Poland’s internal security as exemplified by the tasks and activities of the Internal Security Agency in the period 2007–2015
PDF (English)

Słowa kluczowe

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
służby specjalne
bezpieczeństwo państwa
bezpieczeństwo wewnętrzne

Jak cytować

Rosicki, R. (2016). Poland’s internal security as exemplified by the tasks and activities of the Internal Security Agency in the period 2007–2015. Przegląd Politologiczny, (1), 165–176. https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.1.11

Abstrakt

Przedmiotem analizy w tekście jest bezpieczeństwo wewnętrzne Polski, które prezentowane jest przez pryzmat zadań i działań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), tj. jednej z polskich służb specjalnych. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego powstała jako służba kontrwywiadowcza, jednakowoż zakres jej zadań sytuuje ją w ramach wywiadu kryminalnego, co należy uznać za mało efektywne w związku ze zwalczaniem przestępstw skierowanych przeciwko państwu. Analiza problematyki bezpieczeństwa państwa w kontekście działalności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego została uściślona w tekście przez następujące pytania badawcze: (1) W jakim zakresie ustawowy zakres zadań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wpływa na niską efektywność zwalczania przestępstw skierowanych przeciwko bezpieczeństwu państwa? (2) W jakim zakresie patologie strukturalne w ramach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wpływają na niską efektywność zwalczania przestępstw skierowanych przeciwko bezpieczeństwu państwa? W pracy dokonano szerszej analizy trzech głównych zagadnień: (1) zadań ustawowych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ujętych w regulacjach de lege lata i de lege ferenda), (2) dysfunkcjonalności działalności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w związku z zakresem zadań ustawowych i (3) patologii strukturalnej w związku z upolitycznieniem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.1.11
PDF (English)

Bibliografia

ABW może podsłuchiwać dziennikarzy [ISA is Probably Eavesdropping on Journalists] (2011), http://niezalezna.pl/3836-abw-moze-podsluchiwac-dziennikarzy, 2.10.2015.

ABW na dnie patologii! [ISA in the Depths of Pathology!] (2015), http://www.warszawskagazeta.pl/wydarzenia/item/2539-nasze-sledztwo-abw-na-dnie-patologii-czy-kierownictwo-agencji-oklamuje- opinie-publiczna, 2.10.2015.

Act on the Internal Security Agency and the Intelligence Agency of 24 May 2002 (Journal of Laws 2002, No. 74, item 676 as amended – consolidated text) [Abbreviation: Act of 2002].

Apanowicz J. (2002), Metodologia ogólna [General Methodology], Bernardinum, Gdynia.

Baert P. (1998), Social Theory in the Twentieth Century, Polity Press, New York.

Baert P., da Silva F. C. (2010), Social Theory in the Twentieth Century and Beyond, Polity Press, Cambridge.

Czy ktoś pobił wiceszefa ABW Jacka Mąkę? Interpelacja do ministra spraw wewnętrznych [Has Jacek Mąka, the Vice-President of ISA, Been Beaten Up? A Parliamentary Question to the Minister of the Interior] (2012), http://wpolityce.pl/polityka/130643-czy-ktos-pobil-wiceszefa-abw-jackamake-interpelacja-do-ministra-spraw-wewnetrznych, 2.10.2015.

Czytelnia u wujka [Reading Room at Uncle’s] (2015), “Wprost”, no. 12.

Decision of the Prime Minister of 16 February 2004 on the Terms and Conditions of Secondment of ISA Officers to Perform Tasks Outside the Agency (Journal of Laws 2004, No. 34, item 296), [Abbreviation: Decision of 16 February 2004].

Dlaczego Bondaryk odchodzi? [Why is Bondaryk Leaving?] (2013), “Gazety Polska” daily YouTube channel, https://www.youtube.com/watch?v=CSEEbVimpmc, 2.10.2015.

Draft Act on the Internal Security Agency Submitted for Consultation in 2013 (1.08.2013), [Abbreviation: Project of 2013].

Dużo hałasu o nic? Prokuratura nie znalazła rosyjskiego tropu w aferze podsłuchowej [Much Ado About Nothing? The Prosecution Has Not Found Any Russian Links in the Wire-tapping Scandal], http://www.tvn24.pl/duzohalasuonicprokuraturanieznalazlarosyjskiegotropuwaferzepodsluchowej, 580404,s.html, 3.10.2015.

Garvin D. A. (1993), Building a Learning Organization, “Harvard Business Review”, no. 4.

Gmyz C. (2015), Inwazja miernot w służbach [Invasion of Lame Ducks in Special Services], “Do Rzeczy”, no. 41.

Gmyz C. (2008), Szef ABW i kłopoty jego brata [ISA’s Head and His Brother’s Problems], „Rzeczpospolita”, 28.01.2008.

Government Draft Act on the Internal Security Agency (Sejm Document no. 2295), [Abbreviation: Project of 2014].

Grochwski R. (2013), The Role of Special Services in a Democratic State Based on the Rule of Law, “Środkoweuropejskie Studia Polityczne”, no. 4.

Historia szefa ABW – Krzysztof Bondaryk i Donald Tusk [The Story of ISA’s Head – Krzysztof Bondaryk and Donald Tusk], A Polish Television Programme entitled “Special Mission” (2009), https://www.youtube.com/watch?v=TM1de6j80Ak, 2.10.2015.

