Anna Potyrała, Unia Europejska wobec międzynarodowych sądów karnych. Geneza, istota i praktyka współpracy, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2012, pp. 344. Dieter Fuchs, Hans-Dieter Klingemann (eds.), Cultural Diversity, European Identity and the Legitimacy of the EU, Edward Elgar Publishing 2011, pp. 269.
PDF (English)

Jak cytować

Malendowski, W., & Kużelewska, E. (2018). Anna Potyrała, Unia Europejska wobec międzynarodowych sądów karnych. Geneza, istota i praktyka współpracy, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2012, pp. 344. Dieter Fuchs, Hans-Dieter Klingemann (eds.), Cultural Diversity, European Identity and the Legitimacy of the EU, Edward Elgar Publishing 2011, pp. 269. Przegląd Politologiczny, (3), 201–204. https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.3.16
https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.3.16
PDF (English)