (2002), Investigative Journalism, w: American Journalism: History, Principles, Practices, red. W. D. Sloan, L. M. Parcell, McFarland.

Aucoin J. L. (2007), The Evolution of American Investigative Journalism, University of Missouri Press.

Baggi G. R. (2011), Nonprofit Investigative Journalism in Europe: Motives, Organisations and Practices, Hamburg, December.

Bartlett R. (2010), ‘Europe is getting closer and so its journalists should too’: Reflections on collaborative journalism, 19.10.2010, http://www.journalism.co.uk, 5.01.2016.

Baylen J. O. (2004), Stead, William Thomas (1849–1912), Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, online edition, Sept 2010, http://www.oxforddnb.com/view/article/36258, 5.01.2016.

Bernstein C., Woodward B. (2014), Wszyscy ludzie prezydenta, Warszawa.

Biel B. (2013), Reporterzy śledczy to dziennikarskie służby specjalne, „Press”, 23.02.2013, http://www.press.pl, 1.03.2013.

Biography Barlett and Steele, Nieman Watchdog, http://www.niemanwatchdog.org.

Bornstein S. E. (1988), The Greenpeace Affair and the Pecularities of French Politics, w: The Politics of Scandal. Power and Process in Liberal Democracies, red. A. S. Markovits, M. Silverstein, New York–London.

Carson A. (2013), The History of Investigative Journalism in Australia, „Journalism Research and Investigation in a Digital World”, Oxford University Press.

Chalaby J. K. (2004), Scandal and the Rise of Investigative Reporting in France, „American Behavioral Scientist”, vol. 47, nr 9, May.

Crowding the Poor Appalling Pictures of Tenement – House Life (1871), „The New York Times” 2.07.1871.

Dubouloz C. (2013), Shoe Leather And Paywalls: A New Website Shakes French Politics, And Turns A Profit, Le Temps/Worldcrunch, 3.04.2013, http://www.worldcrunch.com, 7.01.2016.

Ellsberg D. (2002), Secrets: A Memoir of Vietnam and The Pentagon Papers, Penguin Books.

Evicted and Abandoned, The International Consortium of Investigative Journalists, 16.04.2015, http://www.icij.org, 3.12.2015.

Forbes D. (2005), A Watchdog’s guide to investigative reporting. A simple introduction to principles and practice in investigative reporting, Konrad Adenauer Stiftung, Johannesburg.

Francke W.T. (1988), Team Investigation in the 19th Century: Sunday Sacrifices by the Reporting Corps., Paper presented at the Annual Meeting of the Association for Education in Journalism and Mass Communication (71st, Portland, OR, July 2–5, 1988).

Gannett Wisconsin papers build investigative reporting team, „USA Daily Herald”, 17.03.2012, http://www.wusadailyherald.com, 5.01.2016.

Golka B. (1996), Stany Zjednoczone, w: J. Adamowski, B. Golka, E. Stasiak-Jazukiewicz, Wybrane zagraniczne systemy informacji masowej, t. 1, Warszawa.

Grey S. (2000), Tackling Fraud and Mismanagment in the European Union, Center for European Union Reform, Working Paper, London.

Halloran F. D. (2013), Thomas Nast: The Father of Modern Political Cartoons, University of North Carolina Press.

Hench J. B. (red.) (1991), Three Hundred Years of the American Newspapers, American Antiquarian Society, Worcester.

Houston B. (2010), The Future of Investigative Journalism, Knight Chair in Investigative & Enterprise Reporting, Dædalus, Spring.

Hudson M. (2015), Making partnership work: How a team of 50+ international reporters investigated and exposed the World Bank, Poynter Institute, 24.06.2015, http://www.poynter.org, 15.06.2015.

Hunter M. L., Hauson N., Sabbagh R., Sengers L., Sullivan D., Svith F. T., Thordsen P. (2009), Story-Based Inquiry: A manual for investigative journalists, Unesco.

