Strategie „komunizacji” przeciwnika politycznego. Obraz środowiska Unii Wolności w dyskursie polskiej prawicy
PDF

Słowa kluczowe

konstruowanie wroga politycznego
partie polityczne
Unia Wolności
dyskurs

Jak cytować

Lipiński, A. (2016). Strategie „komunizacji” przeciwnika politycznego. Obraz środowiska Unii Wolności w dyskursie polskiej prawicy. Przegląd Politologiczny, (3), 93–108. https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.3.6

Abstrakt

Unia Wolności, mimo swojej wieloletniej nieobecności na scenie politycznej, nadal wykorzystywana bywa jako dyskursywna figura służąca polaryzacji debaty publicznej i polityki partyjnej oraz dyskredytowaniu oponentów politycznych. Celem niniejszego tekstu jest ukazanie genealogii oraz analiza specyficznych treści budujących strategię delegitymizacji przy użyciu figury Unii Wolności. Zadanie to realizowane będzie poprzez analizę szczegółowych strategii budowania wizerunku środowiska UW i jej poprzedniczek: Ruchu Obywatelskiego Akcji Demokratycznej oraz Unii Demokratycznej podejmowanych przez ugrupowania prawicowe.

https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.3.6
PDF

Bibliografia

Bączek P. (1994), Oszustwo stulecia, „Najwyższy Czas” 5 lutego, nr 6.

Bogucka T. (1997), Na dwoje Akcja wróżyła, „Gazeta Wyborcza” 8–9 marca, nr 57.

Chimiak K. (2010), ROAD. Polityka czasu przełomu. Ruch Obywatelski-Akcja Demokratyczna, Fundacja Lorga, Płock 2010

Chrzanowski W. (1997), Pół wieku polityki czyli rzecz o obronie czynnej, Ad Astra, Warszawa.

Chrzanowski W. (2000), Przemówienie na Zjeździe Założycielskim ZChN w dniu 28 X 1989 r., „Sprawa Polska”, nr 3.

Chrzanowski W. (1999), Legenda okrągłego stołu – wywiad, „Życie” 11 maja, nr 108.

Dabert D. (2003), Mowa kontrolowana. Szkice o języku publicznym w Polsce po 1989 roku, Wydawnictwo „Bonami”, Poznań.

Dańko I., Michnik A. (1997), Tak było (w przybliżeniu), „Gazeta Wyborcza” 15 listopada, nr 215.

Deklaracja Porozumienia Centrum (1990), „Tygodnik Solidarność” 13 maja, nr 20.

Dobek-Ostrowska B. (2011), Polski system medialny na rozdrożu. Media w polityce, polityka w mediach, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Dobek-Ostrowska B. (2012), Italianization (or Mediterraneanization) of the Polish Media System? Reality and Perspective, w: Comparing Media Systems Beyond the Western World, red. D. C. Hallin, P. Mancini, Cambridge University Press, Cambridge.

Domosławski A. (1997), Przeciw „bolszewikom”. Z dziejów polskiej prawicy 1989–1997 (część 6 – ostatnia), „Gazeta Wyborcza” 16 września, nr 216.

Dunin K., Kraśko N. (2010), Nieprawica, czyli o tym czy możliwa jest w Polsce lewica, w: Cudze problemy. O ważności tego, co nieważne. Analiza dyskursu publicznego w Polsce, red. M. Czyżewski, K. Dunin, A. Piotrowski, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Eagleton T. (1991), Ideology. An introduction, Verso, London–New York.

E.S. (1998), Izolować lewicę, „Głos” 7 lipca, nr 127.

Echolette A. (2000), Komunistyczni bracia syjamscy, „Nasza Polska” 14 czerwca, nr 24.

Gargas A. (1993), Między nami, liderami, „Gazeta Polska” 30 listopada, nr 11.

Glapiński A. (1994), Jaka Polska? Między suwerennością a serwilizmem, „Tygodnik Solidarność” 29 grudnia, nr 48.

Glapiński A. (1996), Ukryta władza, „Gazeta Polska” 15 lutego, nr 6.

Grabowska M., Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku, Warszawa 2004.

Jackowski J. M. (1993), Bitwa o Polskę, Ad Astra, Warszawa.

Jakucki P. (1996), Faryzeusze, „Nasza Polska” 13 czerwca, nr 24.

Jakucki P. (1997), Rocznica zdrady, „Nasza Polska” 12 lutego, nr 7.

Jakucki P. (1997), Spadkobiercy PZPR, „Nasza Polska” 5 lutego, nr 6.

Jakucki P. (1999), Czerwoni demagodzy w ataku, „Nasza Polska” 12 maja, nr 19.

Jakucki P. (1999), Recydywiści z UW, „Nasza Polska” 27 grudnia, nr 43.

