Nr 3 (2013)

Artykuły

Łukasz Donaj
7-26
Fututrologia i heurystuka (z posthumanistyka w tle). Wybrane zagadnienia
PDF (English)
Radosław Fiedler
27-38
Twarda siła nad miękką — relacje USA z Islamską Republiką Iranu w cieniu atomowego programu
PDF (English)
Valentina Shamraeva
39-46
Polityka zagraniczna USA w kontekście rozwoju współpracy ukraińsko-amerykańskiej
PDF (English)
Przemysław Osiewicz
47-58
Bliskowschodni proces pokojowy. W stronę kolejnego impasu?
PDF (English)
Michael Anokhin, Oleg Grishin
59-68
Inwestycje systemowe we współczesnej Rosji: poszukiwania, problemy, rozwiązania
PDF (English)
Sebastian Kubas
69-84
Wprowadzanie wartości demokratycznych w Japonii w pierwszej dekadzie po zakończeniu II wojny światowej
PDF (English)
Elżbieta Kużelewska
85-98
Czy Szwajcarzy nie chcą dołączyć do UE? Szwajcarskie referenda w sprawie integracji europejskiej
PDF (English)
Magdalena Musiał-Karg
99-110
Cisza wyborcza we współczesnych demokracjach. Pytania o zasadność funkcjonowania ciszy wyborczej w dobie Internetu
PDF (English)
Radosław Marzęcki
111-122
Młodzi Polacy: Niezagospodarowana polityczna “nisza”
PDF (English)
Szymon Ossowski
123-130
Etyczne dylematy marketingu politycznego. Polscy parlamentarzyści o komunikacji politycznej (analiza wyników badań)
PDF (English)
Agnieszka Walecka-Rynduch
131-142
Wybrane aspekty strategii politycznego public relations na przykładzie polskich pozaparlamentarnych partii lewicowych. Pierwsza dekada XXI wieku
PDF (English)
Beata Pająk-Patkowska
143-154
Wzory aktywności politycznej kobiet
Agnieszka Turska-Kawa, Waldemar Wojtasik
155-172
Społeczne zagrożenia integracji europejskiej
PDF (English)
Ewa Myślak
173-182
Wybrane aspekty niezależności Narodowego Banku Polskiego w kontekście polskiej praktyki ustrojowej
PDF (English)
Remigiusz Rosicki
183-200
Procesy zmian w nauce - wpływ władzy i rynku
PDF (English)

Noty o autorach

. .
205-210
Noty o autorach/Contributors
PDF