Poland towards the migration crisis of 2015–2016
PDF (English)

Słowa kluczowe

kryzys migracyjny
uchodźcy
Unia Europejska
Polska
relokacja

Jak cytować

Potyrała, A. (2016). Poland towards the migration crisis of 2015–2016. Przegląd Politologiczny, (2), 75–88. https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.2.6

Abstrakt

Presja migracyjna, jakiej państwa członkowskie Unii Europejskiej doświadczają od początków 2015 r., skutkuje w pogłębiających się różnicach w podejściu do problemu imigrantów, dotyczących zwłaszcza tzw. systemu kwotowego uzgodnionego we wrześniu 2015 r. Niniejszy artykuł prezentuje stanowisko Polski wobec narastającego kryzysu, uzasadniające konieczność odejścia od nieograniczonego przyjmowania imigrantów, a także ukazuje podjętą przez Polskę aktywność polityczną i prawną.

https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.2.6
PDF (English)

Bibliografia

Annual Risk Analysis 2013 (2013), FRONTEX, Warsaw.

Apel o nieprzyjmowanie imigrantów (2016), “Radio Zet”, 14.01.2016, http://wiadomosci.radiozet.pl/Wiadomosci/Kraj/Uchodzcy-w-Polsce.-Kukiz-i-KORWiN-apeluja-o-nieprzyjmowanie-imigrantow- 00017207, 3.03.2016.

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A European Agenda on Migration (2015), COM(2015) 240 final, 13.05.2015, Brussels.

Convention relating to the Status of Refugees, Geneva 1951 (1991), Official Journal of the Republic of Poland, No. 119, Item 517.

Czachór Z. (2011), Prezydencja w Unii Europejskiej i jej priorytety. Analiza politologiczna, in: Priorytety prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, eds. Z. Czachór, T. Szymczyński, Poznań.

Directive 2011/95/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on standards for the qualification of third-country nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection, for a uniform status for refugees or for persons eligible for subsidiary protection, and for the content of the protection granted, Official Journal of the European Union L337, 20.12.2011.

Ewa Kopacz o kryzysie imigracyjnym UE: nie godzimy się na automatyzm ws. kwot (2015), 14.09.2015, http://www.premier.gov.pl/multimedia/wideo, 3.10.2015.

Exposé premier Beaty Szydło 18.11.2015 – stenogram (2015), Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 18.11.2015, http://www.premier.gov.pl/expose-premier-beaty-szydlo-stenogram.html, 15.01.2016.

Gawina M. (2015), Premier: Przyjmiemy tylu uchodźców, na ilu nas stać, “Głos Koszaliński. Dziennik Pomorza”, no. 216, 16.09.2015.

Jankowski D. (2011), Po „arabskiej wiośnie” – „zima” dla europejskiej obrony, “Bezpieczeństwo Narodowe”, no. 2 (18).

Jańczak J. (2011), Polish Presidency of the European Union and the Arab Spring, in: The Arab Spring, ed. B. Przybylska-Maszner, Poznań.

Kukiz’15 mówi „stop uchodźcom” i liczy na poparcie (2016), “TVP.INFO”, 21.01.2016, http://www.tvp.info/23687744/, 3.03.2016.

Mariusz Błaszczak: Więcej policji na lotniskach (2016), “Rzeczpospolita”, 22.03.2016, http://www.rp.pl/Zamachy-w-Brukseli/160329811-Mariusz-Blaszczak-Wiecej-policji-na-lotniskach.html, 23.03.2016.

Nieformalna Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (2011), http://pl2011.eu/content, 14.10.2011.

Polish Presidency in the Council of the European Union. 1st July–31 December 2011. Programme (2011), Ministry of Foreign Affairs, Warsaw.

Politycy o uchodźcach (2015), “Wprost”, 18.11.2015, http://www.wprost.pl/ar/525455, 18.01.2016.

Potyrała A. (2015), W poszukiwaniu solidarności. Unia Europejska wobec kryzysu migracyjnego 2015, “Przegląd Politologiczny”, no. 4.

Premier Szydło: Nie widzę możliwości, aby w tej chwili do Polski przyjechali imigranci (2016a), “Wprost”, 23.03.2016, http://www.wprost.pl/ar/534434/Premier-Szydlo-Nie-widze-mozliwosci- aby-w-tej-chwili-do-Polski-przyjechali-imigranci/, 23.03.2016.

Premier Szydło po zamachach w Brukseli: Polska jest bezpieczna. Wszystkie służby są w pogotowiu (2016b), Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 22.03.2016, https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/ premier-szydlo-po-zamachach-w-brukseli-polska-jest-bezpieczna-wszystkie.html, 23.03.2016.

Projekt uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie polityki imigracyjnej Polski. Załącznik do Sprawozdania Komisji do spraw Unii Europejskiej o poselskich projektach uchwał w sprawie: polityki imigracyjnej państwa polskiego na forum Unii Europejskiej (druk nr 18) oraz w sprawie polityki imigracyjnej Polski (druk nr 230) (2016), Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – VIII kadencja, druk no. 250 25.02.2016, Warszawa.

Regulation (EU) No. 1168/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 amending Council Regulation (EC) No. 2007/2004 establishing a European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union (2011), Official Journal of the European Union L 304, 22.11.2011.

Rząd o uchodźcach podczas nadzwyczajnej debaty w Sejmie (2015), Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 16.09.2015, http://www.premier.gov.pl/multimedia/wideo, 3.10.2015.

Sejmowa komisja negatywnie o propozycji stałego systemu relokacji uchodźców (2015), “Onet.wiadomości”, 8.10.2015, http://wiadomosci.onet.pl/kraj/sejmowa-komisja-negatywnie-o-propozycji- stalego-systemu-relokacji-uchodzcow/9cdpl4, 12.12.2015.

Stop „uchodźcom” (2016), http://dzienreferendalny.pl/, 16.05.2016.

Szydło o uchodźcach: Priorytetem bezpieczeństwo (2015), “Rzeczpospolita”, 16.11.2015.

Szymański: nie ma możliwości prawnych, aby zmienić decyzję o relokacji uchodźców (2015), 21.12.2015, http://www.parlamentarny.pl/wydarzenia/szymanski-nie-ma-mozliwosci-prawnych-abyzmienic- decyzje-o-relokacji-uchodzcow,3482.html, 3.03.2016.

The Treaty on the Functioning of the European Union, Lisbon 2007. Consolidated version, Official Journal of the European Union C 326, 26.10.2012.

Update No. 1 on the Humanitarian Situation in Libya and in the Neighbouring Countries (2011), http://www.unhcr.org, 5.06.2015.

Update No. 26 on the Humanitarian Situation in Libya and in the Neighbouring Countries (2011), http://www.unhcr.org, 5.06.2015.

Waszczykowski: stwórzmy wojsko z syryjskich uchodźców. Polska armia nie pojedzie do Syrii (2015), “Wprost”, 15.11.2015, http://www.wprost.pl/ar/525115, 15.01.2016.

Wystąpienie premier Ewy Kopacz (2015), Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 20.09.2015, http://www.premier.gov.pl/multimedia/wideo, 3.10.2015.

Ziobro: Reakcja Kopacz na doniesienia ‘wSieci’ dot. imigrantów niewiarygodna, “wPolityce.pl”, 15.10.2015, http://wpolityce.pl/polityka/268531 (3.03.2016).

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.