Kaczyński J. (1994), Nowa Polska czy jeszcze stara?, w: T. Torańska, My, Wydawnictwo „Most”, Warszawa.

Kaczyński J. (1994), Pierwsze przykazanie: Jednoczmy się, „Gazeta Polska” 24 marca, nr 12.

Kaczyński J. (1996), Tolerowana agentura – wywiad, „Nowe Państwo” 26 stycznia, nr 4.

Kaczyński J., Bichniewicz M., Rudnicki P. M. (1993), Czas na zmiany, Editions Spotkania, Warszawa.

Kaczyński J. (1989), Sojusz mądrych, „Tygodnik Solidarność” 15 grudnia, nr 28.

Kaczyński J. (2000), Trudno iść razem, „Życie” 30 maja, nr 125.

Kaczyński o przeszłości Dudy w Unii Wolności: To incydent, w: http://www.tvn24.pl/wiadomosci-zkraju, 3/duda-w-unii-wolnosci-kaczynski-on-tego-nie-ukrywal,524620.html, 12 maja 2016.

Kaim P. (1993), Przeszłość odkreślamy grubą linią, „Najwyższy Czas”, nr 44.

Kamińska-Szmaj I. (2001), Słowa na wolności. Język polityki po 1989 roku, Wydawnictwo Europa, Wrocław.

Kane J. (2004), The Politics of Moral Capital, Cambridge University Press, Cambridge.

Kern A. (1997), Krótka historia drużyny Lecha Wałęsy, „Tygodnik Solidarność” 18 kwietnia, nr 16.

Krzaklewski M. (1996), Możemy wygrać – wywiad, „Życie” 9–11 listopada, nr 36.

Krzaklewski M. (2000), Moja Solidarność – wywiad, „Tygodnik Solidarność”, nr 35.

Krzaklewski M., Łętowski M., Zaremba P. (1997), Czas na akcję, Tysol, Warszawa.

Kwiatek W. (1997), Fantomy demokracji, „Nasza Polska” 28 maja, nr 22.

Kwiatek W. P. (1997), Fantomy demokracji, „Nasza Polska” 28 maja, nr 22.

Kwieciński J. (1994), Nowa Lewica i komuniści, „Gazeta Polska” 10 lutego, nr 6.

Kwieciński J. (1999), Bez wybaczenia. O Unii Wolności, „Gazeta Polska” 27 stycznia, nr 3.

Lipiński A. (2007), Das Phanomen der Kommunisten nach dem Kommunismus – die rechte Konstruktion eines linken Feindes in Polen nach 1989, w: Die Destruktion des Dialogs. Zur innenpolitischen Instrumentalisierung negativer Fremd- und Feindbilder. Polen, Tschechien, Deutschland und die Niederlande im Vergleich, 1900–2005, Wydawnictwo Harrassowitz Verlag, Wiesbaden.

Lipiński A. (2009), Dyskursywne konstruowanie tożsamości prawicy w warunkach podziału postkomunistycznego, w: Współczesne partie polityczne. Wybrane problemy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń (współautorstwo z T. Godlewskim, M. Jastrzębskim, I. Kapsą, D. Karnowską).

Lipiński Z. (1996), Prawica nie tylko zjednoczona, „Myśl Polska” 11 sierpnia, nr 32.

Ławiński P. (1990), Podstawy programu przyspieszenia, „Gazeta Wyborcza” 25 czerwca, nr 145.

Macierewicz A. (1993), Gdy politykom brak odwagi, następne pokolenie płaci krwią, w: J. Kurski,

P. Semka, Lewy czerwcowy, Editions Spotkania, Warszawa. Michalkiewicz S. (1996), „Drugi etap” budowy demokracji, „Najwyższy Czas” 2 marca, nr 9.

Michalkiewicz S. (1997), Anatomia kryzysu, „Najwyższy Czas” 22 lutego, nr 8.

Michnik A. (1997), Czas na akcję, czas na reakcję, „Gazeta Wyborcza” 12 września, nr 213.

Niesiołowski S. (1990), Reguły gry, „Ład” 10 czerwca, nr 23.

Niesiołowski S. (1994), Polsce potrzeba silnej, tradycyjnej prawicy, „Rzeczpospolita” 12 grudnia, nr 288.

Niesiołowski S. (2000), Odpowiedzialność, „Tygodnik AWS” 11 czerwca, nr 24.

Nyzio A. (2014), Rządzić znaczy służyć? Historia Unii Demokratycznej (1991–1994), Wydawnictwo PiT, Kraków.

Olszewski J. (1993), Mamy plan kształtowania Polski XXI wieku - przemówienie wygłoszone podczas konferencji RdR w dniu 24 stycznia 1993 r., w: Ruch dla Rzeczypospolitej. Materiały programowe, Warszawa.