Hunter M. L., van Wassenhove L. N. (2010), Disruptive News Technologies: Stakeholder Media and the Future of Watchdog Journalism Business Models, „Faculty&Research. Working Paper” INSEAD The Business School.

Investigative Reporting Prize (2015), Shorenstein Center on Media, Politics and Public Policy, Harvard Kennedy School, http://www.shorensteincenter.org, 5.01.2016.

Jablonka I. (2015), Journaliste pour l’historie. A propos de: Edwy Plenel, La Troisiéme Équipe. Souvenirs de l’affaire Greenpeace, Don Quichotte, 18 septembre 2015, http://www.laviedesidees.fr, 7.01.2016.

Jack Anderson, Spartacus Educational, http://www.spartacus-educational.com.

Kaplan D. E. (2013), Global Investigative Journalism. Strategies for Support. A Report to the Center for International Media Assistance, 2nd edition, Washington.

Kaplan D. E. (2014), Yanukovychleaks Update: „The Project Is Becoming Bigger”, Global Investigative Journalism Network, 27.02.2014, http://www.gijn.org, 11.05.2014.

Kleinfield N. R. (2001), 150th Anniversary: 1851–2001; Investigative Reporting Was Young Them, „The New York Times”, 14.11.2001.

Knightley P. (1997), A battle won late, „The Independent”, 25.08.1997.

Kowalczyk M. (2013), Coś nowego, „Press”, czerwiec.

Kovach B., Rosentiel T. (2001), The Elements of Journalism, Atlantic Book, London.

Kumar P. (2009), Goodbay Without Leaving, „American Journalism Review”, August/September.

Léchenet A. (2015), Dziennikarstwo danych: ponad granicami państw, European Journalism Observatory, 4.03.2015, http://pl.ejo-online.eu, 10.03.2015.

Léchenet A. (2015a), Global Database Investigations: The Role of the computer-assisted reporter, Reuters Institute For the Study of Journalism.

Makarenko V. (2013), Europa: Changing the Way Europe is Reported, Reuters Institute for the Study of Journalism, University of Oxford.

Middle East: Star Up Investigative Reporting Teams at Major News Outlets (2012), International Center for Journalists Knight International Journalism, http://wwww.icfj.org, 5.01.2016.

Moore J. E. (2013), „Ours Has Been No Pleasing Task”: Sensationalism in Frank Leslie’s Campaign against Swill Milk, w: Sensationalism: Murder, Mayhem, Mudslinging, Scandals, and Disasters in 19th-Century Reporting, red. D. B. Sachsman, D. W. Bulla, Transaction Publishers.

Mott F. L. (1950), American Journalism: A History of Newspapers in the US through 260 Years, 1690 to 1950, Macmillan, New York.

Myers S. (2011), New Haven Register establishes first investigative reporting team in 20 years, Poynter Institute, 28.11.2011, http://www.poynter.org, 6.01.2016.

New Haven Register newsroom reorganization focuses on in-depth, investigative and digital, „New Haven Register”, 28.11.2011.

O’Donovan C. (2013), Intercontinental collaboration: How 86 journalists in 46 countries can work on a single investigation, Nieman Reports, 3.04.2013, http://www.niemanlab.org, 5.06.2013.

Oliver L. (2010), New AP regional investigative teams will boost CAR and data journalism, „Editor&Publisher”, 6.04.2010.

O’Reilly D. (1997), Barlett And Steele Moving On The Reporters, Whose Work At The Inquirer Has Won Two Pulitzers, Are Joining Time Warner, Philly.com, 1.02.1997, http://articles.philly.com, 12.11.2015.

Oreskes M. (2010), Memo to Associated Press employees, w: J. Romenesko, AP creates four regional investigative reporting teams, The Poynter Institute, 5.04.2010, http://www.poynter.org, 10.05.2010.

Parmentier R. (2015), Celebrated French Rainbow Warrior investigation echoes Watergate, „Pacific Journalism Review”, vol. 21, Issue 2 (Oct).

