Distortions of electoral law in the elections to the Polish Sejm and Senate
PDF (English)

Słowa kluczowe

prawo wyborcze
deformacje
wybory do Sejmu i Senatu RP

Jak cytować

Stelmach, A. (2016). Distortions of electoral law in the elections to the Polish Sejm and Senate. Przegląd Politologiczny, (2), 19–32. https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.2.2

Abstrakt

W artykule przeprowadzono analizę ewolucji parlamentarnego prawa wyborczego w Polsce. Zastosowano metodę analizy systemowej, prawno-porównawczą oraz metody historyczne. Przeprowadzono także analizę statystyczną. Wskazano na czynniki związane z regulacjami prawa wyborczego, które powodują deformację woli obywateli. W szczególności przedstawiono polityczne skutki kolejnych zmian ordynacji wyborczych i ich polityczną konotację. Wykazano w jaki sposób zmiany w prawie wyborczym deformują wolę obywateli. Zbadano również realny poziom legitymizacji władzy ustawodawczej w Polsce przez obywateli.

https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.2.2
PDF (English)

Bibliografia

Ustawa z dnia 10 maja 1991 r. Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej [The Act of May 10, 1991, on elections to the Senate of the Republic of Poland], Journal of Laws 1994, no. 51, item 224.

Ustawa z dnia 28 czerwca 1991 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej [The Act of June 28, 1991, on elections to the Sejm of the Republic of Poland], Journal of Laws 1991, no. 59, item 252.

Ustawa z dnia 28 maja 1993 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej [The Act of May 28, 1993, on elections to the Sejm of the Republic of Poland], Journal of Laws 1993, no. 45, item 205.

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej [The Act of April 12, 2001, on elections to the Sejm of the Republic of Poland and Senate of the Republic of Poland], Journal of Laws 2001, no. 46, item 499.

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy [The Act of January 5, 2011, Electoral Code], Journal of Laws 2011, no. 21, item 112.

Michalak B. (2004), System wyborczy jako narzędzie manipulacji politycznej, in: Rola wyborów w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, eds. S. Drobczyński, M. Żyromski, Poznań.

Stelmach A. (1997), Zmiany prawa wyborczego w Polsce w okresie tranzycji systemowej, „Problemy Humanistyki”, no. 2.

Stelmach A. (2003), Electoral law and elections in Poland in relations to European standards, in: Sweden and Poland from a European Perspective. Some Aspects on the Integration Process, eds. Y. Choe, B. Hassler, S. Zyborowicz, Stockholm.

Stelmach A. (2010), Zmiany prawa wyborczego w Polsce a legitymizacja władzy, in: Prawo wyborcze i wybory. Doświadczenia dwudziestu lat procesów demokratyzacyjnych w Polsce, ed. A. Stelmach, Poznań.

Żukowski A. (1999), Systemy wyborcze. Wprowadzenie, Olsztyn.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.