Rola i funkcje wyborów w systemach niedemokratycznych
PDF

Słowa kluczowe

wybory
system polityczny
demokracja

Jak cytować

Żyromski, M. (2016). Rola i funkcje wyborów w systemach niedemokratycznych. Przegląd Politologiczny, (3), 109–116. https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.3.7

Abstrakt

Wybory stanowią najważniejszą procedurę ustroju demokracji parlamentarnej. Pomimo długiego ich stosowaniu, ciągle jeszcze pojawiają się trudności. W najnowszych wyborach parlamentarnych w Polsce, których pierwszą rocznicę właśnie obchodzimy, aż co szósty głos został zmarnowany – czyli oddany na partię, która nie dostała się do parlamentu. Tym niemniej wybory funkcjonowały również i w systemach politycznych, które z demokracją nie miały zbyt wiele wspólnego. W Związku Radzieckim wybory były prawdziwym świętem, choć ich wynik był z góry przesądzony. Dlatego też wybory pełniły w systemach niedemokratycznych zupełnie inne funkcje niż w ustroju demokracji parlamentarnej. Zadaniem wyborów była mobilizacja społeczeństwa, wykazanie sprawności aparatu a nawet kwestie czysto administracyjne – jak meldunek i zamieszkanie w określonym miejscu.

https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.3.7
PDF

Bibliografia

Beetham D. (1991), The Legitimation of Power, MacMillan, London.

Fitzpatrick S. (2012), Życie codzienne pod rządami Stalina. Rosja radziecka w latach trzydziestych XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków (first edition Oxford University Press 1999).

Gronov J. (2003), Caviar with Champagne. Common Luxury and the Ideas of the Good Life in Stalin’s Russia, Berg, Oxford.

Jessen R., Hedwig R. (2011), Non-Competitive Elections in 20th Century Dictatorships: Some Questions and General Considerations, w: Voting for Hitler and Stalin. Elections Under 20th Century Dictatorships, red. R. Jessen, R. Hedwig, Campus Verlag, Frankfurt am Main, s. 9–36.

Kershaw I. (2009), Mit Hitlera. Wizerunek a rzeczywistość w III Rzeszy, Replika, Zakrzewo (English edition Clarendon Press, Oxford 1987).

Khlevniuk O. V. (2016), Stalin. Nowa biografia, Znak Horyzont, Kraków (first edition Yale University Press 2015).

Merl S. (2011), Elections in the Soviet Union, 1937–1989: A View into a Paternalistic World from Below, w: Voting for Hitler and Stalin. Elections Under 20th Century Dictatorships, red. R. Jessen, R. Hedwig, Campus Verlag, Frankfurt am Main, s. 276–308.

Overy R. (2009), Dyktatorzy. Hitler i Stalin, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław (first edition 2004).

Russell B. (1960), Power. A new social analysis, London.

Smith M. B. (2011), Popular Sovereignty and Constitutional Rights in the USSR’s Supreme Soviet Elections of February 1946, w: Voting for Hitler and Stalin. Elections Under 20th Century Dictatorships, red. R. Jessen, R. Hedwig, Campus Verlag, Frankfurt am Main, s. 59–80.

Zmierczak M. (2006), Ideologie totalitarne: faszyzm i narodowy socjalizm, w: Totalitaryzm a zachodnia tradycja, red. M. Kuniński, Ośrodek Myśli Politycznej i Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 160–188.

Żyromski M. (2004), Procedury wyborcze jako element legitymizacji władzy elity. Gaetano Mosca o fikcji wyborów parlamentarnych, w: Rola wyborów w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, red. S. Drobczyński, M. Żyromski, Poznań, s. 321–328.

Żyromski M. (2010), Demokracja ateńska jako demokracja dla elity, w: Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej w Polsce, red. M. Marczewska-Rytko, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin, s. 17–23.

Żyromski M. (2015), Referenda i plebiscyty w systemach autorytarnych i totalitarnych, w: Ideologie, doktryny, ruchy społeczne i polityczne. Wybrane problemy, red. M. Marczewska-Rytko, W. Ziętara, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 461-474.