Plenel Edwy (1952–), Encyclopedia Universalis France, http://www.universalis.fr, 7.01.2016.

Postman N. (2002), Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show-businessu, Warszawa.

Potter D. (2009), Endangered I-Teams, „American Journalism Review”, April/May.

Protess D. L., Lomax Cook F., Doppelt J. C., Ettema J. S., Gordon M. T., Leff D. R., Miller P. (1991), The Journalism of Outrage. Investigative Reporting and Agenda Building in America, New York–London.

Pulitzer Prizes (1925), http://www.pulitzer.org, 10.01.2016.

Pulitzer Prizes (1973), http://www.pulitzer.org, 10.01.2016.

Rowe S. (2011), Partners of Necessity: The Case for Collaboration in Local Investigative Reporting, Joan Shorenstein Center on the Press, Politics and Public Policy, Discussion Paper Series, June, D-62.

Rudenstine D. (1998), The Day the Presses Stopped: A History of the Pentagon Papers Case, University of California Press.

Rutkowska E. (2015), Wystartował serwis Sylwestra Latkowskiego – Kulisy24, „Press”, 19.06.2015, http://www.press.pl, 21.06.2015.

Sheehan N., Smith H., Kenworthy E. W., Butterfield F. (1971), The Pentagon Papers as Published by The New York Times, Bantam Books.

Smit M., Alfter B., Cabra M., Cumiskey A., Debruyne I., Garcia Rey M., Njotea R., Ude A. (2012), Deterrence of fraud with EU funds through investigative journalism in EU-27, Directorate General for Internal Policies, Policy Department D: Budgetary Affairs, EU, Brussels, 13.09.2012.

Smith Z. N., Zekman P. (1979), The Mirage, New York–Toronto.

Sommerville J. C. (1996), The News Revolution in England: Cultural Dynamics of Daily Information, Oxford University Press, New York.

Spark D. (2003), Investigative Reporting: A study in technique, Focal Press.

Stead W. T. (1885), The Maiden Tribute of Modern Babylon: the Report of our Secret Commission, „The Pall Mall Gazette”, 6–8.07.1885, www.attackingthedevil.co.uk/pmg/tribute/mt1.php, 7.03.2011.

Sterling C. H. (2009), Encyclopedia of Journalism, Sage Publications.

Streimatter R. (1997), Mightier than the Sword. How the News Media Have Shaped American History, Western Press.

Strupp J. (2009), Watchdog Still Awake?, „Editor&Publisher”.

Thalidomide scandal: 60-year timeline, „The Guardian”, 1.09.2012, http://www.theguardian.com, 7.01.2016.

The Investigative Reporting Team, „Die Stern”, http://www.stern.de, 4.01.2016.

The secrets of Israel’s nuclear arsenal revealed, „The Sunday Times”, 5.10.1986, http://www.thesundaytimes.co.uk, 7.01.2016.

Thompson J. B. (2000), Political scandal. Power and Visibility in the Media Age, Polity Press.

Tompkins A. (2011), What 2011 holds for investigative reporting, The Poynter Institute, 3.01.2011, http://www.poynter.org, 12.06.2011.

Waisbord S. R. (2001), Why Democracy Needs Investigative Journalism, „Global Issues. An Electronic Journal of the U.S. Department of State”, April, vol. 6, nr 1, „Media&Ethics”.

Waisbord S. R. (2013), Watchdog Journalism in South America: News, Accountability, and Democracy, Columbia University Press.

Walton M. (2010), Investigative Shortfall, „American Journalism Review” September.

Westerfield H. B. (1975), What Use Are Three Versions of the Pentagon Papers?, „The American Political Science Review”, vol. 69, nr 2, June.

Wilson R. (2012), British journalism’s greatest ever scoops: Thalidomide (The Sunday Times, 1972), „Press Gazzette”, 12.10.2012, http://www.pressgazette.co.uk, 7.01.2016.