Judgment of the Constitutional Tribunal of 30 July 2014, File no. K 23/11.

Kirwan C. (2013), Making Sense of Organizational Learning, Gower, Farnham.

Kowalewski M. (2015), Nowe służby ściągną VAT [New Special Services Will Collect VAT], „Wprost”, no. 45.

Latkowski S., Majewski M. (2015), Agencja (nie-) Bezpieczeństwa Wewnętrznego [Internal (In)Security Agency], „Wprost”, no. 6.

Małuch A. (2013), Gmyz wygrał z Bondarykiem, teraz chce pozwać właściciela „Rzeczpospolitej” [Gmyz Won with Bondaryk and Now Wants to Sue the Owner of “Rzeczpospolita” daily], http://www.press.pl/newsy/prasa/pokaz/43801,Gmyz-wygral-z-Bondarykiem_-teraz-chcepozwac-wlasciciela-Rzeczpospolitej, 2.10.2015.

Marek Falenta. Współpracownik służb [Marek Falenta. A Special Services Associate] (2015), “Wprost”, no. 12.

Merton R. K. (2002), Sociological Theory and Social Structure, PWN, Warsaw.

Merton R. K. (1936), The Unanticipated Consequences of Purposive Social Action, “American Sociological Review”, vol. 1, no. 6.

Minkina M. (2014), Art of Intelligence in Modern State, Bellona, Warsaw.

Miter P. (2015a), Czy kierownictwo Agencji okłamuje opinię publiczną? ABW na dnie patologii [Does ISA Management Mislead the Public Opinion? ISA in the Depths of Pathology], „Gazeta Warszawska”, 2–8.10.2015.

Miter P. (2015b), ABW do likwidacji. „Szemrane strony tajnej służby” [ISA Is to Undergo Liquidation. “The Dark Side of Special Services”], http://warszawskagazeta.pl/kraj/item/2388-abw-do-likwidacji- szemrane-strony-tajnej-sluzby, 10.10.2015.

Polowanie na najbogatszych Polaków. Szczegóły aktu oskarżenia w aferze taśmowej [The Hunt for the Richest Poles. Details of the Indictment in the Wire-tapping Scandal] (2015), http://www.tvn24. pl/szczegolyaferypodsluchowejpodsluchynajbogatszychpolakow,580149,s.html, 10.10.2015.

Rosicki R. (2013), Opinion on the Proposed Reform of the Secret Services in Poland – the Bill on the Internal Security Agency’s (2013), http://www.jdsupra.com/legalnews/opinion-on-the-proposedreform-of-the-se-49565/, 2.10.2015.

Rosicki R. (2014), The protection of Internal Security and Constitutional Order As Exemplified by the Tasks and Activity of the Internal Security Agency – a Critical Analysis of de lege lata and de lege ferenda Regulations, “Przegląd Politologiczny”, no. 3.

Rząd cię podsłuchuje [The Government is Eavesdropping On You] (2011), http://niezalezna.pl/12356-rzad-cie-podsluchuje, 2.10.2015.

Szczegółowe informacje dotyczące „Tarczy antykorupcyjnej” [Detailed Information on the “Anti-Corruption Shield”] (2015), https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/szczegoloweinformacje- dotyczace-tarczy-antykorupcyjnej.html, 2.10.2015.

Szef ABW i kłopoty jego brata [ISA’s Head and His Brother’s Problems] (2008), http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,4875203.html, 3.10.2015.

Ścios A. (2011), Podsłuchy w Kancelarii Prezydenta [Covert Listening Devices in the President’s Chancellery], http://m.niezalezna.pl/5647-podsluchy-w-kancelarii-prezydenta, 3.10.2015.

Tarcza antykorupcyjna, czyli wiele hałasu o nic [An Anti-Corruption Shield or Much Ado About Nothing] (2015), http://wyborcza.pl/1,76842,10241908, Tarcza_antykorupcyjna__czyli_wiele_ halasu_o_nic.html, 2.10.2015.

Wiceszef ABW odchodzi. A z nim ponad 400 innych oficerów [ISA’s Vice-President Has Resigned from His Post and Over 400 Officers Followed Suit] (2012), http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju, 3/wiceszef-abw-odchodzi-a-z-nim-ponad-400-innych-oficerow,278696.html, 5.10.2015.

Wronkowska S., Ziembiński Z. (1997), An Outline Theory of Law, Ars boni et aequi, Poznań.

Wykrywacz pluskiew [A Bug Detector] (2008), http://www.newsweek.pl/wykrywacz-pluskiew,5807,1,1.html, 2.10.2015.

Wywiad z prof. A. Zybertowiczem na temat K. Bondaryka [An Interview with Prof. A. Zybertowicz on K. Bondaryk] (2013), http://wpolityce.pl/polityka/147881-nasz-wywiad-prof-zybertowicz-obondaryku- tusk-pozbyl-sie-go-w-momencie-gdy-udalo-mu-sie-uzyskac-kontr-haki-i-wytworzona-zostala-sytuacja-pewnej-rownowagi, 2.10.2015.