Media. Między misją a rzecznictwem interesów
PDF

Słowa kluczowe

media
misja
lobbying
mity
manipulacja

Jak cytować

Janowski, K. B. (2018). Media. Między misją a rzecznictwem interesów. Przegląd Politologiczny, (4), 7–24. https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.4.1

Abstrakt

Prasa nie kryje ambicji zajmowania znaczącej pozycji w polityce, kreując się na IV władzę. Jest to roszczenie, któremu służą zabiegi o charakterze socjotechnicznym, marketingowym, PR-owskim. Mają na celu szczególne wyeksponowanie pozycji mediów w przestrzeni społecznej. Prasa nie waha się przed wkraczaniem na obszar, który jest domeną grup interesu. „Rzeczypospolita” i „Gazeta Wyborcza” podjęły różnorodne przedsięwzięcia, by chronić swą (wydawcy) pozycję na rynku, w czym posługiwały się narzędziami typowymi dla rzecznictwa interesów. W zależności od rozwoju sytuacji, stosowały perswazję, wykorzystywały relacje towarzyskie, starały się wywrzeć wpływ na proces decyzyjny, ponadto dla wzmocnienia presji tworzyły koalicje. Do realizacji swych partykularnych interesów angażowały opinię i instytucje międzynarodowe, ukazując intencje i działania władz państwowych w negatywnym, odbiegającym od rzeczywistości świetle. Nie stroniły od manipulacji, gróźb i szantażu, przechodząc wreszcie do jawnej konfrontacji. Ta strona funkcjonowania mediów jest zwykle niedostrzegana. Badacze koncentrują się głównie na kulturowych funkcjach prasy, a także roli aktora politycznego lokowanego w IV władzy. Poddane analizie przypadki są próbą wypełnienia luki w literaturze naukowej.

https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.4.1
PDF

Bibliografia

Badania OBOP, 6-9 maja 2004, Bezsilne państwo, „Gazeta Wyborcza” z 20.05.2004.

Dobek-Ostrowska B. (2004), Problem mediów masowych w procesie demokratyzacji systemu politycznego w Polsce - szanse i zagrożenia, w: Polska w dobie przemian, red. A. Kasińska- Metryka, Kielce.

Dudek A. (2013), Historia polityczna Polski 1989-2012, Kraków.

Ehrlich S. (1974), Władza i interesy, Warszawa.

Gardocki L. (pierwszy prezes Sądu Najwyższego), Arogancja czwartej władzy, „Rzeczpospolita” z 5.01.2004.

Gawroński prostuje Jakubowską, „Gazeta Wyborcza” z 2-4.05.2003.

Haber G., Afera Rywina a procesy zachodzące w medioświecie III Rzeczypospolitej, „Dyskurs” 2006, nr 4.

Janowski K. B. (2005), Kto rządzi? W kręgu refleksji nad paradygmatem władzy, w: Oblicza współczesnej polityki (aspekty teoretyczne), red. A. Kasińska-Metryka, M. Skawińska, Kielce.

Kasińska-Metryka A. (2012), Proces kreacji przywódców politycznych. Od ujęcia tradycyjnego do współczesnego, Kielce.

Komisja śledcza pomogła walczyć z korupcją. Afera Rywina. Sondaż OBOP, „Rzeczpospolita” z 31.03.2004.

Korespondencja internetowa (2010), Karol B. Janowski do Adama Michnika, Sat, 8 May 2010 11:31:37 +0200 oraz Michnik do Janowskiego, Thu, 27 May 2010 15:49:49 +0200.

Korupcja w Polsce. Przegląd obszarów priorytetowych i propozycje przeciwdziałania zjawisku, Raport Banku Światowego z 11.10.1999, Warszawa.

Korupcja, koncentracja i obcy kapitał. W Strasburgu o aferze Rywina i polskich mediach, „Rzeczpospolita” z 22.04.2004; O wolności i pluralizmie. Strasburg krytycznie o Berlusconim i aferze Rywina „Rzeczpospolita” z 23.04.2004.

Kowalik H., Dziennikarze - tygrysy czy barany, „Przegląd” 2004, nr 14, http://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/dziennikarze-tygrysy-czy-barany, 1.08.2013.

Krasowski R. (2012), Po południu, Warszawa.

Łukasiewicz M., Czwarta władza, „Rzeczpospolita” z 25-26.01.2003.

Media (raczej) stronnicze, „Rzeczpospolita” z 5.01.1996.

Michnik A., Nie ma pani prawa pytać, przedruk wywiadu w radiu TOK FM, „Rzeczpospolita” z 3.10.2004.

Milewicz E., Pamięć niemowlęcia, „Gazeta Wyborcza” z 18.02.2000.

Nasze wartości i zasady, http://www.agora.pl/agora/l,108806,9439650,Nasze_wartosci_i_zasady.html#TRNavSST, 4.07.2013.

Nie nękać wydawcy. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy: Polska na cenzurowanym, „Rzeczpospolita” z 29.01.2003.

Oświadczenie zarządu Agory w sprawie projektu nowelizacji ustawy o TV z 20.03.2002, http://www.agora.pl/agora/l, 112550,749698.html, 11.08.2013.

Pietrzak M., List, „Trybuna” z 1.03.2004.

Prawne nękanie niezależnych. Rada Europy. Wolność mediów w Polsce zagrożona, „Rzeczpospolita” z 27.01.2003.

Prezesi bez zarzutów, „Rzeczpospolita” z 30.03.2004.

Pyka R. (2009), Polityzacja mediów a bezradność polityków wobec mediatyzacji polityki - zapowiedź końca starego porządku, w: Za kulisami spektaklu. Medialne wizerunki polityki, red. M. Sokołowski, Toruń.

Smoleński P., Ustawa za łapówkę, czyli przychodzi Rywin do Michnika,„Gazeta Wyborcza” z 27.12.2002.

Stanowisko Rady Etyki Mediów, „Rzeczpospolita” z 10.10.2004.

Szefowie mediów ręczą za zarząd „Presspubliki ”, 15.04.2002, http://www.media.org.pl/poreczenie.html, 30.06.2004.

Szmajdziński J. do K. B. Janowskiego, mail z 18.02.2010 12:21:30.

WAN zbada sprawę Presspubliki, Media, „Rzeczpospolita” z 15-16.02.2003.

Wildstein B., Bohaterowie poza wszelkim podejrzeniem. Agora przyjęła dla obrony swoich interesów metodę typową dla uczestnika układu - nieoficjalne negocjacje i próby prywatnych nacisków, „Rzeczpospolita” z 9.03.2004.

Wolność mediów zagrożona, „Gazeta Wyborcza” z 27.01.2003.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.