Bliskowschodni proces pokojowy. W stronę kolejnego impasu?
PDF (English)

Słowa kluczowe

Izrael
Palestyna
proces pokojowy
konflikt arabsko-izraelski
negocjacje

Jak cytować

Osiewicz, P. (2018). Bliskowschodni proces pokojowy. W stronę kolejnego impasu?. Przegląd Politologiczny, (3), 47–58. https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.3.4

Abstrakt

Konflikt bliskowschodni pozostaje jedną z najważniejszych kwestii w stosunkach międzynarodowych po II wojnie światowej. Jednąz najważniejszych wyzwańjest określenie czy bliskowschodni proces pokojowy jest związany z szeroko pojmowanym konfliktem bliskowschodnim czy też, ujmując rzecz precyzyjniej, z konfliktem arabsko-izraelskim. W kontekście kontroli nad terytorium można wyróżnić dwa możliwe scenariusze. Po pierwsze, Palestyńczycy żyjący pod zarządem izraelskim. Po drugie, rozwiązanie na bazie utworzenia dwóch niepodległych państw, czyli uznanie państwa Izrael przez wszystkie państwa arabskie w zamian za zgodę na utworzenie państwa palestyńskiego. Dotychczas przedstawiono wiele planów uregulowania tego problemu, na przykład, podczas negocjacji pokojowych w Oslo, spotkania w Tabie w 2001 roku czy też konferencji w Annapolis w 2007. Jednak żaden z nich nie doprowadził do przyjęcia całościowego rozwiązania konfliktu. Pojawia się pytanie czy społeczność międzynarodowa będzie musiała pogodzić się z kolejnym impasem w ramach bliskowschodniego procesu pokojowego. A może tak zwane arabskie przebudzenie, czyli trwające procesy zmian społeczno- politycznych w państwach arabskich, doprowadzą do zmiany sytuacji w regionie i umożliwią zawarcie porozumienia?

https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.3.4
PDF (English)

Bibliografia

Address by Prime Minister o f Israel Ehud Olmert at theAnnapolis Conference, November 27,2007.

Al-Bassiouni v. Prime Minister, in: Judgments of the Israel Supreme Court: Fighting Terrorism Within the Law, vol. 3, 2006—2009 (2009), the Supreme Court of Israel/the Ministry of Foreign Affairs, Jerusalem.

Balslev E., Segal S. (2003), Security or Segregation? The Humanitarian Consequences of Israels Wall of Separation, Geneva.

Bayoumi M. (2010), Midnight on the Mavi Marmara: The Attack on the Gaza Freedom Flotilla and How It Changed the Course of the Israeli/Palestine Conflict, Chicago.

Bengio O. (2010), The Turkish-Israeli Relationship: Changing Ties of Middle Eastern Outsiders, New York.

Caridi P. (2010), Hamas: From Resistance to Government?, Jerusalem.

Chomsky N., Pappe I. (2010), Gaza in Crisis: Reflections on Israel’s War Against the Palestinians, Chicago.

Copeland T. E. et al. (2011), Drawing a Line in the Sea: The 2010 Gaza Flotilla Incident and the Israeli-Palestinian Conflict, Lanham.

Dershowitz A. (2005), The Case for Peace: How the Arab-Israeli Conflict Can BeResolved, Hoboken. Fuli text of President Abbas Speech at Annapolis Conference Annapolis, November 27, 2007.

Hadi M. A. (2005), Introduction, in: M. A. Hadi et al, Palestinian — Israeli Impasse: Exploring Alternative Solutions to the Palestine — Israel Conflict, Jerusalem.

Hirst D. (2010), Beware o f Smali States: Lebanon, Battleground o f the Middle East, London.

Israel ’s Disengagement Plan: Renewing the Peace Process (2005), Ministry of Foreign Affairs of the State of Israel, Jerusalem.

Jarząbek J. (2012), Palestyńczycy na drodze do niepodległości. Rozwój, przemiany i kryzys ruchu narodowego, Warszawa.

Jasiewicz E. (2011), Podpalić Gazę, Warszawa.

Kershner I. (2005), Barrier: The Seam o f the Israeli-Palestinian Conflict, Basingstoke.

Khalidi R. (2009), Sowing Crisis: the Cold War and American Dominance inthe Middle East, Boston.

Kónig Abdullah II. von Jordanien (2011), Die letzte Chance: Mein Kampf fur Frieden im Nahen Osten, Munchen.

Lebanon Fatal Strikes: Israel s Indiscriminate Attacks Against Civilians in Lebanon (2006), “Human Rights Watch”, vol. 18, no. 3.

Mackey S. (2008), Mirror o f the Arab World: Lebanon in Conflict, New York.

Morris B. (2009), 1948: A History o f the First Arab-Israeli War, Haven.

Nusseibeh S. (2011), What Is A Palestinian State Worth?, Cambridge.

Nye J. S. (2007), Understanding International Conflicts: An lntroduction to Theory and History, New York.

Ózhan T. (2010), Turkey, Israel and the US in the Wake o f the Gaza Flotilla Crisis, “Insight Turkey”, vol.12, no. 3.

Peleg I., Waxman D. (2011), Israels Palestinians: the Conflict Within, Cambridge.

Rabi U. (2009), Qatar’s Relations with Israel: Challenging Arab and GulfNorms, “The Middle East Journal”, vol. 63, no. 3.

Rabinovich A. (2005), The Yom Kippur War: The Epic Encounter That Transformed the Middle East, New York.

RossD. (2005), The Missing Peace: The Inside Story ofthe Fightfor the Middle East Peace, New York.

Roy S. (2011), Hamas and Civil Society in Gaza: Engaging the Islamist Social Sector, Princeton.

Said E. W. (2004), From Oslo to Iraq and the Road Map, New York.

Secret Oslo Signing Ceremony: Speeches at the Conclusion o f the Declaration ofPrinciples, Oslo, 20 August 1993 (excerpts), in: Documents on Palestine, ed. M. A. Hadi, vol. IV: 1987-1994, Palestinian Academic Society for the Study of Intemational Affairs PASSIA, Jerusalem 2007.

Segev T. (2007), 1967: Israel, the War and the Year that Transformed the Middle East, London.

Seliktar O. (2009), Doomed to Failure? The Politics and Intelligence o f the Oslo Peace Process, Santa Barbara-Denver.

Sorkin M. (2005), Against The Wall: Israels Barrier to Peace, New York.

The Balfour Declaration, Stating the British Government s Support for a Jewish Homeland in Palestine, andDiscussions Leading to IssuingIt in 1917 (2011), in: A. F. Khater,Sources in the History of the Modem Middle East, Boston.

The Operation in Gaza 27 December 2008-18 January 2009: Factual and Legał Aspects (2009), The State of Israel.

Tocci N. (2013), The Middle East Quartet and (In)effective Multilateralism, “The Middle East Journal”, vol. 67, no. 1.

Witkin N. (2011), The Interspersed Nation-State System: A Two-State/One-Land Solution for the Israeli-Palestinian Conflict, “The Middle East Journal”, vol. 65, no. 1.

Yarble D. (2003), The Suez Crisis 1956, Oxford.