Kwestia niemiecka na łamach tygodnika „Rzeczywistość”
PDF

Słowa kluczowe

rewizjonizm
mniejszość niemiecka
Bundeswehra
wypędzeni
władza ludowa
integracja europejska

Jak cytować

Barabasz, A. (2018). Kwestia niemiecka na łamach tygodnika „Rzeczywistość”. Przegląd Politologiczny, (4), 133–154. https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.4.9

Abstrakt

Zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie poglądów publicystów tygodnika społeczno-politycznego „Rzeczywistość” (m.in., Huberta Kozłowskiego, Wacława Piątkowskiego, Jerzego Pardusa, Jana Norskiego, Jana Rusinowicza) na temat wzbudzający wiele kontrowersji w czasach PRL-u tzw. „kwestia niemiecka”. W latach 1981—1989 publicyści tygodnika społeczno-politycznego „Rzeczywistość” przestrzegali przed zagrożeniem niemieckim objawiającym się ich zdaniem w różnych odsłonach. Ich artykuły miały na celu wywołanie określonego rezonansu wśród społeczeństwa, które miało solidaryzować się z partią w obronie powojennego status quo, negowaniu tezy o istnieniu na terytorium PRL mniejszości niemieckiej oraz upatrywaniu zagrożenia w rosnącej w siłę armii RFN, czy też działaniach ziomkowskich odwetowców.

https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.4.9
PDF

Bibliografia

Elm L. (1984), Mobilizacja sił. Konserwatyzm w RFN, „Rzeczywistość” z 13 maja.

Fryszkiewicz A. (1984), Za Łabą remilitaryzacja, „Rzeczywistość” z 9 września.

Gasztold-Seń R (2012), Koncesjonowany nacjonalizm. Zjednoczenie Patriotyczne Grunwald 1980-1990, Warszawa.

Jaruzelski W. (2002), Przemówienia, Toruń.

Kaczmarek J. (1984), Bundeswehra w strategii zjednoczeniowej Bonn, „Rzeczywistość” z 15 kwietnia.

Kiwerska J. (1993), W atmosferze wrogości, w: A. Wolff-Powęska, Z dziejów kultury politycznej Polski 1945-1989, Poznań.

Klafkowski A. (1973), Układ NRF-Polska z 1970, Warszawa.

Koszel B. (1993), Między dogmatyzmem i pragmatyzmem, w: A. Wolff-Powęska, Polacy wobec Niemców. Z dziejów kultury politycznej Polski 1945-1989, Poznań.

Krzyżanowski K. (1984), Co nowego Herr Hupka?, „Rzeczywistość” z 8 stycznia.

Kozłowski H. (1982a), Co mówi Kohl?, „Rzeczywistość” z 12 grudnia.

Kozłowski H. (1983a), Zła sprawa i je j obrońca, „Rzeczywistość” z 23 stycznia.

Kozłowski H. (1983b), Finał wyborczy i stare widma, „Rzeczywistość” z 6 marca.

Kozłowski H. (1983c), Międzypaństwowe a nie wewnątrz niemieckie, „Rzeczywistość” z 26 czerwca.

Kozłowski H. (1983d), Pershingi nad Renem, „Rzeczywistość” z 11 grudnia.

Kozłowski H. (1983c), Kohl w Moskwie, „Rzeczywistość” z 17 lipca.

Kozłowski H. (1984c), Willy Brandt chłodnym okiem, „Rzeczywistość” z 22 stycznia.

Kozłowski H. (1984d), Potrzeba ofensywności, „Rzeczywistość” z 1 kwietnia 1984.

Kozłowski H. (1984e), Sygnały znad East River, „Rzeczywistość” z 14 października.

Kozłowski H. (1984a, b), Józef Lipski - zawsze do usług, Cena zdrady, „Rzeczywistość” z 2 oraz z 16 września.

Kozłowski H. (1984c), „Rzeczywistość” z 16 września 1984.

Kozłowski H. (1984c), Wzbogaceni o nadzieję, „Rzeczywistość” z 7 października.

Kozłowski H. (1984b), Normalizacja i zaślepienie, „Rzeczywistość” z 23 grudnia.

Kozłowski H. (1985), Hanower, „Rzeczywistość” z 23 czerwca.

Krzyżanowski K. (1984), Co nowego Herr Hupka?, „Rzeczywistość” z 8 stycznia.

Norski J. (1982a), Bundeswehra - armia agresji, „Rzeczywistość” z 18 lipca.

Norski J. (1982b), RFN zacieśnia więzy militarne z USA, „Rzeczywistość” 3 października.

Pardus J. (1984a), Mertes w roli lisa, „Rzeczywistość” z 12 lutego.

Pardus J. (1984b), Mniejszość niemiecka, „Rzeczywistość” z 22 września.

Piątkowski W. (1983), Antypolski duet, „Rzeczywistość” z 17 kwietnia.

Piątkowski W. (1983a), Uregulowania pokojowe, „Rzeczywistość” z 11 grudnia.

Piątkowski W. (1984a), Niepoprawni, „Rzeczywistość” z 22 stycznia.

Piątkowski W. (1985b), Niebezpieczne iluzje, „Rzeczywistość” z 17 listopada.

Piątkowski W. (1985), Zbrojne ramię polityki, „Rzeczywistość” z 1 grudnia.

Piątkowski W. (1986a), Książka na czasie, „Rzeczywistość” z 12 stycznia.

Piątkowski W. (1986), Mitteleuropa, „Rzeczywistość” z 2 marca 1986.

Piątkowski W. (1986j), Przeciw rozbrojeniu, „Rzeczywistość” z 23 marca.

Piątkowski W. (1986b), Prawo i polityka, „Rzeczywistość” z 13 kwietnia.

Piątkowski W. (1986a), O zimnej wojnie inaczej, „Rzeczywistość” z 2 maja.

Piątkowski W. (1986d), Obowiązuje układ, „Rzeczywistość” z 27 kwietnia.

Piątkowski W. (1986g), Dwie drogi, „Rzeczywistość” z 11 maja.

Piątkowski W. (1986h), Alimenty i rewizjonizm, „Rzeczywistość” z 15 czerwca.

Piątkowski W. (1986i), Niebezpieczny związek, „Rzeczywistość” z 10 sierpnia.

Piątkowski W. (1986b), Przeciw Drang Nach Osten, „Rzeczywistość” z 24 sierpnia.

Piątkowski W. (1986e), Uwarunkowania zewnętrzne, „Rzeczywistość” z 29 czerwca.

Piątkowski W. (1986), Eskalacja rewizjonizmu, „Rzeczywistość” z 13 lipca.

Piątkowski W. (1986c), Zjednoczenie czy aneksja?, „Rzeczywistość” z 26 października.

Piątkowski W. (1987a), Wskrzeszanie imperium, „Rzeczywistość” z 1 lutego.

Piątkowski W. (1987b), Rzekomy milion Niemców, „Rzeczywistość” z 10 maja.

Pytlakowski P. (2003), Betonowa „Rzeczywistość", „Polityka” z 11 stycznia.

Rusinowicz J. (1984), W służbie bożka Votana, „Rzeczywistość” z 27 listopada.

Rusinowicz J. (1984), Współcześni Targowiczanie, „Rzeczywistość” z 8 stycznia.

Sawczuk J. (1974), Hitlerowskie obozy jenieckie w Łambinowicach w latach 1939-1945, Opole.

Sawczuk J. (1977), Łambinowice oskarżają, Opole.

Witkowski J. (1983), Antypolski duet, „Rzeczywistość” z 17 kwietnia.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.