Wprowadzanie wartości demokratycznych w Japonii w pierwszej dekadzie po zakończeniu II wojny światowej
PDF (English)

Słowa kluczowe

demokracja
powojenna polityka Japonii

Jak cytować

Kubas, S. (2018). Wprowadzanie wartości demokratycznych w Japonii w pierwszej dekadzie po zakończeniu II wojny światowej. Przegląd Politologiczny, (3), 69–84. https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.3.6

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest zagadnieniu wprowadzania zasad reżimu demokratycznego do życia politycznego Japonii po zakończeniu II wojny światowej. Zamierzeniem autora była próba określenia sposobu i poziomu zakorzeniania się wartości demokratycznych w świadomości społeczeństwa japońskiego. Dlatego też autor stara się określić wpływ wartości demokratycznych na postawy społeczne Japończyków w omawianym okresie czasu. W tym celu zostaje dokonana analiza kilku kluczowych dla zrozumienia problemu płaszczyzn: aksjologicznej, normatywnej i instytucjonalnej. Autor ukazuje także wpływ wewnętrznych postaw społecznych w Japonii manifestowanych w zakresie kultury politycznej na konwersję zasad i wartości demokracji i proces demokratyzacji.

https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.3.6
PDF (English)

Bibliografia

Dahl R. (1983), Dilemmas o f Pluralist Democracy, Yale University Press, New Haven.

Dickinson H. T. (20W), The Debates on theRights ofMan in Britain. From theLevellers to the Chartists (1640s-1840s), “Valahian Journal of Historical Studies”, no. 15.

Dirdala L. (2009), Robert Dahl and the Road to Polyarchy, “Scientific Bulletin of the Mihail Kogalniceanu University”, no. 18.

Dower J. (1993), Peace and Democracy in Two Systems, in: Postwar Japan as History, ed. A. Gordon, University of Califomia Press, Berkeley-Los Angeles.

Huntington S. (1991), Third Wave o f Democratization in the Late Twentieth Century, University of Oklahoma Press, Cambridge.

Kataoka T. (1992), Introduction, in: Creating Single-Party Democracy. Japan s Postwar Political System, ed. T. Kataoka, Stanford University Press, Stanford.

Kohno M. (1999), Japan’s Postwar Party Politics, Princeton University Press, Princeton.

Kyogoku J. (1987), The Political Dynamics o f Japan, University of Tokyo Press, Tokyo.

Lijphart A. (1999), Patterns o f Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries, Yale University Press, New Haven.

Linz J. J., Stepan A. (1996), Problems o f Democratic Transition and Consolidation. Southern Europe, South America and Post Communist Europę, The John Hopkins University Press, Baltimore—London.

Machan T. (2011), ReexaminingDemocracy, “Contemporary Readings in Law and Social Justice”, no. 1.

Milkov V. (2009), Japanese Society as Wrapping and Amae Culture: Is There any Difference that Makes Difference?, “Regional Studies”, no. 3.

Morsbach H. (1984), Certain Socio-Psychological Aspects o f Japanese Society and Culture Today. The Concept o f Harmony “Wa”, in: Man and Society in Japan Today, ed. M. Melanowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Okimoto D. (1989), Between MITI and the Market: Japanese lndustrial Policy for High Technology, Stanford University Press, Stanford.

Peng Y. (2008), From the Naturę o f Myth to the Myth o f Naturę, “Interlitteraria”, no. 13.

Richardson B. (1974), The Political Culture o f Japan, University of Califomia Press, Berkeley-Los Angeles.

Sartori G. (1987), The Theory o f Democracy Revisited, Chatham House, New Jersey.

Tocqueville A. (2000), Democracy in America, University of Chicago, Chicago.