Nr 4 (2013)

Artykuły

Karol B. Janowski
7-24
Media. Między misją a rzecznictwem interesów
PDF
Marcin Piechocki
25-38
Płynna demokracja
PDF
Zbigniew Blok
39-58
Drogi poszukiwania tożsamości „nauki o polityce”
PDF
Zdzisław W. Puślecki
59-84
W kierunku modyfikacji współczesnego systemu handlu międzynarodowego
PDF
Joanna Skrzypczyńska
85-94
Ochrona handlowa sektora rolno-spożywczego
PDF
Tomasz R. Szymczyński
95-108
Pojęcie supranarodowości w polu integracji europejskiej z perspektywy hermeneutyki Hansa-Georga Gadamera
PDF
Tomasz Dubowski, Agnieszka Piekutowska
109-120
Legitymizacja władzy Unii Europejskiej - wybrane aspekty instytucjonalno-proceduralne
PDF
Michał Tomczyk
121-132
Perspektywy szwajcarskiej polityki wobec Unii Europejskiej
PDF (English)
Adam Barabasz
133-154
Kwestia niemiecka na łamach tygodnika „Rzeczywistość”
PDF
Robert Kmieciak
155-172
Samorząd wojewódzki w Polsce jako podmiot polityki rozwoju regionalnego
PDF
Marcin Rachwał
173-186
Budżet partycypacyjny jako nowa forma współdecydowania o finansach lokalnych
PDF
Tadeusz Nowak
187-200
Partycypacja partii politycznych w kreowaniu władz samorządowych
PDF
Michał Pienias
201-218
Znaczenie tożsamości wizerunkowej partii i jej kandydatów w trakcie kampanii wyborczej
PDF
Mirosław Grzelak, Dorota Piontek
219-236
Żelazna Dziewczyna - Mutti-Madame Non: Angela Merkel, pierwsza dama światowej polityki
PDF
Marek Jarentowski
237-250
Mieszany system wyborczy w wersji „kombinacyjnej”, jako sposób wzmocnienia dużych partii politycznych na przykładzie Litwy
PDF
Yuliana Palagnyuk
251-262
Tworzenie polityki państwowej na Ukrainie w kontekście integracji europejskiej
PDF (English)
Yemelyanov Volodymyr, Kosenchuk Serhiy
263-274
Kluczowe aspekty dostosowywania ustawodawstwa Ukrainy w zakresie opodatkowania do standardów Unii Europejskiej
PDF (English)
Żetpisbaj Bekbołatuły
275-282
Problemy funkcjonowania public relations w Kazachstanie
PDF

Noty o autorach

. .
293-297
Noty o autorach/Contributors
PDF