Mieszany system wyborczy w wersji „kombinacyjnej”, jako sposób wzmocnienia dużych partii politycznych na przykładzie Litwy
PDF

Słowa kluczowe

Litwa
mieszany system wyborczy
wybory
kombinacja
superpozycja

Jak cytować

Jarentowski, M. (2018). Mieszany system wyborczy w wersji „kombinacyjnej”, jako sposób wzmocnienia dużych partii politycznych na przykładzie Litwy. Przegląd Politologiczny, (4), 237–250. https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.4.15

Abstrakt

Na Litwie, pomijając pierwsze tranzycyjne wybory, w wyborach do Sejmu od 1992 r. stosuje się mieszany system wyborczy w odmianie zwanej kombinacją lub superpozycją. Połowa mandatów obsadzana jest wedle formuły większości bezwzględnej, a druga połowa wedle formuły proporcjonalnej. Wyborca ma dwa głosy. W opracowaniu opisano też inne elementy systemu wyborczego i ich ewolucję. Głównym jednak pytaniem w badaniu było to czy wyniki wyborów w puli proporcjonalnej wprowadzają do parlamentu więcej partii, niż wyniki wyborów z puli większościowej. Okazuje się, że więcej partii i mniejsze partie dostają się do Sejmu właśnie dzięki formule większościowej. Przeczy to powszechnej tezie o tym, że formuła większościowa przyczynia się do zmniejszenia rozdrobnienia parlamentu i ułatwia utworzenie większościowego rządu. Ponadto, z obliczeń wynika, że druga tura, stosowana w puli większościowej, w 75% okręgów i tak potwierdza zwycięstwo kandydata, który zajął pierwsze miejsce w pierwszej turze.

https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.4.15
PDF

Bibliografia

Andrius Kubilius - the new Prime Minister (2012), http://www3.1rs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6429&p_d=81417&p_k=2 (dostęp 3 września 2012 r.).

Balsavimo rezultatai pagal frakcijas (2012), http://www3.1rs.lt/pls/inter/w5_sale.bals?p_bals_id=-3554&p_var=2 (dostęp 3 września 2012 r.)

Ishiyama J. T. (1997), Transitional Electoral Systems in Post-Communist Eastern Europę, „Political Science Quarterly. The Journal of Public and Intemational Affairs”, Vol. 112, nr 1.

Jarentowski M. (2012), Znaczenie drugiej tury wyborów w większościowych formułach wyborczych (na przykładzie wyborów organów wykonawczych gmin polskich z 2010 r.), „Studia Politologiczne”, Vol. 22.

Konstytucja Republiki Litewskiej (2001), w: Konstytucje państw Unii Europejskiej, red. W. Staśkiewicz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.

Krupavicius A. (1997), The Lithuanian Parliamentary Elections o f 1996, „Electoral Studies”, Vol. 16, nr 4.

Law on elections to the seimas, 9 July 1992 No 1-2721 (last amended on 15 April 2008 - No X-1490) (2008), http://www3.lrs.It/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=324962.

Law on political parties, 25 September 1990 No 1-606 (last amended by 18 May 2010 - No XI-818) (2010), http://www3.1rs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_bin?p_id=373926.

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimr komisja, http://www.vrk.lt.

Massicotte L., Blais A. (1999), Mixed electoral systems: a conceptual and empirical survey, „Electoral Studies”, nr 3.

Sartori G. (1997), Comparative Constitutional Engineering: An Inąuiry into Structures, Incentives and Outcomes, London.

Shugart M. S., Wattenberg M. P. (2001), Mixed-Member Electoral Systems: A Definition and Typology, w: Mixed-Member Electoral Systems: The Best o f Both Worlds?, red. M. S. Shugart, M. P. Wattenberg, New York.

Tarasiewicz S. (2000), Wet za weto: Sejm odrzucił weto prezydenta w sprawie znowelizowanej ordynacji wyborczej, „Kurier Wileński” z dnia 19 lipca.

Ustawa Republiki Litewskiej z dnia 9 lipca 1992 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu (1992), „Kurier Wileński” z dnia 23 i 24 lipca.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.