Żelazna Dziewczyna - Mutti-Madame Non: Angela Merkel, pierwsza dama światowej polityki
PDF

Słowa kluczowe

Angela Merkel
Niemcy
kariera polityczna

Jak cytować

Grzelak, M., & Piontek, D. (2018). Żelazna Dziewczyna - Mutti-Madame Non: Angela Merkel, pierwsza dama światowej polityki. Przegląd Politologiczny, (4), 219–236. https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.4.14

Abstrakt

Mimo ciągłego przełamywania barier obyczajowych i społecznych, udział kobiet w życiu publicznym, w tym także w polityce, jest ciągle marginalny. Mimo sukcesywnego wprowadzania w państwach europejskich regulacji, których celem jest zwiększenie liczby kobiet w polityce, niewiele z nich zajmuje eksponowane stanowiska liderek partii, szefowych rządów czy prezydentów. Przez wiele lat symbolem kobiecych rządów w Europie była premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher (1979-1990). Przebieg jej kariery politycznej jest przykładem stopniowego wspinania się po drabinie politycznego awansu prowadzącej do objęcia przywództwa w partii i państwie. Jedną z najważniejszych postaci współczesnej polityki europejskiej i światowej jest kanclerz Niemiec Angela Merkel. Droga jej kariery politycznej, jak na obecne standardy, jest wyjątkowo nietypowa. Jej wejście do polityki, jak i objęcie najważniejszego urzędu w państwie, jest przykładem nieprzewidywalności polityki z jednej strony, a drugiej potwierdzeniem zasady, że mając ściśle wyznaczony cel, dążąc do niego krok po kroku, można go osiągnąć niezależnie od istniejących ograniczeń. Celem artykułu jest przedstawienie drogi Angeli Merkel do najważniejszego urzędu w Niemczech i wyjątkowej pozycji w Europie oraz wskazanie tych wydarzeń, które świadczą o wyjątkowości tej drogi.

https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.4.14
PDF

Bibliografia

Baliszewski T., Angela Merkel jest najpotężniejszą kobietą świata. Tak twierdzi „Forbes ”, http://natemat.pl/62297,angela-merkel-jest-najpotezniejsza-kobieta-swiata-tak-twierdzi-forbes, 22.05.2013.

Bartosz J. (2010), Angela Merkel. Kariera — władza — polityka, Wrocław.

Druś M. (2013), Ekonomiści prognozują ożywienie gospodarki Niemiec, http://www.pb.pl/3090782,28550, 22.05.2013.

Gańczak F. (2009), Zjednoczenie Niemiec kosztowało 1,6 bln euro, http://swiat.newsweek.pl/zjednoczenie-niemiec-kosztowalo-l-6-bln-euro-,42773,1,1 .html, 22.03.2013.

Gedymin O. (1994), Finansowanie partii politycznych, Warszawa.

Gowin: Zarodki z in vitro sprzedawane do Niemiec, http://www.tvn24.pl/wideo/z-anteny/gowin-zarodki-z-in-vitro-sprzedawane-do-niemiec,733054.html?playlist_id=15027, 22.05.2013.

Kohlgate, czyli wielka wpadka CDU, http://www.cba.gov.pl/portal/pl/48/2392/Kohlgate_czyli_wielka_wpadka_CDU.html, 22.03.2013.

Komelius S. (2013), Angela Merkel: Die Kanzlerin und ihre Welt, Hamburg.

Kubiak P. (2008), Początki wielkiej koalicji w Niemczech (2005), Poznań.

Langguth G. (2007), Aufstieg zur Macht Biografie / Gerd Langguth, Munchen.

Merkel M. (1999), Die von Helmut Kohl eingeraumten Yorgange haben der Partei Schaden zugejiigt ’, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 22. Dezember 1999.

Parta Merkel dystansuje socjalistów, http://www.rp.pl/artykul/11,1000914-Parta-Merkel-dystansuje-socjalistow.html, 22.05.2013.

Resing V. (2008), Angela Merkel. Die Protestantin, Leipzig.

Zoonen L. van (2006), The personal, the political and the popular: A woman s guide to celebrity politics, „European Journal of Cultural Studies”, No. 9, p. 287-301.

Wieliński B. T., Angela Merkel ma polskie korzenie, http://wyborcza.p1/l,76842,13555238,Angela_Merkel_ma_polskie_korzenie.html, 22.03.2013.

Wybory parlamentarne w Niemczech w 2005 roku, http://pl.wikipedia.org/wiki/Wybory_parlamentame_w_Niemczech_w_2005_roku, 22.03.2013.

Wybory parlamentarne w Niemczech w 2009 r., http://pl.wikipedia.org/wiki/Wybory_parlamentame_w_Niemczech_w_2009_roku, 22.03.2013.