Present and potential factors destabilizing Central Asia as a challenge to the European Union
PDF (English)

Słowa kluczowe

Azja Środkowa
Unia Europejska
Kotlina Fergańska
terroryzm
konflikty

Jak cytować

Fiedler, R. (2016). Present and potential factors destabilizing Central Asia as a challenge to the European Union. Przegląd Politologiczny, (2), 105–114. https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.2.8

Abstrakt

Azja Centralna boryka się z różnymi wyzwaniami od konfliktów o wodę, po na tle etnicznym, religijnym. Kolejnym czynnikiem destabilizacyjnym jest rosnąca rywalizacja w regionie pomiędzy Rosją, Chinami i USA. O ile Rosja chce utrzymać swoją strefę wpływów, o tyle Chiny chcą zbudować swoją. Aktywność USA związana jest przede wszystkim ze stabilizacją Afganistanu. Na tym tle oraz wobec różnych problemów i wyzwań, aktywność UE jest niewielka. Przeważają instrumenty miękkie, ale działania UE nie są spójne, bowiem brakuje szerszej i długofalowej strategii wobec Azji Centralnej, która przedefiniowałaby zaangażowanie unijne wobec tego regionu.

https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.2.8
PDF (English)

Bibliografia

Azhiben S. (2008), The Andijan Events: Radical Islam and Conflict in Uzbekistan, “Conflict & Communication Online,” vol. 7, no. 1, http://www.cco.regener-online.de/2008_1/pdf/azhiben.pdf, May 20, 2016.

Bodio T., Załęski P. (2008), Problemy budowy społeczeństwa obywatelskiego w państwach Azji Centralnej, in: Region Azji Centralnej jako obszar wpływów międzynarodowych, eds. B. Bojarczyk, A. Ziętek, Lublin.

Central Asia Population (2016), http://www.worldometers.info/world-population/central-asia-population/, May 17, 2016.

Cierpiński Z. (2009), Kotlina Fergańska rozsadnik „narkoislamizmu”, http://www.psz.pl/116-bezpieczenstwo/kotlina-ferganska-rozsadnik-narkoislamizmu, May 13, 2016.

Delcour L. (2011), Shaping the Post-Soviet Space? EU Policies and Approaches to Region-Building, Burlington.

The European Union and Central Asia: The New Partnership in action (2009), http://eeas.europa.eu/central_asia/docs/2010_strategy_eu_centralasia_en.pdf, June 10, 2016.

Frenken K. (2013), Food and Agriculture Organization of the United, Irrigation In Central Asia In Figures, “AQUASTAT Survey” – 2012, Rome.

Hartman J. W. (2016), The May 2005 Andijan Uprising: What We Know, Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program-A Joint Transatlantic Research and Policy Center, “Silk Road Paper”.

Gacek Ł. (2013), Azja Centralna w polityce energetycznej Chin, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Kozłowski K. (2012), Kolory Rewolucji, Poltext, Warszawa.

Lang J. (2013), The radical Islamic militants of Central Asia, New York.

Matveeva A. (2006), EU Stakes in Central Asia, “Chaillot Papers” no. 91, July, special issue.

McGlinchey E. Project M. (2011), Chaos, Violence, Dynasty: Politics And Islam In Central Asia, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh.

Micklin P. (2007), The Aral Sea Disaster, “Annual Review of Earth and Planetary Sciences” vol. 35, http://www.terras-altas.net.br/MA-2013/desastres%20ambientais/AralSeaDisaster.pdf, May 18, 2016.

Olcott M. B. (2012), In The Whirlwind Of Jihad, Brookings Institution Press, Washington, DC.

PCA-Kazakstan (1996), http://ec.europa.eu/external_relations/central_asia/pca/index_en.htm, June 10, 2016.

Perkowska A. (2013), Dezintegracja regionu Azji Centralnej jako pochodna uwarunkowań wewnętrznych, “Polityka i Bezpieczeństwo”, no. 2.

Rashid A. (1997), The New Great Game – the Battle for Central Asia’s Oil, “Far Eastern Economic Review”, 10 April.

Rashid A. (2003), Dżihad. Narodziny wojującego islamu w Azji Środkowej, Warszawa.

“Rocznik strategiczny” 2014/15 (2015), Przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski, vol. 20, Warszawa.

Shukuralieva N. (2013), Globalny rozwój w kontekście społeczno-gospodarczych wyzwań Azji Środkowej i Kaukazu Południowego, projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach programu Polska Pomoc.

Sikorski T. (2010), Masakry etniczne w Kirgistanie przyczyny oraz reakcje międzynarodowe, “Biuletyn” Polskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych, no. 98, Warszawa, http://www.pism. pl/zalaczniki/Biuletyn_706.pdf, May 15, 2016.

Słojewska A., Wielkie bitwy o wodę, http://www.rp.pl/artykul/1035598-Wielkie-bitwy-o-wode.html#ap-2, May 17, 2016.

Stein M. (2012), Uzbekistan’s View of Security in Afghanistan After 2014, “Military Review”, vol. 92, issue 3.

Wiśniewska I. (2013), Integracja euroazjatycka rosyjska próba ekonomicznego scalenia obszaru poradzieckiego, “Prace OSW”, no. 44, Warszawa.

World Drug Report (2013), United Nations on Drugs and Crime, Vienna.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.