Wybrane aspekty strategii politycznego public relations na przykładzie polskich pozaparlamentarnych partii lewicowych. Pierwsza dekada XXI wieku
PDF (English)

Słowa kluczowe

strategie politycznego PR
partie pozaparlamentarne
polskie lewicowe partie pozaparlamentarne

Jak cytować

Walecka-Rynduch, A. (2018). Wybrane aspekty strategii politycznego public relations na przykładzie polskich pozaparlamentarnych partii lewicowych. Pierwsza dekada XXI wieku. Przegląd Politologiczny, (3), 131–142. https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.3.11

Abstrakt

Badanie strategii politycznego public relations partii politycznych w zakresie budowania wizerunku jest ciekawym i ważnym tematem. Celem artykułu są rozważania na temat miejsca i roli partii pozaparlamentarnych, które kształtują polską lewicową scenę pozaparlamentarną. Ugrupowania te są do siebie podobne w kwestii budowanej struktury organizacyjnej, zapisu programowego (często łudząco przypominającego partie mainstreamowe lub statuty innych peryferyjnych ugrupowań lewicowych), sytuacji ekonomicznej (brak zaplecza budżetowego, co stanowi znaczną przeszkodę w finansowaniu kampanii wyborczych oraz utrzymywaniu poprawnych struktur partyjnych).

https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.3.11
PDF (English)

Bibliografia

Antoszewski A., Herbut R. (ed.) (1998), Leksykon politologii, Wrocław.

Antoszewski A., Herbut R. (1997), Demokracje zachodnioeuropejskie, Wrocław.

Fras J. (2010a), Samoidentyfikacja polskich partii politycznych, in: Polska scena polityczna. Środowisko - komunikacja polityczna -strategie, eds. K. Sobolewska-Myślik, A. Hess, K. Kowalczyk, Kraków.

Fras J. (2006b), Wybrane zagadnienia gatunków i języka wypowiedzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Podobas I. (2011), Public relations jako narzędzie kreowania wizerunku partii politycznych, Warszawa.

Rychter K, Chmielewski Z., Tworzydło D. (eds.) (2012), Tożsamość wizualna. Znak, system, wizerunek, Rzeszów.

Sobolewska-Myślik K. (2004), Partie i systemy partyjne na świecie, Kraków.

Sobolewska-Myślik K, Kosowska-Gąstoł B., Borowiec P. (2008), Przywództwo w polskich partiach politycznych w świetle analizy struktury i charakteru naczelnego władz partyjnych, in: Partie

polityczne - przywództwo partyjne, eds. J. Sielski, M. Czerwiński, Toruń.

Sokół W. (2003), Partie polityczne i system partyjny w Polsce, in: Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki polityczne, eds. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Lublin.

Tomczak Ł. (2010a), Pozaparlamentarne partie polskiej lewicy. Struktura, programy, strategie działania, in: Polska scena polityczna. Środowisko - komunikacja polityczna - strategie, eds. K. Sobolewska-Myślik, A. Hess, K. Kowalczyk, Kraków.

Tomczak Ł. (2012b), Lewicowe partie polityczne w Polsce. Programy, organizacja, strategie, Szczecin.

Wojtaszczyk K. A. (1998), Partie polityczne w państwie demokratycznym, Warszawa.