Twarda siła nad miękką — relacje USA z Islamską Republiką Iranu w cieniu atomowego programu
PDF (English)

Słowa kluczowe

twarda siła
miękka siła
Stany Zjednoczone
sankcje
program atomowy
terroryzm

Jak cytować

Fiedler, R. (2018). Twarda siła nad miękką — relacje USA z Islamską Republiką Iranu w cieniu atomowego programu. Przegląd Politologiczny, (3), 27–38. https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.3.2

Abstrakt

W artykule wskazano na korelację pomiędzy twardą i miękką siłą w relacjach amerykańsko-irańskich. Negatywne doświadczenia dominują we wzajemnych stosunkach pomiędzy nimi takie jak: amerykański interwencjonizm w sprawy wewnątrzirańskie, kryzys z zakładnikami amerykańskimi, terroryzm czy ostatnio irański program atomowy. Waszyngton od dłuższego czasu zajmuje stanowisko, że wobec Teheranu należy stosować twardą siłę m.in. poprzez nakładanie wielu sankcji, co jak się okazuje, nie doprowadziło do pożądanej zmiany w polityce Iranu. lak dowiedziono w artykule, miękka siła i nie wykorzystywanie tego typu instrumentu w relacjach USA z Iranem mogłoby przynieść znacznie więcej pozytywnych efektów, aniżeli poleganie na twardej sile.

https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.3.2
PDF (English)

Bibliografia

Akbarzadeh S. (2005), Where is the Islamie Republic oflran heading?, “Australian Journal of International Affairs”, 59/1.

Akbarzadeh S. (2011). Democracy Promotion versus Engagement with Iran, “Journal of Contemporary Asia”, 41/3.

Bill J. M. (1980), The Eagle and the Lion.

Elson S. B., Nader A. (2011), What Do Iranians Think? A Survey o f Attitudes on the United States, the Nuclear Program, and the Economy, Rand Corporation.

Fayazmanesh S. (2008), The United States and Iran. Sanctions, wars and the policy o f dual containment.

Fiedler R. (2008), Iran - State Sponsor ofTerrorism and its Nuclear Ambitions, in: The Terrorists Pandoras Box. Analysis o f Chosen Terrorist Issues, eds. J. Babiak, S. Wojciechowski.

Golshanpazhooh M. R. (2013), A Directive for Maintaining Positive Atmosphere in lran-US Relations, http://www.iranreview.org/content/Documents/A-Directive-for-Maintaining-Positive-Atmosphere-in-Iran-US-Relations.htm, 06.2013.

Halevi Y. K., Michael Oren B. (2007), Israels WorstNightmare, “New Republic”, February 5,2007.

Hanson B. (1983), The “Westoxication” oflran: Depictions and Reactions ofBehrangi, ale-e Ahmad, and Shariati, “International Journal of Middle East Studies”, 15, no. 1, February 1983.

Kattan A. (2013), Fact Sheet: Iran Sanctions, The Center for Arms Control and Non Proliferation, http://armscontrolcenter.org/issues/iran/articles/fact_sheet_iran_sanctions/, 07.2013.

Keohane R. O., Nye J. S. (1998), Power and Interdependence in the Information Age, “Foreign Affairs”, September-October 1998.

Lagon M. P. (2011), The Value o f Values: Soft Power under Obama, “World Affairs” September/October 2011, http://www.worldafTairsjoumal.org/article/value-values-soft-power-under-obama, 06.2013.

Lubna A. (2008), Historie US-Iran Relations: RevisitingIdeology and Geostrategy, “Pakistan Journal of American Studies”, vol. 26, Nos. 1 & 2, Spring & Fali 2008.

Mohaddessin M. (2004), Enemies o f the Ayatollahs the Iranian Opposition and its War on Islamie Fundamentalism.

Nye J- S. (2002), The Paradox o f American Power- Why the World s Only Superpower Can ’t Go It Alone.

Nye J. S. (2004), Soft Power: The Means To Success In World Politics.

Perkovich G. (2003), Dealing with Iran ’s Nuclear Challenge.

Pollack K. M. (2004), The Persian Puzzle. The Conflict between Iran and America.

Sanger D., Broad W. (2010), Iran Remains De?ant, Nuclear Agency Says, “The New York Times”, 6 September, http://www.nytimes.com/2010/09/07/world/middleeast/07nuke.html, 06.2013.’

Takyeh R. (2007), Hidden Iran. Paradox in the Islamie Republic.

Thrall T. (2007), How the Reagan Administration Taught Iran the Wrong Lessons, “The Middle East Review of International Affairs”, vol. 11, no. 2, June 2007 http://meria.idc.ac.il/journal/2007/issue2/jv1lno2a5.html#_edn36, 04.2013.

WhitakerB. (2002), The strange affair o f Karinę A, http://www.theguardian.com/world/2002/ian/21/israell, 06.2013.

Worth R. (2009), Dissidents Mass in Tehran to Subvert an Anti-U.S Rally, “The New York Times”, 4 November, http://www.nytimes.com/2009/ll/05/world/middleeast/05iran.html, 06.2013.