Pressto.

Nagłowek strony

Nr 4 (2013)

Spis treści

Artykuły

Media. Między misją a rzecznictwem interesów PDF
Karol B. Janowski 7-24
Płynna demokracja PDF
Marcin Piechocki 25-38
Drogi poszukiwania tożsamości „nauki o polityce” PDF
Zbigniew Blok 39-58
W kierunku modyfikacji współczesnego systemu handlu międzynarodowego PDF
Zdzisław W. Puślecki 59-84
Ochrona handlowa sektora rolno-spożywczego PDF
Joanna Skrzypczyńska 85-94
Pojęcie supranarodowości w polu integracji europejskiej z perspektywy hermeneutyki Hansa-Georga Gadamera PDF
Tomasz R. Szymczyński 95-108
Legitymizacja władzy Unii Europejskiej - wybrane aspekty instytucjonalno-proceduralne PDF
Tomasz Dubowski, Agnieszka Piekutowska 109-120
Perspektywy szwajcarskiej polityki wobec Unii Europejskiej PDF (English)
Michał Tomczyk 121-132
Kwestia niemiecka na łamach tygodnika „Rzeczywistość” PDF
Adam Barabasz 133-154
Samorząd wojewódzki w Polsce jako podmiot polityki rozwoju regionalnego PDF
Robert Kmieciak 155-172
Budżet partycypacyjny jako nowa forma współdecydowania o finansach lokalnych PDF
Marcin Rachwał 173-186
Partycypacja partii politycznych w kreowaniu władz samorządowych PDF
Tadeusz Nowak 187-200
Znaczenie tożsamości wizerunkowej partii i jej kandydatów w trakcie kampanii wyborczej PDF
Michał Pienias 201-218
Żelazna Dziewczyna - Mutti-Madame Non: Angela Merkel, pierwsza dama światowej polityki PDF
Mirosław Grzelak, Dorota Piontek 219-236
Mieszany system wyborczy w wersji „kombinacyjnej”, jako sposób wzmocnienia dużych partii politycznych na przykładzie Litwy PDF
Marek Jarentowski 237-250
Tworzenie polityki państwowej na Ukrainie w kontekście integracji europejskiej PDF (English)
Yuliana Palagnyuk 251-262
Kluczowe aspekty dostosowywania ustawodawstwa Ukrainy w zakresie opodatkowania do standardów Unii Europejskiej PDF (English)
Yemelyanov Volodymyr, Kosenchuk Serhiy 263-274
Problemy funkcjonowania public relations w Kazachstanie PDF
Żetpisbaj Bekbołatuły 275-282

Recenzje/dyskusje

Jerzy Sadecki, Ambasador, Agora S.A., Warszawa 2013, ss. 264. PDF
Łukasz Gemziak 283-288

Wydarzenia/informacje

Sprawozdanie z seminarium naukowego „Direct Democracy in Switzerland and beyond”, które odbyło się w dniu 5 grudnia 2013 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Informacja o laureatach Konkursu im. Profesora Czesława Mojsiewicza na najlepszą ksiażkę o tematyce politologicznej PDF
  289-292

Noty o autorach

Noty o autorach/Contributors PDF
. . 293-297


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo