Etyczne dylematy marketingu politycznego. Polscy parlamentarzyści o komunikacji politycznej (analiza wyników badań)
PDF (English)

Słowa kluczowe

marketing polityczny
komunikacja polityczna
urynkowienie demokracji
liberalna demokracja
aksjologia polityki

Jak cytować

Ossowski, S. (2018). Etyczne dylematy marketingu politycznego. Polscy parlamentarzyści o komunikacji politycznej (analiza wyników badań). Przegląd Politologiczny, (3), 123–130. https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.3.10

Abstrakt

Marketing polityczny zmienił nie tylko sposób prowadzenia kampanii wyborczych, lecz również normy i zasady, na których budowany był przez lata liberalno-demokratyczny system polityczny. Na znaczeniu stracił przede wszystkim ideał racjonalnego wyborcy, który z obywatela przekształcił się w konsumenta. Równocześnie przeniesienie mechanizmów marketingu ekonomicznego do sfery polityki jawi się jako jeden z wyznaczników postępującej destrukcji ideałów i zasad demokracji liberalnej. Nie jest jednak łatwo zmierzyć skalę tych zmian. Niniejszy tekst przedstawia próbę nakreślenia skali internalizacji aksjologii rynku w sferze polityki przez polskich parlamentarzystów, w oparciu o wyniki badań ankietowych przeprowadzonych podczas trwania trzech kolejnych kadencji polskiego parlamentu (w latach 2004, 2006, 2008).

https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.3.10
PDF (English)

Bibliografia

Pawelczyk P. (2007), Socjotechnika czy marketing polityczny?, in: Marketing polityczny. Szansa czy zagrożenie dla współczesnej demokracji?, ed. P. Pawelczyk, Poznań.

Pawelczyk P., Piontek D. (1999), Socjotechnika w komunikowaniu politycznym, Poznań.

Żukowski A. (2005), Dylematy demokracji XXI wieku. Wybory rytualne czy balotaż partycypacyjny, “Przegląd Politologiczny”, no. 2, pp. 78-82.