Istota i główne modele power-sharing w kontekście wieloetniczności. Zarys problematyki
PDF

Słowa kluczowe

power-sharing
konfesjonalizm
model Lewisa
konsocjonalizm
centrypetalizm

Jak cytować

Trzciński, K. (2016). Istota i główne modele power-sharing w kontekście wieloetniczności. Zarys problematyki. Przegląd Politologiczny, (3), 27–40. https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.3.2

Abstrakt

Artykuł traktuje w zarysie o istocie i głównych modelach power-sharing. Choć powersharing może być pojmowane w sposób bardzo szeroki, tematyka tego artykułu dotyczy jego wąskiego rozumienia. Odnosi się ono do fenomenu dzielenia się władzą państwową przez różne segmenty (np. grupy etniczne lub wspólnoty religijne) społeczeństw pluralnych (podzielonych, sfragmentaryzowanych), w tym zwłaszcza wieloetnicznych i/lub wieloreligijnych. Głównym celem artykułu jest wyjaśnienie treści power-sharing we wskazanym wąskim rozumieniu i wytłumaczenie w zarysie jego głównych modeli (konfesjonalizm, model Lewisa, konsocjonalizm, centrypetalizm).

https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.3.2
PDF

Bibliografia

Berman E. (2009), Radical, Religious, and Violent: The New Economics of Terrorism, The MIT Press, Cambridge MA.

Collins English Dictionary,

http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/power-sharing, 20.04.2016.

Della Porta D. (2013), Can Democracy Be Saved? Participation, Deliberation and Social Movements, Polity Press, Cambridge.

DeWitt M. R. (2000), Beyond Equilibrium Theory: Theories of Social Action and Social Change Applied to a Study of Power Sharing in Transition, University Press of America, Lanham MD.

Elazar D. J. (1995), Federalism, w: The Encyclopedia of Democracy, vol. 2, red. S. M. Lipset, Routledge, London.

Harb I. (2006), Lebanon’s Confessionalism: Problems and Prospects, United States Institute of Peace, http://www.usip.org/publications/lebanons-confessionalism-problems-and-prospects, 21.04.2016.

Horowitz D. L. (1985), Ethnic Groups in Conflict, University of California Press, Berkeley CA.

Horowitz D. L. (2003), Electoral Systems and Their Goals: A Primer for Decision-Makers, „Journal of Democracy”, vol. 14, nr 4.

Horowitz D. L. (2014), Ethnic Power Sharing: Three Big Problems „Journal of Democracy”, vol. 25, nr 2.

Keating E. (1998), Power Sharing: Language, Rank, Gender, and Social Space in Pohnpei, Micronesia, Oxford University Press, Oxford.

Kittilson M. C., Schwindt-Bayer L. (2010), Engaging Citizens: The Role of Power-Sharing Institutions, „The Journal of Politics”, vol. 72, nr 4.

Lewis W. A. (1965a), Beyond African Dictatorship: The Crisis of the One-Party State, „Encounter”, vol. 25, nr 2.

Lewis W. A. (1965b), Politics in West Africa, George Allen & Unwin, London; Oxford University Press, New York.

Lijphart A. (1968), The Politics of Accommodation: Pluralism and Democracy in the Netherlands, University of California Press, Berkeley CA.

Lijphart A. (1980), Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration, Yale University Press, New Haven CT.

Lijphart A. (1995), Multiethnic Democracy, w: The Encyclopedia of Democracy, vol. 3, red. S. M. Lipset, Routledge, London.

Lijphart A. (2008), Thinking about Democracy: Power Sharing and Majority Rule in Theory and Practice, Routledge, London.

Macmillan Dictionary, http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/power-sharing, 20.04.2016.

The New Oxford Dictionary of English (2001), red. J. Pearsall, Oxford University Press, Oxford.

Noel S. (2005), Introduction, w: From Power Sharing to Democracy: Post-conflict Institutions in Ethnically Divided Societies, red. idem, McGill-Queen’s University Press, Montreal.

O’Leary B. (2005), Debating Consociational Politics: Normative and Explanatory Arguments, w: From Power Sharing to Democracy: Post-conflict Institutions in Ethnically Divided Societies, red. idem, McGill-Queen’s University Press, Montreal.

Parry G. (1995), Types of Democracy, w: The Encyclopedia of Democracy, vol. 4, red. S. M. Lipset, Routledge, London.

Reilly B. (2011), Centripetalism, w: Routledge Handbook of Ethnic Conflict, red. K. Cordell, S. Wolff, Routledge, London.

Rustad S. A. (2008), Power-sharing and Conflict in Nigeria: Power-sharing Agreements, Negotiations and Peace Processes, „CSCW Papers”, Center for the Study of Civil War, International Peace Research Institute in Oslo, http://file.prio.no/Publication_files/Prio/Rustad%20%282008%29%20Power-sharing%20and%20Conflict%20in%20Nigeria%20%28CSCW%20Paper%29.pdf, 8.05.2016.

Saurugger S. (2016), Consociationalism, w: Encyclopaedia Britannica, http://www.britannica.com/topic/consociationalism, 25.04.2016.

Sir Arthur Lewis – Biographical (2014), Nobelprize.org, Nobel Media AB, http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1979/lewis-autobio.html, 20.04.2016.

Sisk T. D. (1996), Power Sharing and International Mediation in Ethnic Conflicts, Carnegie Commission on Preventing Deadly Conflicts, United States Institute of Peace, Washington DC.

Słownik Politologii (2008), tłum. M. Kornobis, P. Kornobis, K. Wolański, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Trzciński K. (2013), Demokratyzacja w Afryce Subsaharyjskiej. Perspektywa zachodnioafrykańskiej myśli politycznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.

Trzciński K. (2015), Centrypetalizm – integrujący system polityczny dla państw wieloetnicznych. Zarys teorii empirycznej, „Studia Polityczne”, t. 39, nr 3.

Wilford R. (2003), Power-sharing, w: The Concise Oxford Dictionary of Politics, red. I. McLean, A. McMillan, Oxford University Press, Oxford.

Wolff S. (2010), Consociationalism, Power Sharing, and Politics at the Center, w: The International Studies Encyclopedia, vol. 2, red. R. A. Denemark, Wiley-Blackwell, Malden MA.

Zdeb A. (2014), Odbudowa dysfunkcyjnych państw podzielonych. O aktualności konsocjonalizmu, w: Państwa dysfunkcyjne i międzynarodowe wysiłki zmierzające do ich naprawy, red. R. Kłosowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.