Olszewski J., Polak-Pałkiewicz E. (1997), Prosto w oczy, As Astra, Warszawa.

Oświadczenie ZChN (1991), „Gazeta Wyborcza” 15 marca, nr 63.

Pankowski K. (1997), Lewicowość – prawicowość: deklaracje polityczne Polaków 1990–1997, w: Prognozy i wybory. Polska demokracja ’95, red. L. Kolarska-Bobińska, R. Markowski, Warszawa.

Panków I. (1998), Podziały w obozie solidarnościowym. Pluralizm polityczny a polityczna tożsamość, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.

Pańków I. (1997), Narodziny posierpniowego pluralizmu: spór „elitystów” z „pluralistami”, w: Zbiorowi aktorzy polskiej polityki, red. J. Wasilewski, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.

Parys J. (1994), Prawica, Kościół, Solidarność, „Najwyższy Czas”, nr 29.

Parys J. (1994b), Przebudzenie „Solidarności” – wywiad, „Gazeta Polska” 12 maja, nr 19.

Paszkiewicz K. A. (2000), Unia Demokratyczna, w: Partie i koalicje polityczne III Rzeczypospolitej, red. taż, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Pawłowski J., Węgiełek J. (1990), Droga donikąd, „Tygodnik Solidarność” 5 stycznia, nr 1.

Romaszewski Z. (1996), Dlaczego byliśmy w KOR?, „Gazeta Polska” 11 lipca, nr 28.

Sakiewicz T. (1995), Różne oblicza Balcerowicza, „Gazeta Polska” 4 maja, nr 18.

Sergiejczyk P. (1998), Unia „patriotów”, „Nasza Polska” 16 września, nr 38.

Siergiejczyk P. (1996), „Solidarność” dla Polski, „Myśl Polska” 1 września, nr 31.

Siergiejczyk P. (1996), Socjal-liberałowie u władzy, „Myśl Polska” 14 stycznia, nr 2.

Siergiejczyk P. (1997), Blisko, coraz bliżej..., „Nasza Polska” 16 lipca, nr 29.

Siergiejczyk P. (1997), W stronę historycznego sojuszu?, „Myśl Polska” 8 czerwca, nr 23.

Sprawozdanie stenograficzne z 18 posiedzenia Sejmu w dniu 11 maja 2016 r., http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter8.nsf/0/B302B3DF054A54DBC1257FB0005DF994/%24File/18_a_ksiazka.pdf, 15 maja 2016.

Szemplińska E. (1992), Lewa ręka, „Wprost” 23 sierpnia, nr 34.

Szulc A., Krzymowski M. (2015), Duda gracz, „Newsweek” 16–22 marca, nr 12.

Śpiewak P. (2000), Wojna na górze, „Przegląd Polityczny”, nr 46/47.

Trzy pytania do Ryszarda Bendera (1991), „Ład” 20 września, nr 38.

W.K. (1999), Chcą uczcić okrągły stół, „Głos” 4 marca, nr 44,

Wałęsa L. (1990a), Prezydentem nie chcę zostać... będę musiał zostać – wywiad, „Gazeta Wyborcza” 20 czerwca, nr 141.

Wałęsa L. (1990b), „Solidarność” – drzewo nadziei, „Rzeczpospolita” 3 listopada, nr 204.

Wawrzynowski R. (1997), Siedem grzechów głównych. Od SLD do UW, „Głos” 9 grudnia, nr 162.

Wierzbicki P. (1990), Maska i frak, „Tygodnik Solidarność” 12 stycznia, nr 2.

Wierzbicki P. (1993), Dlaczego komuniści wygrali?, „Gazeta Polska” 23 stycznia, nr 32.

Wierzbicki P. (1995), Partia rządząca, „Gazeta Polska” 13 kwietnia, nr 15.

Wincławska M. (2010), Unia Wolności. Partia polityczna w okresie transformacji, Scholar, Warszawa.

Wrzodak Z. (1997), Różowe hieny, „Myśl Polska” 29 czerwca, nr 24.

Załuska W. (1994), Gra skrzydłami, „Gazeta Wyborcza” 7 lutego, nr 31.

Zaremba P. (1997), Szukając sposobu na Unię, „Nowe Państwo” 22 maja, nr 21.

Zawisza A. (1996), Dlaczego warto być antykomunistą?, „Myśl Polska” 31 marca, nr 13.

Zawisza A. (1996), Przypadek Unii Wolności, „Myśl Polska” 4 lutego, nr 5.

Zdort M., Reszka P. (1996), Otwarta lista „Solidarności”, „Rzeczpospolita” 12 czerwca, nr 135.