Kluczowe aspekty dostosowywania ustawodawstwa Ukrainy w zakresie opodatkowania do standardów Unii Europejskiej
PDF (English)

Słowa kluczowe

mechanizmy regulacji systemu podatkowego
dostosowanie
Unia Europejska
integracja
prawo podatkowe

Jak cytować

Volodymyr, Y., & Serhiy, K. (2018). Kluczowe aspekty dostosowywania ustawodawstwa Ukrainy w zakresie opodatkowania do standardów Unii Europejskiej. Przegląd Politologiczny, (4), 263–274. https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.4.17

Abstrakt

W związku z ukraińskimi aspiracjami przystąpienia do Unii Europejskiej wiele traktatów i umów międzynarodowych zostało podpisana w celu zbliżenia prawodawstwa podatkowego Ukrainy do norm i standardów zachodnioeuropejskich. Szczególne znaczenie w tym kontekście ma Umowa o partnerstwie i współpracy między Ukrainą a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, zgodnie z którą Ukraina zobowiązała się do dostosowania swojego obecnego i przyszłego prawodawstwa do standardów Unii Europejskiej, która to kwestia jest przedmiotem rozważań niniejszego tekstu.

https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.4.17
PDF (English)

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.