Polityka zagraniczna USA w kontekście rozwoju współpracy ukraińsko-amerykańskiej
PDF (English)

Słowa kluczowe

polityka zagraniczna
gracz międzynarodowy
interes narodowy
twarda władza
partnerstwo

Jak cytować

Shamraeva, V. (2018). Polityka zagraniczna USA w kontekście rozwoju współpracy ukraińsko-amerykańskiej. Przegląd Politologiczny, (3), 39–46. https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.3.3

Abstrakt

Artykuł analizuje główne teoretyczne podejścia do definiowania konceptu polityki zagranicznej USA we współczesnym świecie. W tekście poruszono zagadnienia głównych tendencji w rozwoju stanowisk USA i Ukrainy w sprawach międzynarodowych i sposobów rozwiązywania problemów we współpracy obu państw.

https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.3.3
PDF (English)

Bibliografia

Biden says that relations between the United States and Russia restart will not be at the expense of Ukraine /proUA/, http://ua.proua.com/news/2009/07/21/154815.html, 21.07.2009.

Brzeziński Z. (2007), Select. World Domination [translation from English], Brzeziński - Moscow Int. relations.

Brzeziński Z. (2006), Ukrainę in the geostrategic context [translation from English] Z. Bzhezynskyy - K. Ed. House “Kiev-Mohyla Academy” 2006, 102 p. (Aktual. svit. dyskusiyi).

Brzeziński Z. (2007a), Second Chance. Three Presidents and the Crisis of American Superpower, Zbigniew Brzeziński - Moscow Int. relations.

Collins J. M. (1957), Grand strategy. Principles and practice, John M. Collins - M.

Fukuyama F. (1990), The End ofHistory?, “Problems of Philosophy”, no. 3.

Fukuyama F. (2007), America at the Crossroads: Democracy, Power, and the Neoconservative Legacy, Moscow.

Hart Liddell B. H. (1967), Strategy, Meridian Book, New York.

Huntington S. (2007), The Clash of Cmlizations, Moscow.

Kissinger G. (2002), Is necessary to America foreign policy?

Kissinger H. A. (1994), Diplomacy.

Mozelle T. (2000), Theoretical Foundations of International Relations.

Murray W., Grimsley M. (1994), Introduction on Strategy, New York.

News Of Mfa Of Ukrainę, http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/news/detail/11891.htm.

Theoretical basis ofRussias foreign policy, ed. S. A. Proskurina, H3a-bo PAFC, M. 2001.

Tsygankov P. (2002), Theory of International Relations.

U.S. accused o f undermining Ukrainę bilateral relations, http://news.mail.ru/inworld/ukraina/global/112/politics/l1152172/?frommail=l.

Ukrainę - turns democracy, and Russia - callingfor the U.S. and Europę - Clinton, http://news.eizvestia.com/news_abroad/full/ukraina-svorachivaet-demokratiyu-a-rossiya-vyzov-dlya-ssha-i-evropy-klinton.

Ukrainę and the United States signed a “road map ” of bilateral relations, http://www.president.gov.ua/news/9495.html.

Ukrainę retained the status o f “strategie country’’, http://kontrakty.ua/article/55829.

United States-Ukraine Charter on strategie partnership, http://uk.wikisource.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A1%D0%A8%D0%90.

Washington Charter confirms the guarantee Ukrainę s security, http://www.newsukraine.com.ua/news/133461/.