Pressto.

Nagłowek strony

Nr 3 (2016)

Spis treści

Spis treści PDF
  1-6

Artykuły

Udział Polski w operacjach wojskowych Unii Europejskiej w Afryce PDF
Beata Przybylska-Maszner 7-26
Istota i główne modele power-sharing w kontekście wieloetniczności. Zarys problematyki PDF
Krzysztof Trzciński 27-40
Kryzys imigracyjny w UE i sposoby jego rozwiązania PDF
Anita Adamczyk 41-66
Migracja wewnętrzna w UE oraz EOG a problem nielegalnego rynku pracy. Analiza sytuacji imigrantów z Polski zamieszkujących okręg Hordaland PDF
Wojciech Nowak, Dominika Narożna, Cornelius Cappelen 67-78
Polityka wsparcia rodziny czy stymulowanie wzrostu demograficznego w Programie Rodzina 500 plus PDF
Damian Puślecki 79-92
Strategie „komunizacji” przeciwnika politycznego. Obraz środowiska Unii Wolności w dyskursie polskiej prawicy PDF
Artur Lipiński 93-108
Rola i funkcje wyborów w systemach niedemokratycznych PDF
Marek Żyromski 109-116
Potencjał protestów motywowanych ekonomicznie – przypadek współczesnej Federacji Rosyjskiej PDF
Natalia Kusa 117-130
Kolonializm – Dekolonizacja – Postkolonializm. Rozważania o istocie i periodyzacji PDF
Witold Mazurczak 131-144
Nastroje prawicowo-ekstremistyczne społeczeństwa niemieckiego PDF
Izabela Janicka 145-158
Rada Polityki Pieniężnej jako szczególny organ państwa PDF
Ireneusz Kraś 159-170
Polityka przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w przemyśle stoczniowym w Polsce po 1989 roku PDF
Małgorzata Kamola-Cieślik 171-186
Security of the Baltic States: Effectiveness of the EU Common Security and Defence Policy and Influence of the Ukrainian Crisis PDF (English)
Marianna Gladysh 187-198
Political science in the Federal Republic of Germany – featured examples PDF (English)
Agnieszka Bielawska, Janusz Wiśniewski 199-226

Wydarzenia/informacje

Komunikat z posiedzenia Kapituły Ogólnopolskiego Konkursu im. Czesława Mojsiewicza PDF
  227-228
Noty o autorach PDF
  229-232


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo