Wzory aktywności politycznej kobiet

Słowa kluczowe

kobiety w polityce
aktywność polityczna konwencjonalna
aktywność polityczna niekonwencjonalna

Jak cytować

Pająk-Patkowska, B. (2018). Wzory aktywności politycznej kobiet. Przegląd Politologiczny, (3), 143–154. https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.3.12

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie aktywności politycznej kobiet oraz mężczyzn, tak konwencjonalnej, objawiającej się uczestnictwem w wyborach czy przynależnością do partii politycznej, jak i niekonwencjonalnej, związanej z bezpośrednim oddziaływaniem na sferę polityczną. Na podstawie badań, w tym również badań własnych, pokazana zostanie ewolucja uczestnictwa kobiet w polityce. Przedstawione zostaną również główne sposoby wyjaśniania zróżnicowania intensywności oraz wybieranych form aktywności politycznej wśród kobiet i mężczyzn.

https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.3.12

Bibliografia

Adman P. (2009), The Puzzle o f Gender-equal Political Participation in Sweden: The Importance of Norms and Mobilization, “Scandinavian Political Studies”, vol. 32, Issue 3, pp. 315-336.

van Aelst P., Walgrave S. (2001), W ho is that (wo)man in the Street?From the normalisation ofprotest to the normalisation o f the protesters, “European Journal of Political Research”, no. 39, pp. 461-486.

Bames S. H., Kaase M. (1979), Political action: mass participation in five Western democracies, Sage Publications, Beverly Hills.

ChhibberP. (2002), Why are Some Women Politically Actiye? The Household, Public Space, and Political Participation in India, “Intemational Journal of Comparative Sociology”, October 2002, vol. 43, no. 3-5, pp. 409^129.

Cześnik M. (2009), Partycypacja wyborcza w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Grabowska M. (2012), Społeczeństwo obywatelskie w Polsce A.D. 2012, “Opinie i Diagnozy - CBOS”, Warszawa.

Inglehart R., Norris P. (2009), Wzbierająca fala, PIW, Warszawa.

Komunikat z badań CBOS (2000), Społeczeństwo obywatelskie? Między aktywnością społeczną a biernością, Warszawa.

Murray R. (2010), Introduction: Gender Stereotypes and Media Coverage o f Women Candidates, in: Cracking the Highest Głass Ceiłing: A Global Comparison o f Women ’s Campaigns forExecutive

Office, ed. R. Murray, ABC Clio, Santa Barbara-Denver-Oxford.

Norris P., Walgrave S., van Aelst P. (2002), W ho demonstrates? Anti-state Rebels, Conventional Participants or Everyone, http://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Acrobat/Who%20demonstrates.pdf.

Norris P. (2007), New feminist challenges, in: The Oxford Handbook of Political Behavior, eds.

R. J. Dalton, H.-D. Klingemann, Oxford University Press, New York.

Pająk-Patkowska B. (2012), Stereotyp kobiety i polityka - stagnacja czy ewolucja, in: Gender jako determinanta w przestrzeni prywatnej i publicznej, eds. I. Andruszkiewicz, A. Balczyńska- Kosman, E. Kania, J. Kałużna, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań.

Skarżyńska K. (2005), Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Topf R. (1998), Beyond political participation, in: Citizens and the State, eds. H. D. Klingemann, D. Fuchs, Oxford University Press, New York.

Wawrowski Ł. (2009), “Zintegrowany model wyjaśniania ” - w poszukiwaniu przyczyn niedoreprezentowania kobiet w strukturach politycznych, in: Płeć w życiu publicznym. Różnorodność problemów i perspektyw, eds. M. Jeziński, M. Wincławska, B. Brodziński, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.

Wciórka B. (2004), Społeczeństwo obywatelskie 1998-2004, Warszawa.

Welch S. (1977), Women as political Animals? A test of some Explanation for Male-Female Political Participation Differences, “American Journal of Political Science”, vol. 21, no. 4, XI.

Women and Politics around the World: A Comparative History and Survey (2009), eds. J. Gelb, M. L. Palley, ABC Clio, Santa Barbara.

Żukowski A. (2011), Partycypacja wyborcza kobiet - wyzwania i dylematy, UMK Wydz. Prawa i Administracji. Centrum Studiów Wyborczych, Toruń.